Elia(s)

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Elia
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 41 kruisjes (iets groter formaat dus)

Betekenis van de naam Elia

Hebreeuwse naam met betekenis: "Jahweh is mijn God".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Elia:
Elia, Elian (Spaans), Eliano (Italiaans), Elias, Elijah, Elisha, Elliot (Engels),

Vrouwennamen afgeleid van Elia:
Elian, Eliana, Eliane (Frans), Elianne,

Elia

Of ook: Elias, Élie, Elijah, of Elias van de Karmelberg

Elia was een van de eerste profeten van het Oude Testament. Hij leeft in de 9de eeuw vóór Christus. Daar wordt hij beschreven in een serie wonderverhalen (1 en 2 Koningen).
Naar het schijnt heeft hij zelf geen enkele tekst op papier gezet; dit in tegenstelling tot latere collega's als Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Amos en nog anderen.

Vergelijk 1 Koningen: 17
Elia is afkomstig uit het plaatsje Tisbe (Oost Jordanië) en wordt beschouwd als één van de grootste profeten uit de Joodse traditie. In de verhalen wordt hij geschilderd als een door God gegrepen man, die het geloof in Israëls God Jahweh trouw blijft tegen de heersende religieuze trend van zijn dagen in. De meeste Jahweh-getrouwen zijn trouwens al op last van koningin Isebel om het leven gebracht.

Elia verwijt koning Achab en diens vrouw Isebel hun afgodendienst aan de god Baäl en voorspelt een grote droogte en hongersnood. Hij wordt vogelvrij verklaard en vlucht de woestijn in, waar raven hem brood brengen.
Elia wordt ook gevoed door een weduwvrouw. Als haar zoon sterft wekt Elia de jongen weer tot leven.

Vergelijk 1 Koningen: 18
Later in een treffen met 450 priesters van de afgod Baäl op de berg Karmel laat hij het aankomen op een godsoordeel. Het heeft al drie en half jaar niet geregend.
De god die zich nu door de gebeden van zijn priesters laat vermurwen en regen zendt, zal de ware zijn. Jahweh wint die strijd. En Elia doodt eigenhandig alle 450 priesters, waarmee hij zich de woede en de wraakgevoelens van koningin Izebel op de hals haalt. Hij vlucht opnieuw, verbergt zich in een rotsspelonk en wordt nu door engelen gevoed.

Vergelijk 1 Koningen: 19
Prachtig is het verhaal, waarin verteld wordt, hoe Jahweh hem tegemoet treedt terwijl hij slaapt onder een bremstruik. Nadat allerlei vormen van natuurgeweld aan hem voorbijgegaan zijn, waarin Jahweh níet is, verschijnt de Heer "in het typische geluid dat de stilte maakt". Zijn taak is nog lang niet afgelopen. Hij moet de harten van de mensen tot God keren.

Tenslotte ontmoet Elia aan het eind van zijn leven zijn leerling en opvolger Elisa.

Vergelijk 2 Koningen: 2
Voor de ogen van die opvolger wordt Elia in een vurige wagen ten hemel opgenomen.

Gedachtenis viering

Feest 12 en 13 januari.

Patroonheilige

Elia is de patroonheilige van de Karmelieten orde (Berg Karmel).
Hij is schutspatroon van automobilisten en vliegtuigen.
Hij wordt ook aangeroepen tegen brand en regen.

Afbeelding

Vanwege de ten hemelopneming is de vurige wagen met engelen het meest bekende attribuut van Elia.
Maar hij wordt ook afgebeeld met een engel of met raven.
Ook wel met het kind van de weduwe dat hij uit de dood heeft opgewekt.
Maar er zijn veel afbeeldingen van andere momenten uit zijn leven zoals het brandende offeraltaar op de berg Karmel of slapend onder de bermstruik.

Vergelijk: Mattheüs: 17, 1-6 Bekend is ook zijn aanwezigheid bij de gedaante verandering van Jezus op de berg Tabor.

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Verheerlijking op de berg Thabor. (Mattheüs: 17, 1-6)
Elia onder de "bremstruik" (1 Koningen: 19)
Elia en de vurige wagen.(2 Koningen: 2)
  • Plaquettes van Egino Weinert hier te bestellen
    (doorklikken "Namenspatronale" en letter E)

  • Literatuur

  • Claes, Jo e.a. Sancti, nog meer dan heiligen herkennen, pag. 286 ;
  • Links

  • Inspiratiebron van deze pagina: Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over "Elija".