Raymundus van Peñafort

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Raymundus

Raymundus is in feite een Germaanse naam samengesteld uit 'ragin' = "raad, besluit" en 'mund' = "bescherming, voogd" en betekent dus: "goede raad".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Raymundus:
Rahmon; Raimond (Frans); Raimondo (Italiaans); Raimons (Frans); Raimund (Duits); Raimundus; Ramin; Ramino; Ramón (Spaans); Ray (Engels); Ramon (Spaans); Raymond (Frans); Ramone (Italiaans); Reamon; Reemt; Reimon; Remon; Rémon; Remond; Remondo.

Vrouwennamen afgeleid van Raymundus:
Ramona (Spaans); Raymonda; Raymonde; Raymone.

Raymundus van Peñafort, priester en ordes generaal (1178-1275)

Raymundus wordt in het jaar 1178 geboren op een kasteel te Peñafort dicht bij Barcelona in Spanje.

Op twintig jarige leeftijd wordt de begaafde jonge man reeds leraar in de wijsbegeerte aan een college in zijn geboortestad. En op 30 jarige leeftijd professor in de filosofie en kerkelijk recht aan de beroemde universiteit van Bologna in Italië. Hij ontwikkelt zich daar tot een van de beste kerkelijke juristen van de middeleeuwen.

Hij wordt vanuit Bologna naar Barcelona teruggeroepen en op last van de bisschop aangesteld als 'officiaal' (rechter) bij de kerkelijke rechtbank. Hiervoor ontvangt hij de priesterwijding.

Rond deze tijd schrijft hij de leefregel voor de door Petrus Nolascus nieuw opgerichte "Orde tot vrijkoping van slaven" of "Mercenariërs".

Nauwelijks twee maanden na de dood van de stichter van orde der Dominicanen (oftewel Predikheren), Dominicus Guzmàn, in het jaar 1222, treedt Raymundus in bij deze orde. Hij vraagt zijn superieuren hem zwaar en nederig werk te laten doen als penitentie voor de zonden die hij in zijn leven tot dan toe begaan heeft en wel met name voor zijn ijdelheid.
De leiding van de orde bedenkt een speciale penitentie voor hem: hij moet alle antwoorden verzamelen die wijze godgeleerden in het verleden gegeven hebben op moeilijke geloofsvragen. Daarmee ontstaat zijn "Summa de casibus" waarin dus veel moeilijke geloofszaken zijn samengevoegd.

Paus Gregorius IX roept hem in 1230 naar Rome, waar hij zijn biechtvader wordt.
Daar wordt hem opgedragen de pauselijke rechterlijke uitspraken te verzamelen en te ordenen. In de daarop volgende jaren verzamelt hij talrijke belangrijke geschriften, welke in die tijd een grote invloed hebben, en stelt duidelijke richtlijnen op voor onder anderen de biechtvaders. Zo ontstaat zijn 'Summa iuris' ("Leerboek van het Recht").
Hij is nu adviseur van bisschoppen en wereldlijke leiders. Iedereen die in deze tijd iets betekent, vraagt Raymundus om raad.

In 1238 wordt Raymundus gekozen tot generaal-overste van zijn orde en keert daarom met tegenzin naar Spanje terug.

Hier komt hij in contact met de Islamitische cultuur en wijsbegeerte. Thomas van Aquino geeft hij de opdracht studie te maken van de Islam en zo ontstaat diens beroemde werk 'Summa contra Gentiles' (verdediging van het Christelijk Geloof).
Met als doel de Joden en de Mohammedanen te kunnen bekeren, sticht Raymundus vele scholen waar de Oosterse en de Arabische talen worden onderricht.
Integratie is een nog niet bekend begrip, het gaat meer om 'inlijven' of netter gezegd 'bekeren'. Raymundus staat erom bekend duizenden Joden en Muzelmannen (Islamieten) tot het christelijke geloof te hebben gebracht. Volgens zijn eigen zeggen zou hij 10.000 'Saracenen' hebben bekeerd.

Na twee jaar trekt hij zich terug in de stilte van Mallorca. Over zijn terugkeer van dat eiland bestaat een legende.

De mantel legende vertelt ons het volgende verhaal: Raymundus is biechtvader van Jacobus I van Aragon. Deze koning heeft naast zijn wettige echtgenote een verhouding met een andere vrouw. Als Raymundus hem duidelijk maakt dat dat helemaal niet kan, wordt de koning zo kwaad dat hij iedereen verbiedt om Raymundus per schip over te zetten naar zijn geboorteland.
Maar Raymundus wordt niet zo makkelijk voor het blok gezet, van zijn koormantel maakt hij een zeilplank en vaart daarmee over zee terug naar Barcelona.

Raymundus sterft op 6 januari 1275, bijna honderd jaar oud, in Barcelona. Zijn uitvaart wordt door koningen, edelen en bisschoppen bijgewoond, omdat zijn geleerdheid en zijn heilig leven wijd en zijd bekend zijn geworden.
In het jaar 1601 werd hij heilig verklaard.

Patroonheilige

Patroon van: kerkelijke rechtsgeleerden en van de biechtvaders.
Tevens is hij patroon van rechters en bibliothecarissen en zeevaarders.
(Misschien nog eens van plank- en kitesurfers?).

Gedachtenis viering

Hoewel de sterfdag 6 januari is wordt op 7 januari de gedachtenis gevierd van St. Raymundus van Peñafort.
Voor de orde der Dominicanen is de gedachtenis viering veprlicht.
In het jaar 1601 wordt Raymundus heilig verklaard.

Martyrologium Romanum:

Octávo Idus Januárii:
Barcinóne, in Hispánia, item natális sancti Raymúndi de Pénafort, ex Ordine Prædicatórum, Confessóris, doctrína et sanctitáte célebris. Ipsíus vero festum décimo Kaléndas Februárii celebrátur.

In het Nederlands:
6 januari:
Te Barcelona in Spanje, Sint Raymundus van Peñafort van de orde der Predikheren, belijder en geëerd vanwege zijn heiligheid en onderricht. Zijn feestdag wordt gevierd op 7 januari,

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjesBronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter R)

Raymundus wordt meestal afgebeeld in het ordeskleed van de dominicanen. Dat is een wit habijt, met leren riem en wit scapulier, verder een zwarte koormantel met kap, de kap heeft een witte voering.
De legende van de zeevaart heeft veel kunstenaars geïnspireerd om hem af te beelden zeilend op zijn geïmproviseerde zeilbootje.
Verschillende attributen heeft hij ook: een boek, een kruisbeeld, soms een lelie of sleutel.
Een enkele keer vergezelt hem een Engel of een lege stoel, dit omdat hij ooit weigerde bisschop te worden van Tarragona.

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 17;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 248;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 386.
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Raymundus van Peñafort.
  • Op deze site van de Dominicanen in Nederland vinden veel informatie.