Maria van Fatima

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Fatima
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Fatima
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Fatima

De betekenis van de Arabische meisjesnaam Fatima is onduidelijk. Fatima betekent ongeveer "zich onthouden van". De naam is bekend als naam van de dochter van de profeet Mohammed. Zij leefde van 606 - 632. De bijnaam van deze Fatima was Az-Zahra hetgeen betekent: "de Stralende."
Als Europese meisjesnaam verwijst de naam naar de Portugese plaatsnaam Fatima waar in 1917 Maria verscheen aan drie herderskinderen.

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Fatima:
Fatima, Fatima Zahra (Arabisch), Fatma, Zohra Fatma (Arabisch), Fatmagül (Turks, Bet.: Fatima met rozen), Fatmanur (Turks, bet.: licht van Fatima), Fattouch (Arabisch), Fatuma, Fatumata, Fatumatuo (Afrikaans).

Maria van Fatima

Maria wordt in de R.K Kerk vereerd onder vele namen. Eén van die namen is: Maria, Onze Lieve Vrouw van Fátima of ook Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.
Om deze twee namen te begrijpen moeten we het verhaal kennen van de "verschijning van Maria" aan drie herderskinderen in het Portugese dorp Fatima.

Lucia, Jacintha en Francesco

Betekenis van de drie namen:
Lucia. Lucius is een Latijnse mannen naam die evenals de vrouwelijk vorm Lucia komt van het woord 'lux-lucis' dat "licht" betekent.

Jacintha is een Spaanse naam afkomstig van de bloem met de naam "hyacint".

Francesco is de Spaanse vorm van Franciscus en betekent: "Fransman".

Fatima

Fatima ligt in midden-Portugal, zo'n 50 km van de Atlantische Oceaan. In dit dorp worden drie herder kinderen geboren.
Volgens de R.K.Kerk, verschijnt de Maagd Maria meerdere malen aan deze kinderen, en zij beschrijft dat gebeuren ongeveer als volgt:

Op 11 juni 1908 wordt te Aljustrel, een kleine uithoek van Fatima, Francisco Marto geboren.
Jacintha Marto het jongere zusje van Francico, ziet het levenslicht voor het eerst op 11 maart 1910 te Fátima.
En Lucia Dos Santos (nichtje van de andere twee) wordt op 22 maart 1907 geboren ook te Aljustrel.

De verschijningen van Maria worden voorafgegaan door drie verschijningen van een Engel.
Op 13 mei 1917 is dan de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw. Tijdens het spelen zien de kinderen een bliksemschicht. Kort daarop zien zij een mooie Dame geheel in het wit gekleed. Ze staat met de voeten op een wolk in de kruin van een steeneik, omstraald door een aureool van licht.
De mooie Dame zegt: "Wees niet bang, Ik doe jullie geen kwaad".
Lucia vraagt: "waar komt U vandaan?"
"Ik kom uit de Hemel. Ik zal elke maand op de 13e terugkomen. In oktober zal ik zeggen wie ik ben en wat ik verlang."
Een stukje verder in het gesprek vraagt de verschijning: "Willen jullie pijn verdragen voor de bekering van de zondaars om goed te maken wat Onze Lieve Heer en het onbevlekt Hart van Maria allemaal wordt aangedaan?" De kinderen zeggen dat ze daartoe bereid zijn. "Dan zal je nog heel wat pijn moeten lijden" zegt de verschijning.
Bij het afscheid zegt zij: "Bid elke dag een rozenhoedje voor de vrede op de wereld en de bekering van de zondaars."

13 juni 1917, de tweede verschijning. Met nog tachtig aanwezigen bidden Lucia, Jacinta en Francesco eerst de rozenkrans. Daarna zien alleen de kinderen de bliksemflits en dan de Witte Dame boven de steeneik, precies zoals in mei.
Lucia spreekt ongeveer tien minuten met de verschijning.
Daarin, zoals Lucia veel later verklaart, zegt de Vrouwe dat Rusland zich moet bekeren. En ze gaat verder: "Als men acht slaat op mijn verzoek (onder andere om de rozenkrans te bidden en boete te doen), zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn. Doet men het niet, dan zal Rusland haar valse leer over de wereld verspreiden, oorlog en vervolging van de Kerk zullen dan het onherroepelijke gevolg zijn."
De mooie Witte Dame drukt Lucia op het hart om dit geheim aan niemand te vertellen behalve aan Francesco.
Lucia vraagt "Wat wilt U van ons?"
De Witte Dame zegt dan: "Ik wens, dat jullie de dertiende van de komende maanden hier terugkomen, dat jullie iedere dag de rozenkrans bidden en dat jullie leren lezen. Later zeg ik jullie wat ik verder graag zou willen hebben".
De mensen die erbij zijn, zien wel hoe de kinderen op de verschijning reageren, maar zelf zien ze niets.

13 juli 1917, bij de derde verschijning is er al een behoorlijke volksmassa op de been. Zo'n vier- à vijfduizend mensen zijn verzameld op de plek van de verschijning. Samen met de kinderen bidden zij de rozenkrans. Spoedig nemen de kinderen de lichtstraal waar en kort daarop de Witte Dame.
Zij vraagt opnieuw vooral het rozenhoedje te bidden om een eind te maken aan de oorlog.
En verder: "De huidige oorlog (1914-1918) loopt ten einde. Maar als er niets gebeurt zal er onder de volgende paus een veel ergere oorlog uitbreken..."

De 13e augustus 1917 worden de kinderen in Ourem in het huis van het plaatselijke hoofd van bestuur vastgehouden. Daar worden ze verhoord met de bedoeling dat ze de verschijningen zullen ontkennen. Maar ze blijven nuchter en eerlijk alles vertellen wat ze gezien hebben, zonder echter de geheimen prijs te geven .
Het tijdstip van de verschijning gaat echter voor de drie kinderen voorbij.
Zo'n twintigduizend mensen die wel gekomen zijn zien de zon verbleken, de lucht half donker worden en men ziet zelfs sterren flonkeren, midden op de dag! Om de steeneik zweeft tien minuten lang een wolk.
Op 19 augustus, als Lucia, Jacintha en Francisco weer vrij zijn, verschijnt de Witte Dame op de bekende plaats en blijft ze vragen vaak de rozenkrans te bidden.

13 september 1917. De vijfde verschijning. Er gaan geruchten dat God op deze dag iets buitengewoons zal verrichten en Lucia's moeder, die haar kind vaak slaat omdat zij denkt dat ze allemaal leugens vertelt, heeft op deze dag haar hoop gevestigd. Er zijn 25.00 mensen aanwezig al dan niet gelovend in wat de kinderen vertellen. Er gebeurt echter niets om te bevestigen dat de dingen aangaande de verschijningen waar zijn.
Wel belooft de Witte Dame : "In oktober zal ik een wonder doen, zodat allen zullen geloven"
Lucia's moeder verliest nu de moed totaal en Lucia krijgt het thuis steeds zwaarder, maar zij draagt dit lijden op als offer.

De periode van 13 september tot 13 oktober is voor de drie kinderen een zeer bewogen tijd Politici en vijanden van de godsdienst juichen reeds. Zij denken dat het bedrog van de verschijningen spoedig voorbij zal zijn. Bovendien toont het merendeel van de bevolking van Fatima zich ongelovig en vijandig tegenover de kinderen.
Priesters en familieleden proberen de zienertjes ervan te overtuigen dat zij alles moeten ontkennen. Anderen bedreigen de kinderen zelfs.

Op 12 oktober 's morgens vroeg wekt Moeder haar dochter Lucia met de woorden: "O Lucia! Het is het beste dat wij allen gaan biechten. Men zegt dat wij morgen moeten sterven"
"Als u wilt gaan biechten, moeder," antwoordt Lucia, "dan ga ik ook, maar niet daarom... Ik heb geen angst. Ik weet heel zeker dat de "Witte Dame" morgen alles zal doen, wat zij heeft beloofd".
13 oktober 1917. De vijfde verschijning. Omdat voor deze dag een groot wonder door de Witte Dame is aangekondigd, zijn er 70.000 mensen aanwezig ondanks het slechte weer.
Nu maakt de Witte Dame Zich bekend als: "Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans".
Ze zegt onder anderen: "Ik ben gekomen, om de mensen aan te sporen hun leven te veranderen en God niet meer door hun zonden te beledigen. Dat zij de Rozenkrans bidden en boete doen voor hun zonden. Op deze plaats verlang ik een Kapel. Als de mensen zich bekeren, zal er vrede op aarde komen".
Hierbij opent zij de handen en laat er licht uitstralen.
Tijdens de verschijning aan de kinderen vinden er merkwaardige verschijnselen aan de hemel plaats. De duizenden toeschouwers zeggen het allen gezien te hebben: een vurige bol die langs de hemel zweeft en bloembladeren die neerdwarrelden en dan schijnen op te lossen in de lucht. De kinderen verklaren echter dat zij van dat alles niets gemerkt te hebben: zij zien alleen de verschijning .
Bij deze gelegenheid brengt Lucia de wens van de Witte Dame over aan het volk om op die plek een kapel te bouwen.

Daarna beginnen opnieuw de verhoren door allerlei instanties. Zoals altijd wil men de kinderen de geheimen ontfutselen, die de koningin van de rozenkrans hun gegeven heeft. Maar dit is niemand gelukt; zelfs de kleine Jacinta zegt: "liever te sterven dan de geheimen te verklappen".

Jacinta sterft al op 20 februari 1920. Zij sterft heel alleen, in een ziekenhuis in Lissabon, zoals Maria haar eerder voorspeld had.
Francesco is dan al een jaar eerder gestorven, op 4 april 1919.

Lucia treedt in 1921 in bij de zusters karmelietessen van St-Dorothea als zuster Lúcia de Jesus Santos en in 1948 bij de Karmel van St-Theresia in Coimbra.
Lucia beschrijft (in het kort) een verschijning in het klooster.
"Van Mijn Overste en mijn biechtvader had ik toestemming gekregen, om elke donderdagavond van 11 uur tot middernacht, een Heilig Uur te houden. Op zo'n nacht, was ik alleen en bad geknield in het midden van de kapel.
Toen richtte ik mij op omdat ik moe geworden was. Alleen de Godslamp brandde. Plotseling was de hele kapel in een bovennatuurlijk licht gehuld en op het altaar verscheen een Kruis van Licht, dat tot op het altaarkleed reikte. Onder de rechterarm van het Kruis stond Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans met Haar Onbevlekt Hart in de linkerhand.

Het is op 10 december 1925 te Pontevedra, dat de Heilige Maagd opnieuw aan de in leven gebleven Lucia verschijnt en naast haar een Kind in een lichtende wolk.
Het Kind zegt: "Heb medelijden met het Hart van mijn Heilige Moeder".
En Maria vraagt uitdrukkelijk: "Probeer jij tenminste mij te troosten en maak bekend, dat Ik beloof elke gelovige in zijn stervensuur bij te staan, die vijf maanden achter elkaar op de eerste zaterdag: biecht, de H. Communie ontvangt, een rozenkrans bidt en mij gedurende 15 minuten gezelschap houdt met het overwegen van de 15 geheimen van de rozenkrans.

Over deze verschijning schrijft Lucia later: "Hierbij ontving ik inzicht in het geheim van de Allerheiligste Drieëenheid, welk inzicht ik niet mag openbaren".
Aansluitend zei Onze Lieve Vrouw mij: "Het ogenblik is gekomen, waarop God de Heilige Vader in vereniging met alle Bisschoppen van de wereld uitnodigt om Rusland aan Mijn Onbevlekt Hart toe te wijden."

In 1982 en 1997 is Lucia op hoge leeftijd de gids van paus Johannes Paulus II bij zijn bezoek aan Fátima.

Sinds de verschijningen is Fàtima uitgegroeid tot een druk bezochte Maria-bedevaartplaats.

Lucia sterft te Coimbra op 13 februari 2005.

De drie geheimen van Fàtima

Waren de eerste twee geheimen van Fàtima al eerder bekend geworden, het "derde geheim" werd opgetekend door zuster Lucia en verzegeld bewaard in het archief van het Vaticaan. Het publiceren van het derde geheim heeft jaren op zich laten wachten.
Kort voor de zaligverklaring van Francesco en Jacinta (13 mei 2000) heeft de paus de verzegelde enveloppe met het derde geheim uit het archief laten halen en het werd op 19 april 2000 gepubliceerd.
De tekst bevat een apocalyptisch visioen waarbij onder andere een aansporing om boete te doen en een beeld van Paus, bisschoppen, priesters, broeders en zusters die een hoge berg beklimmen waar ze voor een groot kruis neerknielen en tenslotte door soldaten gedood worden.

Samenvattend

Maria zou de kinderen bij haar verschijningen drie geheimen verteld hebben

Het eerste geheim (13 mei 1917) bleek een beschrijving van de hel, die Onze Lieve Vrouw van Fatima in 1917 in al zijn verschrikkelijke details aan de drie herdertjes zou hebben laten zien.
In het tweede geheim (13 juni 1917), dat Lucia in 1942 bekend maakte, riep Maria op tot gebed voor de bekering van Rusland en zou verwijzen naar de opkomst en ondergang van het Sovjetrijk.
Het derde geheim (10 december 1925) sloeg mogelijk op een aanslag op de paus. Paus Johannes-Paulus II werd namelijk in 1981 het slachtoffer van een aanslag. Johannes Paulus II bezocht daarna Fatima meermalen. Hij was ervan overtuigd dat de Onbevlekte Maagd van Fatima in 1981 zijn leven heeft gered toen hij de moordaanslag overleefde.

Gedachtenis viering

Op de datum van de eerste verschijning, 13 mei, wordt gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans gevierd.

Gebed

Het door Onze Lieve Vrouw van Fàtima veelvuldig aangeraden gebed is het Rozenkransgebed.

Afbeelding

fatima
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjesDeze mooie plaat is van Ronald Domendes .


Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter F)

Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Maria van Fatima, met authentieke foto's.
  • Veel informatie op Marypages
  • Over de Rozenkrans.