Nicolaas van Tolentijn

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Voornamen

Mensen die de naam Nicolaas dragen kunnen deze heilige als patroonheilige hebben.
Waarschijnlijker is het echter Nicolaas van Myra.

Nicolaas van Tolentijn, augustijn (1245-1305)

De Heilige Nicolaas van Tolentijn wordt te Sint Angelo in Ancona geboren in het jaar 1245.

Als zijn moeder na veel bidden tot de heilige Nicolaas van Myra (feestdag 6 december) eindelijk op middelbare leeftijd zwanger wordt, is zij vanzelfsprekend geweldig blij.
Zij heeft zoals alle moeders hoge verwachtingen van haar kind, maar haar ambities gaan wel erg ver: ze hoopt en verwacht dat Nicolaas een heilig leven zal leiden.
Zij brengt hem daarom op zeer jonge leeftijd in contact met de parochie geestelijkheid.

Maar als Nicolaas op zekere dag een Augustijner monnik hoort preken over de tekst: "Bemin de wereld niet, noch de dingen die van de wereld zijn..." weet hij zeker dat hij volgeling wil zijn van de Augustijner orde.

Hij denkt dat het leven binnen de muren van een beschouwend klooster voor hem is weggelegd, maar als hij op een dag zit te bidden hoort hij een stem die roept: "Ga naar Tolentijn."
Kort daarna wordt hij door zijn kloosteroverste uitgezonden om in Tolentijn te preken en de pastoraal te bedienen. Hij is altijd bereid taken voor de gemeenschap op zich te nemen zoals het uit bedelen gaan om brood voor zijn medebroeders. Maar ook neemt hij verschillende pastorale verplichtingen op zich, zoals het bezoeken van arme en zieke mensen. Veel aandacht heeft hij voor de ondergeschikte plaats van de vrouw in de samenleving. Hij krijgt zijn prior zover dat hij arme mensen aan de kloostertafel nodigt.

Zo vinden we in deze Augustijn twee kanten van het kloosterleven verenigd: de stilte en het gebed naast de actie in pastoraal en armenzorg.

Dertig jaar lang blijft hij in het klooster tot zijn dood in 1305.

Reeds vrij snel na zijn dood ontstaat er tot hem een grote volksdevotie. Zo is het bekend dat bij 300 van de aan hem toegeschreven wonderen opvallend veel genezingen van spraakstoornissen voorkomen. Daarom wordt hij door Paus Eugenius IV (1431-1447) benoemd tot patroon van de logopedisten.

Patroon

Nicolaas van Tolentijn is de patroonheilige van logopedisten en scholieren.
Hij beschermt tegen spraakstoornissen en koorts.
Ook beschermt hij het vee tegen mond en klauwzeer.

Gedachtenis viering

Zijn gedachtenis wordt gevierd op 10 september.
Op die dag worden de Sint Nicolaasbroodjes gewijd die gegeten worden tegen ziekten. Ook het vee krijgt van die broodjes tegen allerlei kwalen.

Martyrologium Romanum:

Quarto Idus Septémbris:
Tolentíni, in Picéno, deposítio sancti Nicolái Confessóris, ex Ordine Eremitárum sancti Augustíni.

In het Nederlands:
10 september:
Te Tolentijn in Picilië viering van het heengaan van Sint Nicolaas, belijder, lid van de orde de Augustijnen Eremieten.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjesOp afbeeldingen is Nicolaas van Tolentijn gekleed als Augustijner monnik met zwarte schoudermantel, monnikskap en lederen riem. Op de kapuche (schoudermanteltje met ingenaaide monnikskap) draagt hij een ster.
Hij heeft een kruis in de hand en soms deelt hij brood uit aan de armen.

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 128;
  • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 256;
  • Heiligen van Alle Tijden, pag. 340;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Nicolaas van Tolentijn.
  • Nadere informatie over Nicolaas van Tolentijn in Augustijnse Heiligen.