. Julia

Julia

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Betekenis van de naam Julia

De Romeinse naam Julia is afgeleid van de mannelijke vorm Julius.
De betekenis is vrij onzeker. Wel is bekend dat een voornaam Romeins geslacht de naam droeg als familie naam.
De naam zou verband kunnen houden met het Griekse woord 'ιουλοσ' (ioulos) met de betekenis "de eerste baardharen". De naam zou dan betekenen "Jongeling". Maar ook kan de naam komen van het Latijnse woord: 'Jovilius' dat betekent: "gewijd aan Jupiter".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Julius:
Jul, Jules (Frans), Julian (Engels), Jules (Frans), Juliaan, Julian (Engels), Julien (Frans), Julio (Spaans), Julius, Jullian (Engels), Juul.

Vrouwennamen afgeleid van Julia:
Jula (Pools), Jule, Julia, Juliana, Juliane, Julie (Frans), Julianna, Julienne (Frans), Juliet (Engels), Julietta, Juliette (Frans), Julika (Hongaars), Julina, Juline, Julisa, Julischka (Hongaars), Juliska (Hongaars), Julissa, Julita (Spaans), Julka (Hongaars), July (Engels), Juultje.

Julia
Telpatroon 48 x 32 kruisjes

Julia van Corsica

Wat over Julia vast staat is dat zij echt bestaan heeft, maar de verhalen die rond haar persoon geweven zijn, berusten vooral op legendes.
Een korte samenvatting van de verhalen omtrent haar leven volgt hieronder

Julia wordt geboren in de Noord-Afrikaanse stad Carthago. Deze Noord Afrikaanse stad wordt gesticht in de 9de eeuw vóór Christus. Als de Romeinen de macht overnemen ontstaan de drie Punische oorlogen. De meest bekende oorlog is de tweede waarin Hannibal met 4000 soldaten en 300 olifanten de Romeinen wil verslaan. Maar hij verliest de slag bij Zama.
In het jaar 150 vóór Christus pleit de Oude Cato in de Romeinse senaat voor de totale vernietiging van de stadsstaat. Hij gebruikt dan de bekende woorden:"Overigens ben ik van mening dat Cathago verwoest moet worden."
In 146 vóór Christus wordt die verwoesting een feit.

Langzaam wordt de stad weer opgebouwd. Dan verschijnen in 439 (na Christus) vanuit Europa de Vandalen op het toneel en zij nemen de macht over de stad over.

Rond die tijd wordt Julia geboren uit een adelijk Cathageens geslacht. Zij geniet een gedegen en vrome opvoeding.

Genseric de Vandalen-leider voert een streng beleid wat betreft het belijden van de godsdienst. Hij is een Ariaan en hangt dus de "ketterse" leer van Arius aan. Genseric laat "orthodoxe" Christenen martelen en zelfs doden maar vaker nog verkoopt hij de aanhangers van het oude geloof als slaaf.
Dat lot treft ook de maagd Julia. Ze wordt door Genseric als slavin verkocht aan een koopman uit Syrië genaamd Eusebius.
Ondanks de vernederende slavenarbeid blijft Julia gelukkig en tevreden. Niet gestoord door haar meester leest ze, in haar "vrije" tijd, vrome boeken, bidt veel en vast alle dagen van de week behalve zondag. Ze wil in alles Jezus van Nazareth, haar "echte" meester, volgen ook in het lijden.

Eusebius is zo zeer gesteld op de ijver en het gedrag van Julia dat hij haar meeneemt op een reis naar Gallië om er Oosterse producten aan de man te brengen. Onderweg komen ze aan op het eiland Corsica waar de koopman deel neemt aan een heidens feest waarbij een stier door de straten wordt gedreven en tenslotte geofferd aan de heidense godheid. Omdat Julia niets wil weten van deze rituelen blijft zij aan boord van het voor anker liggende schip.

Felix, de gouverneur van het eiland vraagt aan Eusebius wie deze vrouw wel mag zijn dat zij durft te weigeren deel te nemen aan de feestelijkheden. Eusebius vertelt dat Julia een Christen is die met geen mogelijkheid op andere gedachten te brengen is, maar dat zij uitblinkt in ijver en trouw aan haar meester. Felix is onder de indruk van haar persoonlijkheid en biedt vier van zijn beste slavinnen aan in ruil voor deze Christenvrouw. Maar Eusebius wil daar niets van weten, hij wil Julia voor geen goud kwijt.

De schippers weten wel een middel om haar te pakken te nemen. Zij maken een heerlijke maaltijd gereed. Daarmee verwennen zij Eusebius zo overdadig dat hij volslagen dronken wordt en in diepe slaap valt. Dan zien de schippers hun kans schoon om de slavin te overmeesteren. Zij proberen Julia te dwingen aan de heidense godheid te offeren. Als dat niet lukt biedt Eusebius haar de vrijheid aan mits zij aan zijn wens gehoor geeft een offer te brengen aan de godheid. Maar Julia kent geen andere vrijheid dan het volgen van haar meester Jezus Christus.


Felix is woedend en laat haar in het gezicht slaan. Julia ondergaat die marteling omdat ook Jezus geslagen werd door de soldaten. Vervolgens trekken zij haar haren uit het hoofd en ook nu doorstaat zij die marteling zoals Jezus de doornenkroning heeft ondergaan. Tenslotte laat Felix haar kruisigen, al zeggen andere verhalen dat zij is opgehangen.

Op 22 mei 450 sterft Julia als maagd en martelares. Een legende vertelt nog dat haar ziel in de vorm van een duif haar lichaam verlaat.
Monniken van het naburige eiland La Gorgona brengen haar lichaam weg om het in hun klooster een waardig graf te bezorgen.
In het jaar 763 brengt koningin Aicha, de gemalin van Desiderius de koning van Lombardije, daar een bezoek. Zij krijgt het lichaam mee en brengt het naar Brixen(het latere Brescia).
Daar sticht Aicha ter ere van de heilige Julia een klooster. En Desiderius laat een kerk bouwen om haar relieken te bewaren.

Patroonheilige

Julia is patrones van het eiland Corsica en van de Italiaanse steden Bergamo, Brescia, en Livorno.

Gedachtenis viering

Haar gedachtenis wordt gevierd op 22 of 23 mei.

Afbeelding

julia2
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Julia van Corsica wordt dikwijls afgebeeld als een gekruisigde vrouw, of met een kruis als attribuut. Ze is gekleed in Romeinse kleding. Heeft soms als teken van de slavernij een emmer in de hand. Ook de martelaarspalm of kroon komen voor evenals een duif, dit laatste naar aanleding van de legende over haar dood.Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 79;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 79;

  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Julia.