Agnes

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

agnes
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Agnes

De naam Agnes kan komen van het Latijnse woord 'Agnus' dat "Lam" betekent, maar ook van een Grieks woord 'Αγνης' (Agnes) dat "Rein, zuiver" betekent.

Vrouwennamen afgeleid van Agnes

Agna (Scandinavië), Agnaitje (Groningen), Agnees, Agneet, Agnes, Agnès (Frans), Agese, Agnelia, Agnella, Agnesa, Agnesiena, Agnesca, Agnesia, Agneta, Agnete, Agnetha (Zweeds), Agenieta, Agi, Agina, Anica, Anice (Eng), Agnies, Agnieta, Agnis, Agnita, Agnieszka, Aneska, Angeniesje, Angenieske, Angeniet, Angenieta, Angenis, Angenietsje (Fries), Angeniska, Angenita, Anisa (Engels), Anisha (Engels), Anissa (Engels), Iez, Ines, Iné, Iñez (Spaans), Neesje (Fries), Neeske (Fries), Nes (Zuidholland), Nete, Nies (Fries), Niesje (Fries), Nieske (Fries), Nieskje (Fries), Nita, Nysje (Fries), Nyske (Fries).

Canon Heilige

Agnes is een van de zg.n. canon heiligen.
Tot aan het concilie van 1976 werd over de hele wereld tijdens de Eucharistieviering hetzelfde Latijnse kanongebed gebruikt. Daarin zijn twee lijstjes met heiligen opgenomen.
Het eerste vóór de consecratie waarin de volgende heilige staan:
Maria altijd Maagd en haar bruidegom Jozef, verder de heilige apostelen en martelaren Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus (de Meerdere), Johannes, Thomas, Jacobus (de Mindere), Philippus, Bartholomeus, Matthëus, Simon, en Thaddeus; Linus, Cletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Lauretius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus.
Ná de consecratie volgde het lijstje:
De heiligen, apostelen, martelaren en martelaressen: de heilige
Johannes (de Doper), Stephanus, Mathias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, AGNES, Caecilia en Anastasia.

Agnes, maagd en martelares

Agnes wordt geboren in de derde eeuw in Rome.

Zij moet gerekend worden tot een van de eerste heiligen die in de katholieke kerk als martelaar worden vereerd.

Agnes is, volgens de oude legendarische verhalen, de dochter van rijke christelijke Romeinse ouders.
Zij is wonderschoon om te zien. En dat wordt opgemerkt door de zoon van de stadsprefect Sempronius. Op twaalf jarige leeftijd krijgt Agnes een huwelijksaanzoek van deze jongeman. Zij wijst zijn aanzoek van de hand met de mededeling: "Ik heb al een verloofde. Hij is de eerste die mij gekozen heeft. Hij is voor mij de enige, de ware."

Als de jaloerse jongeling de naam van die verloofde wil weten kan Agnes haar geluk niet op en vertelt hem dat zijn naam 'Jezus Christus' is.
Hierop gaat de jongeling naar zijn vader Sempronius en vertelt hem alles wat Agnes gezegd heeft.
Dan probeert de stadsprefect Agnes te overreden om met zijn zoon te trouwen, maar het meisje blijft bij haar beslissing.

Sempronius ziet nog maar één oplossing om zijn zoon de zin te geven. Blind van woede laat hij Agnes opsluiten in een bordeel zodat zijn zoon de kans krijgt haar te bezitten.
Als ze, van haar kleren beroofd, naakt in het bordeel verblijft beschermen haar prachtige lange haren haar tegen de wulpse blikken van de bezoekers. De kuise aanblik van de jonge maagd staat er borg voor dat geen enkele klant haar wil onteren. Bovendien daalt er een Engel neer die het bordeel in een hemels licht plaatst, hetgeen de klanten afschrikt.

Als de zoon van de prefect toch bij haar komt om van haar diensten gebruik te maken, valt hij plotseling dood neer.
De legende vertelt verder dat Agnes hem, door gebed weer tot leven wekt.
Daarop wordt zij door de prefect aan de rechters uitgeleverd die haar veroordelen tot de dood op de brandstapel.

De vlammen rijzen hoog op maar deren het lichaam van de kuise Agnes in het geheel niet.
Op bevel van een van de rechters wordt zij daarna met een zwaard onthoofd.
Waarschijnlijk gebeurt dit laatste op 21 januari 304.

Zelfs de H.Ambrosius en de H.Damasus grijpen eeuwen later voor hun levensbeschrijvingen terug naar de mondelinge legendarische overleveringen.

Haar ouders en vrienden begraven haar in een catacombe aan de Via Nomentana. Zij houden enkele dagen de dodenwacht bij haar lichaam. De achtste nacht zien zijn een groepje mooie jonge vrouwen met Agnes in hun midden. Agnes is in het goud gekleed en draagt een verlovingsring ten teken van haar verloving met Jezus Christus. Zij heeft een lam in de rechter arm dat verwijst naar Johannes de Doper en naar de Apocalyps.

Rond 350 wordt boven haar graf door Keizerin Constantia een kerk gebouwd. In de zevende eeuw is de huidige kerk; "Sint Agnes buiten de muren" gebouwd op een andere plaats.

Patroonheilige

Agnes is de patrones van: De geestelijke orde van de Trinitariërs, jonge meisjes, verliefden, verloofden en tuinlieden, dit laatste wegens de "hortus conclusus", of afgesloten tuin een symbool van de maagdelijkheid.

Gedachtenis Viering

De feestdag van Agnes wordt gevierd op 21 januari.
In Vlaanderen wordt 21 januari wel "nietendag" (Sint Agneet) genoemd, op deze dag schenken jonge mannen een geschenkje aan hun geheime liefde.
Op 28 januari wordt haar verschijning van het lam gevierd.
De Oosterse kerk viert haar feestdag op 5 juli.
Omdat Agnes in het Latijn lam betekent worden jaarlijks op 21 januari in de grafkerk van de martelares twee lammeren gezegend: de zogenaamde "Agnes-lammeren".

agnes
Pallium
De wol van deze lammeren wordt gebruikt voor het maken van pallia. Een pallium is een liturgische kleine stola met zes kruisjes versierd en wordt gedragen door aartsbisschoppen en de paus.

Reeds vanaf het jaar 354 wordt de verering van de Heilige Agnes vermeld.

Martyrologium Romanum:

Duodécimo Kaléndas Februárii:
Romæ pássio sanctæ Agnétis, Vírginis et Mártyris; quæ, sub Præfécto Urbis Symphrónio, ígnibus injécta, sed iis per oratiónem ejus exstínctis, gládio percússa est. De ea beátus Hierónymus hæc scribit: "Omnium géntium lítteris atque linguis, præcípue in Ecclésiis, Agnétis vita laudáta est; quæ et ætátem vicit et tyránnum, et títulum castitátis martyrio. consecrávit".

Romeins Martelaarsboek:

21 januari:
Te Rome gedachtenis van het lijden van Sint Agnes, maagd, die onder Sempronius gouverneur van de stad in het vuur geworpen werd, maar toen het vuur gedoofd werd door haar gebeden, werd ze met het zwaard onthoofd.
De Heilige Hieronymus schrijft over haar: "Agnes wordt in woord en geschrift geëerd door alle tongen en talen, met name in de kerken. Ze overwon de zwakte van haar leeftijden de wreedheid van de tiran en heiligde haar kuisheid door het martelaarschap."

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Op afbeeldingen heeft de Heilige Agnes meestal een lam bij zich, vanwege haar naam, maar ook vanwege de verschijning die haar ouders na haar dood zagen.
Ze draagt vaak een kroon of zelfs twee kronen namelijk een witte vanwege haar kuise levenswijze en een rode vanwege haar marteldood. Vaak ook de martelaarspalm, een witte lelie, of een zwaard.Ook wordt zij wel afgebeeld in het bordeel terwijl een Engel haar naaktheid bekleedt.
Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter A)

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 23;
  • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 167;
  • Heiligen van Alle Tijden, pag. 14;
  • Beschermheiligen in de Lage Landen.
  • Links

  • Meer informatie over Agnes van Rome op Heiligen Net .
  • Op deze Duitstalige site "Heiligen Lexicon" veel informatie.