Bonifatius

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Bonifatius

De doopnaam van de ons bekende Bonifatius is Winfried. Deze voornaam is gevormd van de Germaanse woorden 'wine' = "vriend" en 'frithu' "vrede" en betekent dus: "Vriend van de vrede."
De naam Bonifatius kreeg Winfried van de paus en betekent "Weldoener," of "met een goede lotsbestemming", of "hij die weldoet" en is samengesteld uit de Latijnse woorden 'bonus' = "goed" en 'facere' = "doen" of 'fatum' = "Noodlot".

Voornamen

Mannen namen afgeleid van Bonifatius of Winfried:
Boni, Bonifaas, Boniface, Bonifatius, Bonno, Faas, Facius, Faes, Winfred, Winfried, Winke, Winfridus, Winfryth.

Vrouwennamen afgeleid van de namen Bonifatius of Winfried:
Faaske, Freda, Winnie, Winnifred.

Bonifatius, martelaar en bisschop

De heilige Bonifatius wordt geboren omstreeks 675 in Crediton in Devonshire Engeland.
Zijn doopnaam is Wynfrith (Winfried).

Hij krijgt een groot deel van zijn opvoeding op de kloosterscholen te Exeter en Winchester.
Hij verlangt ernaar missionaris te worden en als zodanig uitgezonden te worden naar het vaste land van Europa om daar de christelijke boodschap te verkondigen.
In 732 wordt door paus Gregorius II tot bisschop benoemd van het hele Germaanse missiegebied, met bisschopszetel Mainz.

Bonifatius sticht een klooster te Ohrdruf in Turingen. Daar brengt hij engelse missionarissen onder.
Van daaruit sticht hij ook kloosters in Beieren zoals in Reichenau, Murbach en Frizlar.


Een oud verhaal zegt dat boven op de berg Gudenberg in Duitsland een enorme eikenboom groeit die door de heidenen vereerd wordt als de god Thor. Bonifatius komt naar deze plaats en kondigt aan de eik te zullen omhakken. De heidenen vrezen dat dat zeer ernstige gevolgen zal hebben voor zowel de bisschop als het hele volk. Maar Bonifatius zet de bijl aan de wortel en de boom valt door de bliksem getroffen in vier stukken ter aarde. De heidenen zijn volledig overrompeld en velen van hen bekeren zich tot het christendom.

In het jaar 735 sticht hij samen met zijn leerling Sturmius het beroemde klooster te Fulda.

In het jaar 747 stelt de paus hem aan als aartsbisschop van Duitsland en pauselijk legaat van Gallië.

In 754 sterft hij de marteldood als hij door het zwaard wordt gedood in de buurt van Dokkum in Friesland. Het verhaal gaat dat Bonifatius de bijbel gebruikt heeft om de slag af te wenden, maar dat dus zonder resultaat.

Patroon

Bonifatius is de patroonheilige van de boekhandelaren (dolk door boek), transportarbeiders (wiel), en kleermakers.

Gedachtenis Viering

In Nederland in het bisdom Groningen-Friesland feestdag.
5 juni (niet te verwarren met: Bonifatius van Tarsus, ijsheilige 14 mei)

Martyrologium Romanum

Nonis Júnii:
In Frísia sancti Bonifátii, Epíscopi Moguntíni et Mártyris. Hic de Anglia Romam venit, índeque a beáto Gregório Papa Secúndo in Germániam missus est ut Christi fidem illis géntibus evangelizáret, et, cum máximum ibi multitúdinem, præsértim Frísonum, Christiánæ religióni subjugásset, Germanórum Apóstolus méruit appellári; novíssime in Frísia, a furéntibus Gentílibus gládio perémptus, una cum Eóbano Coepíscopo et quibúsdam áliis servis Dei, martyrium consummávit.

In het Nederlands:
5 juni:
In Fyslân Sint Bonifatius, bisschop van Mainz en martelaar. Hij ging van Engeland naar Rome en werd door paus Gregorius II naar Duitsland gezonden om het geloof in Christus te verkondigen aan de volkeren aldaar. Omdat hij, vooral in Fyslân, zeer veel mensen tot het Christelijk geloof had gebracht verdiende hij de titel van apostel van de Germanen. Het martelaarschap vervulde hij samen met bisschop Eobanus en nog enkele bedienaren van het geloof,door het zwaard van de vurige heidenen.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjesPlaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter B)

Meestal wordt Bonifatius afgebeeld als bisschop, maar soms ook als een in het zwart geklede monnik.
Hij heeft een dolk of een zwaard.
Soms heeft hij een boek dat door het zwaard is doorboord, dit omdat hij met een boek de zwaardslagen zou hebben willen afwenden.
Ook heeft hij wel een boomstronk en/of bijl aan zijn voeten die verwijzen naar het omhouwen van (Wodan)eiken.
Andere attributen zijn: een knots, een gesel, een raaf, een tros druiven en een wiel (stadswapen van Mainz).
In plaats van de kromstaf komt ook een kruisstaf voor.
Aan de staf ontspringt soms een bron.

Weerspreuk

  • De Duitse Bonifaas, dikwijls de zomerbaas.
  • Literatuur

  • Ludo Jongen: Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen, pag. 75;
  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 84;
  • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 57;
  • Heiligen van Alle Tijden, pag. 80;
  • Links

  • Heiligen Net.
  • Op de Duitstalige site: Heiligenlexicon meer informatie en mooie plaatjes.
  • Wie meer wil weten kan terecht op deze site van Bonifatius