Antonius

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   


Knop naar de Kinderpagina Heilige Antonius


Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Antonius

Latijnse naam waarvan de betekenis onzeker is. De naam werd reeds gedragen door leden van een bekend Romeins geslacht. b.v. Marcus Antonius.

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Antonius:
Antal, Anthonie, Anthonius, Anthonie, Anthony (Eng), Antoin, Antoine, Deanthony (Amerikaans), Anton, Antonello (Italiaans), Antoni, Antonie, Antonin (Slavisch, )Antoninus, Antóni (Catalaans), Antonio (Spaans), Antonios (Nieuw Grieks), Antonis, Antonius, Antony (Engels), Antoon, Antwan, Teun, Teune, Teunis, Toen, Toine, Ton, Tone, Toni, Tonie, Tonio, Tonis, Tonke, Tonke, Tonko, Tonnie, Tonnis, Tonny, Tony, Toon, Tummes, Tun, Tunnes, Tunnies, Tunnis, Twan, Twannie.

Vrouwennamen afgeleid van Antonius:
Anteunette, Anthonia, Antoinet, Antoinette, Antonetta, Antonia, Atonina (Slavisch), Net, Nettie, Netje, Netta, Nettie, Netty, Nianca, Nianne, Teun, Teuna, Teunisje, Teunette, Teunisje, Teunke, Teuntje, Theuntje, Thona, Tona, Toni, Tonia, Tonneke, Tonnie, Tonny, Toontje, Toos, Toosje, Tunniske, Tunske.

Antonius van Padua, kerkleraar

Hij wordt geboren in 1195 te Lissabon uit een adelijk geslacht.

Op 15 jarige leeftijd treedt hij in bij de reguliere kanunniken van Sao Vincente en leeft volgens de kloosterregel van Sint Augustinus.

In 1212 wordt hij overgeplaatst naar Santa Cruz te Coimbra waar hij theologie studeert. Maar hij wil liever Franciscaan worden, daarom gaat hij in 1220 bij de Antonius kapel in Coimbra wonen die bediend wordt door Franciscaanse broeders.

Als missionaris vertrekt hij naar Marokko om er de Saracenen te bekeren, maar ziekte dwingt hem spoedig terug te keren.
Het schip waarmee hij huiswaarts keert brengt hem door verkeerde wind naar Sicilië.

In Assisië is hij als onbekende broeder aanwezig bij de algemene ordes-vergadering van 1221. Een prior neemt hem vandaar mee naar de kluizenarij van Monte Paolo bij Fordi.
In 1222 wordt Antonius priester gewijd.

Antonius vraagt aan Franciscus of hij verder mag studeren in de theologie. Franciscus antwoordt: "Vooruit dan maar als je gebedshouding daarmee maar niet verloren gaat."
Antonius is bekend als een groot redenaar en kerkleraar, met een voorliefde voor het gewone volk. Zijn stem klinkt als een klok en hij weet door zijn briljante persoonlijkheid veel mensen te imponeren. In opdracht van Franciscus doceert hij later theologie in Bologna, maar ook aan andere universiteiten zoals Montpellier en Toulouse bekleedt hij het ambt van gastdocent.

In 1227 wordt hij provinciaal overste van Noord Italië en vestigt zich in Padua.
Een jaar na zijn dood (in 1231 te Padua) wordt hij heilig verklaard door Paus Gregorius IX en dadelijk wordt er een basiliek voor hem gebouwd.

Om te herdenken dat hij zo graag de Moslims bij de kerk had gebracht is die kerk in moslimstijl gebouwd.
Zijn relieken worden er nog altijd bewaard.
In 1946 krijgt hij de titel kerkleraar met als toevoeging "Doctor Evangelicus".

Legenden

Een bekende legende vertelt dat hij eens voor de vissen preekte.
In een andere legende herkent zijn ezel het Eucharistisch brood.

Patroon

Hij wordt dikwijls aangeroepen om zaken of personen terug te vinden die vermist worden. En zelfs om een goede echtgenote te vinden.
Ook wordt hij wel aangeroepen bij financiële problemen.
Als heilige wordt hij aangeroepen tegen besmettelijke ziekten, koorts, onvruchtbaarheid en ook om een voorspoedige bevalling te verkrijgen.

Gedachtenis Viering

Zijn gedachtenis wordt gevierd op 13 juni.
Vroeger werd op 9 dinsdagen voor zijn feestdag aan de armen brood uitgedeeld, het zogenaamde Antonius brood. Later is dat vervangen door financiële hulp.

Schietgebedjes

Heilige Antonius
Bekende schietgebedjes zijn:
Heilige Antonius beste vrind,
zorg dat ik .... weer vind.

Heilige Antonius van Padua,
zalige vrucht van Spanje,
minnaar van Gods huis,
breng alsjeblieft .... weer thuis.

Martyrologium Romanum

Idibus Júnii:
Patávii sancti Antónii Lusitáni, Sacerdótis ex Ordine Minórum et Confessóris, atque Ecclésiæ Doctóris, vita et miráculis, ac prædicatióne illústris, quem, uno post illíus óbitum anno nondum expléto, Gregórius Papa Nonus in Sanctórum cánonem rétulit.

Romeins Martelaarsboek

13 juni:
Te Padua Sint Antonius, Portugees van geboorte, priester van de orde van de Minderbroeders, belijder en kerkleraar, geëerd vanwege zijn heilige levenswijze, zijn wonderen en zijn prediking. Binnen een jaar na zijn dood plaatste Paus Gregorius IX hem op de lijst van Heiligen.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
OF
Of klik hier voor gratis te downladen telpatroon in kleur

Antonius wordt meestal afgebeeld als jonge man in Franciscaans habijt dat bruin is van kleur, met wit koord waarin drie knopen, blootsvoets of met sandalen. Een boek in de hand waarop het Jezus kind.


Of we zien hem als weldoener van arme mensen


Prekend voor de vissen (zie legende), of met de ezel die het Heilig Sacrament herkent.18de eeuwse pijpenkop met afbeelding Antonius.


Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter A)

Weerspreuken

  • Als Toontje de zonne laat schijnen, veel zorgen voor de boer verdwijnen.
  • Is het op St. Antonius nat, de boer zuipt van verdriet zich zat.
  • Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 86;
  • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 44;
  • Heiligen van Alle Tijden, pag. 41;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op deze Duitstalige site "Heiligen Lexicon" veel informatie.
  • Wie meer wil weten over de Franciscanen kan op deze site veel vinden.