Moeder Teresa

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   


Knop naar de Kinderpagina Moeder Theresa


Moeder Theresa
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Teresa

Zie de pagina Theresia.

Moeder Teresa (1910-1997)

Op 10 augustus 1910 wordt Agnes Gonxha Bojaxhiu geboren in Skopje te Macedonië, dat dan nog deel uitmaakt van het koninkrijk Albanië.

Haar moeder heet Dranafile Bernai en haar vader Nikola Bojaxhiu. Ze heeft een zus, Aga, geboren in 1904 en een broer, Lazar, geboren in 1907.
Ze vormen een gelukkig en blij gezin en zijn aan elkaar gehecht, na de dood van hun vader in 1917 wordt die band zo mogelijk nog hechter. (Agnes is dan 7 jaar oud)

Als ze net 17 jaar is gaat Agnes naar Ierland om te kijken of ze geschikt is om de opleiding tot kloosterling te volgen. Na zes weken blijkt dat ze inderdaad geschikt is.

In 1928 treedt zij daarom in bij de zusters van Loreto in Ierland.
Op 24 mei ontvangt zij de naam Teresa, de naam die zij kiest vanwege haar bewondering van de heiligen Theresia van Avila en Theresia van Lisieux. Zij legt in 1937 de religieuze geloften af en vertrekt naar Calcutta in India om les te geven aan de welgestelde kinderen. Later helpt ze in haar vrije tijd mee in het ziekenhuis.
De zusters van het klooster komen eigenlijk alleen in uiterste noodgevallen buiten de muren van het klooster, in het ziekenhuis komt Teresa dan ook voor het eerst in contact met vreselijke ellende en armoede.

Dan wordt ze directrice van de St. Maryschool. Later gaat ze buiten de kloostermuren lesgeven en loopt ze regelmatig door de sloppenwijken.
Er volgen roerige tijden. In 1943 heerst er hongersnood in Bengalen. Vijf miljoen mensen komen hierbij om en velen vluchten naar Calcutta. In 1946 volgt er een andere ramp. Pakistan scheidt zich af van India, en Moslims en Hindoes vermoorden elkaar. Vierduizend mensen komen om. Dit laat ook zuster Teresa niet ongeroerd.

In die tijd wordt zij regelmatig geconfronteerd met de armoede die er in de stad heerst. Moeder Teresa helpt de mensen op straat geeft ze eten en spreekt de mensen moed in.
Mensen die op onwaardige wijze op straat liggen te sterven brengt ze naar het ziekenhuis en worden door haar liefdevol verzorgd.
Ze krijgt al gauw hulp van vrouwen met dezelfde liefdevolle instelling. Er komt een ruimte voor die vrouwen, een soort opvanghuis. Ze helpen vooral de stervenden, melaatsen en de kinderen.

Moeder Teresa vraagt aan de paus toestemming om haar werk in de sloppen voort te zetten en in 1948 krijgt zij van paus Pius XII die toestemming. Zij sticht dan de religieuze orde van de "Missionaries of Charity" (Zusters van de Naastenliefde).
Al spoedig meldt zich in 1949 de eerste zuster bij de poorten van het moederhuis. Drie jaren later wordt het eerste hospice geopend in Calcutta.

De congregatie groeit gestaag en in 1965 wordt haar congregatie onder het gezag van de paus gesteld. Moeder Teresa krijgt de toestemming ook in de rest van de wereld de congregatie uit te breiden. De zusters werken allemaal zonder bijzondere middelen. Ze leven en werken enkel van wat hen uit naastenliefde gegeven wordt.

In 1979 krijgt moeder Teresa de Nobelprijs voor de vrede. Ze krijgt 250.00 gulden, maar ze beschouwt dat als een gift voor de armen. Ze zegt: "Moge Gods zegen rusten op de mensen die de prijs hebben toegekend". Na de uitreiking van de Nobelprijs is er altijd een groot diner voor een heleboel mensen. Moeder Teresa voelt niets voor zo'n diner en vraagt om de duizenden guldens die het diner kost aan haar prijs toe te voegen, dus aan de armen te schenken.

Moeder Theresa krijgt in 1989 hartproblemen, ze krijgt een pacemaker en ondergaat regelmatig hartoperaties.
Op 5 september 1997 overlijdt ze onverwachts in het moederhuis. Ze is 87 jaar geworden.
Zij krijgt, als hoge uitzondering een staatsbegrafenis, een grote eer die nog nooit eerder aan een buitenlander in India ten deel is gevallen. De plechtigheid is sober maar indrukwekkend.

Zij wordt opgevolgd door zuster Nirmala, een Hindoestaanse die door moeder Teresa tot het Christelijke geloof is gebracht.

Moeder Teresa wordt op 19 oktober 2003 door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.

Gedachtenis viering

Op 5 september wordt Moeder Theresa herdacht.

Afbeelding

moederteresa
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
OF
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon in kleur


Van Moeder Teresa zijn veel foto's bekend. Meestal draagt zij dan het habijt van de door haar gestichte congregatie: "Missionaries of Charity" (Zusters van de Naastenliefde). Een lange sarong met blauwe rand omwikkelt het hele lichaam op de manier die in India algemeen gebruikelijk is.
Uiteraard heeft Moeder Teresa dikwijls (zieke) kinderen bij haar of andere mensen die haar hulp nodig hebben.

  • Dit mooie schilderij is van Renée Kremers
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie overMoeder Theresa, met autentieke foto's.
  • Meer over Moeder Teresa op Marypages
  • Officiële site in Engelse taal met o.a. veel foto materiaal.
  • Of animal freedom