Paulus

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Floris    Elia    Eleonora    Stanislaus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Paulus

De Latijnse naam Paulus betekent letterlijk : "De Geringe".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Paulus:
Erik-Paul (+Erik), Paablo, Paauwel, Paavo,Pablo, Pal, Paolo, Pau, Pauke, Paul, Paulinus, Paulo, Paulus, Pauwel, Pavan, Pavel, Pawl, Peter-Paul (+Petrus), Pou, Poulus, Pouw, Pouwel, Pouwlus, Povel, Saul, Serge-Paul (+Serge).

Vrouwennamen afgeleid van Paulus:
Ien, Paola, Paolina, Paoline, Paula, Pauleen, Paulette (+Antoinette), Paulien, Paulina, Pauline, Paulisca (+Marisca), Pauluske, Pavala, Pavla.

Canon Heilige

Paulus is een z.g.n. canon heilige.
Tot aan het concilie van 1976 werd over de hele wereld in de Heilige Mis hetzelfde Latijnse canon gebed gebruikt. Daarin zijn twee lijstjes met heiligen opgenomen.
Het eerste voor de consecratie waarin de volgende heilige staan:
Maria altijd Maagd en haar bruidegom Jozef, verder de heilige apostelen en martelaren Petrus en PAULUS, Andreas, Jacobus (de Meerdere), Johannes, Thomas, Jacobus (de Mindere), Philippus, Bartholomeus, Matthëus, Simon, en Thaddeus; Linus, Cletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Lauretius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus.
Na de consecratie volgde het lijstje:
De heiligen, apostelen, martelaren en martelaressen: de heilige
Johannes (de Doper), Stephanus, Mathias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Caecilia en Anastasia.

Paulus, Apostel

De heilige apostel Paulus behoort niet tot de twaalf naaste medewerkers van Jezus, zoals Petrus, Johannes, Jacobus, Andreas
of
Thomas.

Pas na de dood van Jezus aan het kruis treedt Saulus toe tot het groepje volgelingen.
De tentenmaker Saulus staat zelfs bekend als een fanatiek tegenstander van de jonge Christengroepering.

Zo is hij een belangrijke getuige bij de steniging van de eerste martelaar Sint Stephanus. Handelingen 7,54-60. Hij stelt zich tot taak zoveel mogelijk Christenen te doden.

Maar dan komt er een totale ommekeer. Onderweg naar Damascus, waar hij met toestemming van de hoge priester te Jeruzalem de christenen zal straffen, wordt hij van zijn paard gestoten en krijgt hij een verschijning van de verrezen Heer. Die roept hem toe: "Saulus Saulus, waarom vervolg je mij?" Handelingen 9, 1-31.

Hij stuurt Saulus naar Ananias in Damascus, die hem ondanks al wat er gebeurd is, vriendelijk ontvangt.
Saulus laat zich dopen, ontvangt de naam Paulus en is vanaf die tijd niet alleen een aanhanger van het nieuwe geloof maar één van de vurigste predikers van het geloof, zoals we lezen in Handelingen de hoofdstukken 13, 14 en 15.

Weldra staat hij aan het hoofd van de niet Joodse volgelingen.
Hij maakt van alles mee volgens zijn eigen geschriften (er zijn vele brieven van zijn hand) is hij gemarteld en gevangen gezet, is hij gestenigd en heeft hij schipbreuk geleden, maar niets of niemand heeft hem het geloof meer kunnen ontnemen.

Hij is vooral bekend als de grote prediker van "de liefde". Zo schrijft hij: "Al bezat ik de taal van engelen en mensen, maar ik had de liefde niet, ik was als een gebarsten gong of een valse cimbaal." 1 Kor 13,1-13.

En "Als ik mijn lichaam zou aanbieden om verbrand als brandoffer, maar zonder lief te hebben, het zou nergens toe dienen."

Hoogfeestdag

Samen met Petrus wordt zijn hoogfeestfeestdag gevierd op 29 juni.

Zijn bekering wordt gevierd op 25 januari.

Martyrologium Romanum:

Tértio Kaléndas Júlii:
Romæ natális sanctórum Apostolórum Petri et Pauli, qui eódem anno eodémque die passi sunt, sub Neróne Imperatóre. Horum prior, in eádem Urbe, cápite ad terram verso cruci affíxus, et in Vaticáno juxta viam Triumphálem sepúltus, totíus Orbis veneratióne celebrátur; postérior autem, gládio animadvérsus, et via Ostiénsi sepúltus, pari honóre habétur.

In het Nederlands:
29 juni:
Te Rome, geboortedag (ten hemel) van de heilige apostelen Petrus en Paulus, die op dezelfde dag de marteldood hebben ondergaan onder keizer Nero.
De eerste werd in de stad gekruisigd met het hoofd naar beneden en begraven in het Vaticaan dicht bij de Via Triumphalis alwaar hij door de hele wereld vereerd wordt.
De tweede werd gedood door het zwaard en begraven op de Via Ostia, waar hij gelijkwaardige eer genoot.

Afbeeding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter P)

Op afbeeldingen vinden we Paulus dikwijls samen met Petrus.
Omdat hij door onthoofding gedood is draagt hij dikwijls een zwaard, tevens heeft hij als schrijver van vele brieven die in het Nieuwe Testament zijn te vinden, een schrijfveer of boek.

Weerspreuk

Paulus bekering (25 januari):
 • St Pauli's Bekeringe geeft aan, hoe het met het weer zal gaan.
 • Spreekwoorden

 • Hij gaat er op af als Paulus op de Korinthiers.
 • Hij is van een Saulus een Paulus geworden.
 • Hij heeft genomen wat Paulus van de Korinthiers nam (niets dus).
 • Literatuur

 • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 94;
 • Honderd en een Heiligen, pag. 109;
 • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 297;
 • Heiligen van Alle Tijden, pag. 355.
 • Links

 • Heiligen Net
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Apostel Paulus en mooie afbeeldingen.
 • Zeer uitvoerige site over Paulus