Ursula

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Ursula
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Ursula

De naam Ursula is een verkleinwoord van het Latijnse woord 'ursus' = "beer". Het betekent dus eigenlijk: "Beertje".

Namen

Vrouwennamen afgeleid van Ursula:
Ursel; Ursula.

Mannen namen afgeleid van Ursula:
Ursel.

Ursula van Keulen en 11.000 maagden

Het getal van 11.000 maagden berust overigens op een leesfout. In handschriften zal gestaan hebben XI M V. Dit werd gelezen als elf (XI) duizend (M) maagden (V). Waarschijnlijk bedoelde men echter: elf (XI) Martelaressen (Martyres)), Maagden (Virgines).

Hoewel er nog veel beelden en afbeeldingen te vinden zijn van de Heilige Ursula en haar 11.000 maagden is ze in 1968 door de R.K. Kerk geschrapt van de lijst van heiligen met een eigen liturgische viering. Ze behoort daarmee tot de legendarische heiligen.

Volgens de meeste legendes is Urusla een Britse prinses, dochter van koning Diometus. Van jongs af aan wijdt zij haar maagdelijk leven aan Christus.
Een heidense koning wil echter dat ze trouwt met zijn zoon Aetherius.
Ogenschijnlijk stemt ze met dit verzoek in, maar ze stelt wel een voorwaarde namelijk dat haar bruidegom zich tot het christendom bekeert en dat ze nog drie jaar de tijd krijgt voordat het huwelijk zal worden voltrokken.

Volgens de oude legende maakt ze in die tussentijd met haar gezellinnen (maagden) een zeereis. In Keulen aangekomen verschijnt haar een Engel, die haar opdracht geeft een pelgrimsreis naar Rome te maken. Tevens voorspelt de Engel dat zij het martelaarschap zal ondergaan.
Ursula en haar gevolg varen over de Rijn naar Bazel en leggen de rest van de reis te voet af.

Op de terugreis komen ze weer in Keulen aan. De stad wordt sinds lange tijd geteisterd door invallen van de Hunnen. Deze wilde hordes vermoorden op brutale wijze de maagden die Ursula vergezellen.
Als Ursla weigert met Atila de vorst van de Hunnen te trouwen wordt ook zij door een pijlschot gedood. Na haar dood verschijnt er een schare van 11.000 (!) engelen die de Hunnen op de vlucht jagen. En zo werd de boeiende legende almaar onwaarschijnlijker!

Moge haar levensverhaal vooral legendarisch zijn, wat zeker wel waar is is dat de burgers van Keulen een Kerk met haar naam en onder haar bescherming hebben opgericht. Het massagraf waarin later vele overschotten van mensen zijn gevonden is eerder een oorlogsgraf dan de laatste rustplaat van de duizenden maagden, al heeft men het laatste lange tijd aangenomen.

Patroonheilige

De Heilige Ursula is beschermheilige van: de Ursulinen (religieuze congregatie), van de jeugd, echtelieden, leraressen, lakenkooplieden en schoolkinderen.

Gedachtenis viering

Tot 1968 werd de Maagd en Martelares Ursula met haar 11.000 gezellinnen gevierd op 21 oktober.
In het Duitse taalgebied is dat nog zo, in Keulen is 21 oktober zelfs een hoogfeestdag.

Martyrologium Romanum:

Die 21 octobris. Duodecimo Kalendas Novembris: Apud Colóniam Aggripínam item natális sanctárum Ursulæ et Sociárum ejus; quæ, pro Christiána religióne et virginitátis constántia ab Hunnis interfáctæ, martyrio vitam consummárunt, earúmque plúrima córpora fuérunt Colóniæ cóndita.

In het Nederlands:
21 oktober:
Te Keulen, de geboortedag ten hemel van de Heilige Ursula en haar gezellen, die de martelaarskroon verdiend hebben toen ze gedood werden door de Hunnen vanwege hun christelijk geloof en hun volharding in het bewaren van hun maagdelijkheid. Veel van hun lichamen zijn te Keulen begraven.

Afbeelding

Ursula
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes


Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter U)


Patroonnaamkaart vanEgino Weinert zijn hier te bestellen (doorklikken "Namenskarten" en letter U)

Ursula wordt meestal afgebeeld als koningsdochter in voorname kleding.
De pijl die haar het leven benam draagt ze als attribuut bij zich. Daarnaast soms een martelaarspalm of overwinningsvaan. Ook de boot waarmee ze van Engeland naar Keulen zou zijn gevaren zien we vaak op afbeeldingen. Evenals een aantal maagden of Ursulinen die ze vaak onder haar mantel beschutting biedt.

Ursulinen

De Heilige Angela de Merici stichtte in 1535 de congregatie van de Ursulinen. De zusters hebben zich meestal gewijd aan het onderwijs.

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 208;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 442.
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Ursula van Keulen.
  • Een uitvoerig legendarisch verhaal;
  • Over Ursula zelf een Duitse site ;
  • Over de Ursulinen in Nederland.