Titus Brandsma

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Titus

De betekenis van de naam zou komen uit het Latijnse citaat: 'Titi sunt columbae agrestes.' Titus betekent dus: "wilde duif."

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Titus:
Titus.


Vrouwennamen afgeleid van Titus:
Titia, Titiana.

Titus Brandsma, Karmeliet en martelaar (1881-1942)

Titus Brandsma wordt op 23 februari 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Oegeklooster dicht bij Bolsward.

Hij stamt uit een oud Fries boerengeslacht.

In 1895 treedt hij in bij de orde van de Karmelieten en neemt er de naam Titus aan, zoals de leerling waar St. Paulus ooit een brief aan schreef. Als hij in 1905 priester gewijd wordt krijgt Titus van zijn kloosteroverste de opdracht in Rome filosofie te gaan studeren.
In 1909 wordt de ziekelijke pater Titus hoogleraar aan het groot seminarie van de pater Karmelieten te Oss.
In 1923 wordt hij benoemd tot professor aan de katholieke universiteit van Nijmegen waar hij later ook als Rector Magnificus wordt aangesteld.

Naast zijn dagelijks werk als priester, monnik en professor schrijft Titus veel in dagbladen en wetenschappelijke tijdschriften.
Veel heeft hij gepubliceerd over Theresia van Avila en hij is een van de grootste kenners van de Nederlandse mystieken.
Ook werkt Titus mee aan de emancipatie van de katholieke Nederlanders. Op sociaal gebied is hij actief onder andere in zijn functie van geestelijk adviseur van de katholieke journalisten organisatie. In de moeilijke crisisjaren komt hij zowel op voor journalisten als voor onderwijzend personeel dat het niet makkelijk heeft.

Maar hij is niet bang voor zijn mening uit te komen. Heel duidelijk neemt hij reeds in 1935 afstand van de Joden-vervolging door Hitler-Duitsland. Als raadsman van aartsbisschop Johannes kardinaal De Jong, maar ook binnen de organisaties van katholiek onderwijs en pers blijft hij gedurende de oorlog vechten tegen de verderfelijke ideeën van het nationaal socialisme. Het kan haast niet uitblijven dat hij verraden wordt. Dat weerhoudt hem niet de waarheid te zeggen en te schrijven. Hij gelooft immers stellig in dat wat hij in een brief aan de redacties van de dagbladen schrijft: "God spreekt het laatste woord en loont zijn trouwe knecht."

Op 19 januari 1942 wordt pater Titus door de Duitsers gearresteerd, komt terecht in het "Oranjehotel" in Den Haag en verblijft er zeven zware weken. Tenslotte belandt hij op 13 juni 1942 in het beruchte concentratiekamp Dachau. Hij doorstaat er de verschrikkelijkste kwellingen en martelingen met een bijna onmenselijke gelatenheid en sterft uiteindelijk op 26 juli als een martelaar.

Vele getuigenissen van overlevenden, maar ook zijn eigen gedichten bewaren de zielengrootheid van deze moedige, zachtaardige, maar strijdlustige man tot in lengte van dagen.

Gedachtenis viering

Op 3 november 1985 is Pater Titus Brandsma, Karmeliet zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II.
Zijn gedachtenis wordt in Nederland gevierd op 27 juli.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter T)

Op afbeeldingen zien we pater Titus meestal in het habijt van de Karmelieten. Hij draagt de martelaarspalm maar ook de ganzenveer of een krant als schrijver van zowel journalistiek als mystiek en theologisch werk.
De wachttoren van Dachau herinnert niet alleen aan zijn levenseinde maar we kunnen het ook zo zien dat Titus zelf een wachttoren was tegen het verderfelijke Nationaal Socialisme van Hitler.

Literatuur

  • Ludo Jongen: Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen, pag. 124;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige ite Heiligenlexicon meer informatie over Titus Brandsma.
  • De site van De Karmel in Nederland
  • Over de zaligverklaring van pater Titus.