Bernadette Soubirous

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Bernadette

De naam Bernardette is afgeleid van de naam Bernhard. Die naam is een samenstelling van de Germaanse woorden: 'brean' = "beer" en 'hard' = "sterk" of "krachtig".
Dus in de samenstelling: "zo sterk als een beer".

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Bernadette:
Bernarda, Bernarde, Bernadet, Bernadette, Bernardita, Lourdes, Maria-Bernarda, Marie-Bernarde, Maria-Lourdes, Maria-Lurdes (Spaans).

Bernadette Soubirous


Op 7 januari 1844 wordt Bernadette geboren te Lourdes als eerste kind van een molenaar. Bij het doopsel ontvangt zij de naam Marie-Bernarde.
Het gezin groeit uit tot negen kinderen en leeft in grote armoede. Lange tijd wonen ze in een kamertje dat het Cachot wordt genoemd, omdat het vroeger gebruikt is als cel waarin gevangenen werden opgesloten.

Haar leven wordt vooral bekend door de vele visioenen die zij gezien heeft, en die door de officilële R.K. Kerk zijn erkend. Hier worden ze daarom ook beschreven zoals ze worden doorverteld.

Als Bernadette op 11 februari 1857 samen met haar vriendinnetje sprokkelhout aan het zoeken is ziet ze in een grot een Dame. De Vrouw is uitzonderlijk mooi, heeft een ovaal gezicht, hemels blauwe ogen en ziet er jong uit. Ze is in het wit gekleed met een blauwe sjerp en twee goud-gele rozen op haar blote voeten.
Samen met de Vrouw bidt Bernadette de rozenkrans, het gebed dat ze van haar moeder geleerd heeft.

Haar moeder is niet blij als Bernadette het verhaal vertelt, want ze vreest, en niet ten onrechte, veel publiciteit naar aanleiding van deze gebeurtenis. Ze verbiedt Bernadette dan ook naar de grot terug te keren.

Toch Verschijnt de Dame in totaal 18 maal op dezelfde plaats en spreekt ze Bernadette toe.
Zo spoort de Vrouw haar aan boetvaardigheid te doen en voor de zondaars te bidden.
Op 25 februari (de negende verschijning) zegt de Vrouw: "Ga drinken en was u aan de bron." Als Bernadette vervolgens met haar hand in de grond graaft ontstaat er een bron. Zieken die Lourdes bezoeken worden nog altijd ondergedompeld in het water van de Lourdesbron.

Later krijgt Bernadette de opdracht om aan de priesters te zeggen dat zij op de plaats van de verschijning een kapel moeten bouwen.
Aan alle twijfels van de kant van de geestelijkheid over de echtheid van de verschijningen komt een einde als de Dame zich bij de zestiende verschijning bekend maakt met de woorden: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis". Op 8 december 1854 had Paus Pius IX namelijk in een dogma verklaard dat de Maagd Maria vanaf het moment dat ze ontvangen is in de schoot van haar moeder Anna tot aan haar dood zonder zonden is geweest. Het ongeletterde herderinnetje Bernadette kon de inhoud van dat theologische dogma onmogelijk kennen en dus neemt men aan dat ze die boodschap wel van hoger hand ontvangen moet hebben.

Er is veel belangstelling voor het herderinnetje dat als zieneres steeds meer bekend wordt, zodat veel mensen naar Lourdes komen om haar te ontmoeten, in de hoop ook een glimp van Maria te mogen zien.
Maar noch de ouders, noch de parochie geestelijkheid, noch Bernadette zelf zijn erg gesteld op die publiciteit. Om al die drukte te ontvluchten treedt ze op 22 jarige leeftijd in een klooster van de Zusters van Liefdadigheid en Christelijk Onderwijs. Daar leeft zij onder haar kloosternaam Marie-Bernarde, die tevens haar doopnaam is.

Wat ze in het klooster vooral leert is nederigheid. Ze is blij als ze de aller eenvoudigste karweitjes mag opknappen en weldra wordt ze ernstig ziek. Haar hele leven had ze al last van astma, maar ze krijgt tuberculose en als gevolg daarvan een ontsteking in haar knie. Klagen doet ze niet want geduldig draagt ze haar lijden tot aan haar dood op 16 april 1879, slechts 35 jaar oud.

In 1933 wordt Zuster Marie-Bernadette door Paus Pius XI heilig verklaard.

Martyrologium Romanum

Sextodécimo Kaléndas Maji:
Nivérnis, in Gállia, sanctæ Maríæ-Bernárdæ Soubirous, Vírginis, e Congregatióne Sorórum a Caritáte et Institutióne Christiána, Lapúrdi, adhuc juvénculæ, iterátis apparitiónibus Immaculátæ Dei Genitrícis Maríæ recreátæ; quam Pius Papa Undécimus, inter sanctas Vírgines adscrípsit.

Romeins Martelaarsboek

Op 16 april:
In de stad Never in Frankrijk de Heilige Marie Bernarde Soubirous van de congregatie van de zusters van Liefdadigheid , ook genoemd het Christelijk Instituut. Ze werd veelvuldig begunstigd met verschijningen en gesprekken te Lourdes met de onbevlekte Maagd en Moeder van God. In 1933 werd haar naam door Paus Pius XI toegevoegd aan de lijst van heilige maagden.

Patroonheilige

In Lourdes komen nog dagelijks vele zieken om er te bidden bij de grot, zich te wassen met het water uit de bron en in lichtprocessie door de bedevaartplaats te gaan. Zelden worden mensen volledig genezen, maar algemeen is het gevoelen dat men door de confrontatie met zoveel zieken kracht ontvangt om de eigen ziekten en kwalen te doorstaan.

Gedachtenis Viering

De verschijning van de Maagd Maria, de Onbevlekt Ontvangene wordt gevierd op 11 februari.
16 april, de sterfdatum, is haar eigen feestdag.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjesPlaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter B)

Graftombe van Bernadette

Van Bernadette zijn enkele foto's bewaard gebleven.
Ze wordt meestal afgebeeld als herderinnetje met schapen of brandhout, geknield en de ogen naar boven gericht, de rozenkrans om haar handen.
Ofwel als kloosterzuster in zwart habijt, zwarte sluiter en witte ondersluier, met een in tweeën gesplitste bef.

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 219;
  • Links

  • Heiligen Net
  • De officiële site van Lourdes
  • Op de Duitstalige site: Heiligenlexicon meer informatie.