Isidorus

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Isidorus
Telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Isidorus

De oorspronkelijk Griekse naam Isidorus komt van de naam 'Ισις' (Isis) de godin van de vruchtbaarheid en het woord 'δονον' (donon) dat "geschenk" betekent. De volledig naam betekent dus "Geschenk van de Godin van de vruchtbaarheid: Isis".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Isidorus:
Door, Isidoor, Isidorus, Isidro (Spaans).

Vrouwennamen afgeleid van Isidorus:
Door, Isidora.

Isidorus van Madrid

Isidorus wordt rond 1070 geboren te Torrelaguna bij Madrid in Spanje .
Hij is bij velen bekend als 'de Boer', 'de Boerenknecht', 'de Landbouwer' of 'de Landman'. Hij is een eenvoudig persoon, die niet naar school is geweest en alle wijsheid dus heeft ontvangen van zijn al even eenvoudige ouders.
Isidorus is dus landarbeider, getrouwd met Maria Toribia. Zij krijgen een zoon, die nog in de wieg ligt als hij komt te overlijden.
Deze gebeurtenis verandert het leven van de beide ouders. Het paar is zo eensgezind wat betreft het levensdoel waartoe ze geschapen zijn, dat ze met elkaars instemming geen geslachtsgemeenschap meer hebben om zich volledig te kunnen wijden aan hun geestelijke en maatschappelijke taken.
Reeds als jonge knaap treedt Isidorus als knecht in dienst bij baron Juan de Bargas.
Hij staat er om bekend zeer ijverig te zijn zowel in het boerenwerk alsook in het gebed en de weldadigheid voor arme mensen.

Er zijn enkele legenden die hierover gaan:
De medearbeiders van Isidorus benijden hem vanwege zijn grote werklust en worden afgunstig. Ze proberen zijn naam te bekladden bij zijn baas Don Juan. Zo zou hij zijn werk verwaarlozen om te kunnen bidden.
Als zijn meester hem gaat controleren vindt hij Isidorus inderdaad biddend aan in een kerkje, maar tot zijn grote verbazing ziet hij dat het werk ondertussen gedaan wordt. De ploeg die bespannen is met twee witte ossen wordt gemend door een Engel!

En een ander legendarisch verhaal: Isidorus geeft soms zoveel graan te vreten aan de vogels, dat het de spotlust opwekt van zijn medeknechten. Als hij zo doorgaat, komt hij straks nog met lege balen bij de molenaar aan! Maar als puntje bij paaltje komt, blijken de balen van Isidorus twee keer zoveel graan te bevatten als die van zijn collega's.

En nog een ander verhaal: Eens wordt Isidorus uitgenodigd op een boerenmaaltijd. Omdat hij te laat is, heeft men een portie voor hem apart gehouden. Maar hij heeft zoveel arme lieden meegebracht, dat er voor ieder nog niet één hele hap zal overschieten, als ze allemaal iets krijgen. Toch staat Isidorus erop om te delen met de armen. En de overvolle schalen raken niet leeg.

Isidorus' vrouw later bekend als "Maria de la Cabeza" is even als hij eenvoudig en behulpzaam en samen met haar spant Isidorus zich enorm in voor de behoeftigen.


Ook over de tweede periode in hun huwelijk (het Jozef-huwelijk) is een legende bekend: Eens ziet Isidorus met eigen ogen hoe zijn vrouw als gewoonlijk de oevers van een rivier nadert. De nacht ervoor is er zoveel regen gevallen dat de rivier veel hoger staat dan gewoonlijk. Dan ziet hij hoe Maria haar mantel uitspreidt over de wateren en zij er ongedeerd overheen loopt nar de overkant.


In 1130 sterft Isidorus.
40 Jaar na zijn dood wordt zijn lichaam geheel in tact teruggevonden. Het ligt nog altijd opgebaard in de San-Andrea kerk van Madrid.
In 1622 volgt de heilig verklaring door paus Gregorius XV.

Ook de vrouw van Isidorus, Maria die op hoge leeftijd sterft wordt heilig verklaard.
Haar hoofd wordt nog altijd bewaard in het klooster van Santa Maria de Rio Jarma; vandaar dat zij bekend staat onder de naam "Maria de la Cabeza" (met de betekenis: Maria "van het Hoofd").

Patroonheilige

Isidorus is bekend als patroon van boeren, landarbeiders en landmeters. Zijn verering nam een grote vlucht sinds koning Filips III van Spanje op Isidorus' voorspraak genas van een zeer ernstige ziekte. Hij is patroon van de stad Madrid. Bij grote droogte roept men zijn voorspraak in om regen.

Gedachtenis viering

Op 10 of 15 mei wordt de heilige Isidorus de landbouwer herdacht. In Spanje is het een verplichte gedachtenis viering

Martyrologium Romanum

Sexto Idus Maji.
Matriti sancti Isidori Agricolae, quem, miraculis clarum, Gregorius Papa Decimus quintus, una cum sanctis Ignatio, Francisco Xaverio, Teresia et Philippo Nerio, in Sanctorum numerum retulit.

Romeins Martelaarsboek

10 mei
Te Madrid de heilige Isidorus, landbouwer, die na duidelijke wonderen door paus Gregorius XV, samen met de heiligen Igniatius, Franciscus Xaverius, Theresia en Philippus Nerus in de lijst van heiligen is opgenomen.

Afbeelding

Isidorus

Isidorus wordt afgebeeld als boeren knecht in werkkledij: een korte boeren tuniek (meestal groen of bruin), riem om het middel, broek en laarzen soms met hoed dikwijls blootsvoets.
Hij wordt afgebeeld met een ploeg, hak of spade of ander gereedschap; met een bundel vruchten of een korenschoof.
Soms is er een Engel aan het ploegen achter een span witte paarden of ossen, terwijl Isidorus zich tot God richt in gebed (met een rozenkrans, gebedenboekje of alleen maar in zijn lichaamshouding).De vrouw van Isidorus: Maria de la Cabeza


Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter I)

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 73;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 209;
  • Links

  • Heiligen net geeft veel afbeeldingen.
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Isidor(us).