. Mozes /head>

Mozes

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

mozes
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Mozes

Meestal wordt aangenomen dat de naam betekent: "Gered uit het water". Maar de oorspronkelijk Egyptische naam kan gewoon "kind" betekenen.

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Mozes :
Moise (Frans), Moïse (Frans), Moisés (Frans), Moishe (Hebreeuws), Mojzesz (Pools), Moses, Moshe, Moshé, Mosje, Moesa, Moos, Moszek (Pools), Moyzesz (Pools), Mozes, Musa (Arabisch).

Vrouwennamen afgeleid van Mozes:
Moise (Frans), Moïse (Frans), Moska, Mozelina, Mozina.

Mozes

De profeet Mozes komt niet alleen voor in het Oude testament, maar volgens oude tradities is hij ook de schrijver van de vijf eerste boeken van de bijbel. De moderne exegese denkt daar zeer genuanceerd over.

In de Koran komt de profeet Mose (in de bijbel Mozes) veelvuldig voor.

In de Bijbel zijn meerdere verhalen over deze profeet opgenomen o.a.:
Zie: Exodus 1 en 2
Mozes is de zoon van Amram en Jochebed uit de stam Levi. Zijn broer is Aaron, zijn zuster Mirjam.

Mozes wordt geboren als kind van Hebreeuwse slaven in Egypte. Omdat de farao vreest dat het Hebreeuwse volk te groot wordt en daardoor in staat de macht over te nemen, vaardigt hij een gebod uit om alle pas geboren Hebreeuwse jongetjes direct te doden. De moeder van Mozes legt haar baby in een rieten mandje en laat dat drijven in de Nijl, terwijl zijn oudere zus hem goed in de gaten houdt. Er komt een Egyptische prinses langs die het rieten mandje ziet en het kind uit het water laat halen met de bedoeling het te adopteren. Dan weet de zus ter plekke gedaan te krijgen dat haar moeder haar broertje enige tijd kan verzorgen. Zij belooft dat hij bij de prinses wordt teruggebracht als hij groot genoeg is om in het paleis te wonen. Hij krijgt van de prinses de naam "Mozes" dat "gered uit het water" kan betekenen.
Als Mozes groot genoeg is krijgt hij inderdaad aan het hof zijn opvoeding. Daarbij wordt hij zich langzaam bewust van zijn ware identiteit en komt hij ertoe een Egyptische slavendrijver te doden die zijn volksgenoten martelt. Hij moet dan vluchten naar de woestijn. Daar huwt hij Zippora de dochter van een priester en wordt diens schapenhoeder.

Zie: Exodus 3
Eens wordt diep in de woestijn de aandacht van Mozes getrokken door een braamstruik die wel in brand staat maar niet verkoolt. Uit de struik hoort hij een stem die hem gebied zijn sandalen uit te doen omdat hij op heilige grond staat. De stem maakt zich dan bekend als de God van zijn aartsvaders Abraham, Izaak en Jakob. Op zijn vraag noemt de stem de naam "Ik ben". Mozes krijgt de opdracht zijn volk uit Egypte te bevrijden.

Zie: Exodus 4
Mozes gaat terug naar Egypte en bepleit de vrijlating van zijn volk bij de farao. Deze weigert en verzwaart de slavenarbeid.
"Ik ben" stuurt tien plagen op farao af, en pas na de laatste, de dood van alle eerstgeborenen in Egypte, van dieren zowel als mensen, inclusief de kroonprins, zwicht de farao.

Zie: Exodus 14 - 15.
Mozes die goed thuis is in de woestijn gaat voor zijn volk uit om hen de weg te wijzen. Maar dan krijgt farao spijt en stuurt een groot leger achter de vluchtende Hebreeën aan. Het volk stuit op het water van de Rietzee, die gelukkig op tijd droogvalt. Zo kunnen zij naar de overkant. Maar de Egyptische soldaten treffen het niet zij lopen met hun zware wapenuitrusting vast in de drassige grond en verdrinken in het terugkerende water.

In meerdere bijbel verhalen over Mozes speelt de staf van Mozes een belangrijke rol. Zo scheiden zich de wateren bij de doortocht door de zee nadat Mozes er met de staf op heeft geslagen. En later sluiten de wateren zich er ook weer door. Komt er na een tik met de staf water uit de rots als het volk dorst heeft. En wordt het volk beschermd tegen slangenbeten als het opkijkt naar de staf van Mozes.

Zie: Exodus 24
Op gegeven moment komt het volk aan bij Gods heilige berg de Sinaï, waar Mozes uit handen van "Ik ben" de Wet ontvangt, bij ons bekend als de Tien Geboden.

Exodus 16
Veertig jaar lang duurt de zwerftocht door de woestijn, waarbij de Hebreëen leven van manna en gevogelte dat elke nacht door Gods hand op aarde neervalt. Uiteindelijk bereikt het Hebreeuwse volk het Beloofde Land.

Mozes zelf mag het Land niet in. Staande op de berg Nebo mag hij voor hij, honderdtwintig jaar oud, sterft, vanaf de overkant van de grensrivier Jordaan, een laatste blik op het land werpen. Aangenomen wordt dat dit gebeurt in de 13e eeuw voor Christus.

In het nieuwe testament komt Mozes voor tijdens de gedaantewisseling van Jezus op de berg. (zie: Mattheüs 17: 1-6)

Gedachtenis viering

Feest 4 september.

Patroonheilige

Afbeelding

Mozes wordt afgebeeld met een staf (waarmee hij wonderen kon verrichten: symbool voor Gods aanwezigheid) of met twee wetstafelen in de hand, meestal met twee hoornachtige uitwassen op zijn voorhoofd (gevolg van een verkeerde vertaling van de tekst, waar staat dat hij na een ontmoeting met God van de berg afdaalde, 'met stralen rond zijn hoofd': dit laatste werd vroeger vertaald: 'met horens op zijn hoofd').

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Mattheüs 17: 1-6 Gedaanteverwisseling van Jesus op den berg Tabor


 • Plaquette van Egino Weinert hier te bestellen
  (doorklikken "Namenspatronale" en letter M)


 • Plaquette van Egino Weinert hier te bestellen
  (doorklikken "Namenspatronale" en letter M)


 • Plaquette van Egino Weinert hier te bestellen
  (doorklikken "Namenspatronale" en letter M)


 • Plaquette van Egino Weinert hier te bestellen
  (doorklikken "Namenspatronale" en letter M)

 • Literatuur

 • Butler H.L., Heiligen Levens pag. ;
 • Claes, Jo e.a. Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. ;
 • Jöckle, Clemens, Heiligen van Alle Tijden, pag. ;
 • Links

 • Heiligen Net
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Mose (oftewel Mozes).