Karel de Grote

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

karel de grote
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Karel

Karel is een eenstammige Germaanse naam met de betekenis: "kerel, man, vrije man".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Karel:
Carel, Carl(Duits), Carlo (Italiaans), Caros (Spaans), Carol, Carolus (Latijn), Cary (Engels), Charles (Engels/Frans), Charley (Engels), Charlie (Engels), Charly (Engels,), Chip (Amerikaans), Karel, Karl (Duits).

Vrouwennamen afgeleid van Karel:
Carla, Carleen (Engels), Carli, Carlien, Carlijn, Carlinde, Carlyn (Engels), Caro, Caroelien, Carol, Carola (Duits), Carole (Frans), Carolien, Carolijn, Carolina, Caroline, Carolyn (Engels), Carrie (Engel), Carry (Engels), Charlene (Engels), Charlie (Engels), Charline (Engels), Charlize (Engels), Charlotta, Charlotte (Frans), Karla, Karlien, Karlyn (Engels), Karol, Karola, Lotje, Lotta, Lotte, Lotty.

Karel

Er zijn veel mensen die Karel heten maar helaas zijn er maar weinig heiligen met die voornaam. Heiligen net b.v. noemt er drie:
Karel de Goede;
Karel Houben;
en Karel de Grote
Over deze laatste bekende zalige hieronder meer:

Karel de Grote (ca. 742-814)

Zalige Karel de Grote (in het Latijn: "Carolus Magnus" en in het Frans "Charlemagne"), keizer en weldoener.

Karel (de Grote) wordt begin april van het jaar 742 geboren te Herstal als zoon van Pepijn III, bijgenaamd de Korte (gestorven 768) en Sint Bertha van Choisy, ook Bertrada van Laon genaamd (gestorven 783; feest 2 juli). In de Frankische ridderromans wordt Bertha aangeduid als "Bertha met de Grote Voet" of "Metten Breden Voeten".

In 768 volgt Karel samen met zijn broer Karloman zijn vader op als koning der Franken. De twee broers zijn aanhoudend met elkaar in conflict.
Na Karlomans dood in 771 wordt Karel alleenheerser over een rijk dat ruwweg het huidige Noord-Frankrijk, Oost- en Zuid-Nederland, België, Luxemburg en het Rijnland beslaat.

Als koning van het rijk der Franken onderneemt Karel meer dan vijftig veldtochten tegen diverse volkeren, waaronder de Longobarden in Italië. Karel is een geducht veldheer die verschillende volkeren onderwerpt. Het langst voert hij oorlog om de heerschappij over de Saksen te verwerven dat uiteindelijk toch lukt.
Rond 800 is hij meester over een gebied dat ongeveer de Benelux, Frankrijk, Noord- en Midden-Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië en West-Duitsland beslaat.
Karel laat zich dan door de paus kronen tot keizer van het herstelde West-Romeinse Rijk.

Keizer Karel bevordert in heel zijn rijk de landbouw, het onderwijs en het kerkelijk leven. Daarmee legt hij de grondslag voor wat nu Europa heet.
Ook raakt Karel ervan overtuigd dat een stabiel rijk niet alleen op geweld kan berusten. Hij gebruikt de christelijke godsdienst om de verschillende volkeren tot eenheid te brengen. In dit streven naar eenheid wordt Karel beschouwd als de grote beschaver, omdat hij onderwijs beschouwt als het krachtigste middel tot kerstening.
In de middeleeuwse literatuur wordt Karel de Grote geroemd om zijn heldhaftigheid.

Karel is ondanks zijn verschillende huwelijken en zijn wrede natuur een vroom christen. Hij sticht veel kerken en bisdommen en verstevigt de band tussen kerk en staat. Bovendien is van hem bekend, dat hij als hij een volk veroverd heeft, de bevolking naast het christelijk geloof ook veel goederen schenkt.
Bovendien is zijn spirituele karakter een bekend gegeven. Hij leest veel geestelijke literatuur en laat aan tafel, naar wordt beweerd, "De Stad Gods" een theologisch werk van de Heilige Augustinus voorlezen.
Hij sterft op 28 januari in zijn residentie te Aken. Hij wordt begraven in de door hem gebouwde Paltskapel, de huidige Dom van Aken. Na zijn dood ontstaan tal van legenden en sagen waarin hij als een held bezongen wordt.

Zo lezen we in de "Legenda Aurea" dat een engel aan Karel relieken van Christus namelijk: de navelstreng, de voorhuid van de besnijdenis en de kindersandalen, overhandigt.


Meer legenden vindt U op Heiligen net .
Veel van deze verhalen zijn terechtgekomen in de middeleeuwse literatuur zoals: het Roelantslied, Karel ende Elegast en de Karelromans.

Patroonheilige

Karel de Grote wordt in 1165 op last van keizer Frederik Barbarossa heilig verklaard door de aartsbisschop van Keulen. De naar Frankrijk uitgeweken paus Alexander III weigert deze canonisatie (heiligverklaring) echter te bekrachtigen; tegenpaus Paschalis III deed dat wel.
De Rooms-Katholieke Kerk heeft dit laatste nooit ingetrokken, toch erkent zij Karel niet officieel als heilige. Wel blijft toegestaan dat hij in Aken en omgeving als zalige wordt vereerd.

Karel de Grote is schutspatroon van makelaars (wegens zijn inzet voor de handel), onderwijzers en scholieren en ook van de tingieters omdat hij het dak van de dom van Aken met tin liet bekleden.

Gedachtenis viering

Op 28 januari wordt Karel de Grote herdacht.

Afbeelding

karel de grote
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes.


Karel de Grote wordt meestal afgebeeld als keizer, zittend op zijn troon of te paard of staande.
Op zijn hoofd de keizerskroon en in de hand de scepter en/of rijksappel.
Als stichter van de dom van Aken heeft hij soms een kerkmodel in de hand.
Soms draagt Karel een harnas met een hermelijnen mantel en heeft dan ook wel een zwaard.


Deze keizerskroon dateert uit de tiende eeuw, maar wordt toch vaak gezien als de kroon van Karel.


Karel schenkt hertogdommen aan de paus en bezegelt de overdracht met een afdruk van de kop van zijn zwaard in de lak.

Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter K)

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sancti, nog meer heiligen herkennen, pag. 228;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 263.
  • Links

  • Heiligen net geeft met name enkele legenden over de zalige Karel de Grote
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Karel de Grote, met illustraties.
  • Canonliedje over Karel de Grote.