Engel Gabriël

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   


Knop naar de Kinderpagina Engel Gabriël


Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Gabriël

Het Griekse woord Engel 'Ανγελος' betekent letterlijk: "Boodschapper van God".
De betekenis van de Hebreeuwse naam 'Gabriël' is: "de Kracht Gods" of: "Man Gods".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Gabriël:
Gabi, Gabor, Gábor, Gabri, Gabriel, Gabriël, Gabrio (Italiaans), Gaby, Ganry, Jel.

Vrouwennamen afgeleid van Gabriël:
Gabi, Gabri, Gabriana, Gabriel, Gabriela, Gabriele (Duits), Gabriella (Italiaans), Gabrielle (Frans), Gabriello (Italiaans), Gabrille, Gabrina, Gabry, Gaby, Gebriella.

Mannennamen afgeleid van "Engel" (zie ook bij Michaël):
Ange, Angela, Angelico (It), Angelo (Italiaans), Engel.

Vrouwennamen afgeleid van "Engel"(zie ook bij Michaël):
Angel, Angela, Angele, Angèle (Fr), Angeli, Angelia, Angelie, Angelien, Angelica, Angelika, Angelina (It), Angéline (Fr), Angélique (Fr) Angelique (Fr) Angella, Angelle, Angie (Eng), Angie, Engelien, Lieke.

Aartsengel Gabriël

In het oude testament komt Gabriël voor in het boek Daniël 8:16.
Hij verklaart aan Daniël het "visioen" van een ram en een bok. Het profetische beeld slaat, volgens Gabriël op de eindtijd, de ram duidt op de koningen der Meden en Perzen, de geit op de koning van Griekenland.
Ook kondigt Gabriël in dat bijbelboek de komst aan van "de Gezalfde" de Verlosser. In later tijd beschouwt het christendom Jezus Christus als die "gezalfde".
In Daniël 10:4 lezen we hoe deze man Gods eruit ziet: "een man in linnen klederen gekleed en de lendenen omgord met goud; zijn lichaam is turkoois, zijn gelaat schittert als de bliksem, zijn ogen zijn als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte". Op de vraag van Daniël wanneer alle voorspellingen zullen gebeuren, geeft de engel geen duidelijk antwoord want: "deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd."

Volgens het niet bijbelse boek Henoch uit de Joodse traditie is Gabriël één van de vier of zeven aartsengelen die bij name genoemd worden. Andere namen zijn Michaël en Raphaël.

Ook in het Nieuwe testament vinden we enkele malen de naam Gabriël genoemd.
Aan Zacharias verkondigt Gabriël de aanstaande geboorte van Johannes de Doper, de voorloper van Jezus (Lucas 1: 11 - 21).
Gabriël maakt zich daarbij aan Zacharias bekend met de woorden: "Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap te verkondigen."

In het nieuwe testament is aartsengel Gabriël ook de boodschapper die aan Maria de blijde boodschap brengt. Hij bezoekt haar volgens Lucas 1: 26 te Nazareth en vertelt haar dat zij in verwachting zal raken van Jezus. De aartsengel spreekt dan de bekende woorden: "Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U, gij zijt de zegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot".

Gabriël van de Bedroefde Maagd

De congregatie van de Passionisten vereren uit hun midden de heilige Gabriël van de Bedroefde Maagd (of Gabriël van de Moeder van Smarten). Als U hier zijn naam aanklikt verschijnt de aan hem gewijde pagina van "Patroonheiligen in Kruissteek".

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes
OF
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon in kleur.Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter F)

Op afbeeldingen treffen we Gabriël meestal aan terwijl hij aan Maria de boodschap van de menswording verkondigt (Annuntiatio).
Hij draagt een lange tuniek of ander liturgisch gewaad en een bodestaf in de hand. Vanaf de 13de eeuw heeft hij een lelie of olijftak in de hand.

Feestdag

De feestdag van Gabriël werd gevierd daags voor Maria boodschap dus op 24 maart.
Sinds 1969 wordt zijn feestdag gevierd samen met Raphaël en Michaël op 29 september.

Patroon

Gabriël wordt vereerd als patroonheilige van allerlei boodschappers zoals postboden en filatelisten.
Ook als beschermer van radio, televisie en telefonie.

Martyrologium Romanum:

Nono Kaléndas Aprílis:
Festum sancti Gabriélis Archángeli, qui ad annuntiándum Incarnatiónis divíni Verbi mystérium a Deo missus est.

In het Nederlands:
24 maart:
Feest van de heilige aartsengel Gabriël, die door God gezonden werd om de menswording an het goddelijk Woord aan te kondigen.

Literatuur

  • Honderd en een Heiligen, pag. 61;
  • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 287;
  • links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Gabriel.
  • Een Grappig verhaal over de Engel uit Nicaragua.