Drie Koningen

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   


Knop naar de Kinderpagina Drie Koningen

driekoningen
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Drie Koningen
Balthasar, Caspar en Melchior

In het kerstevangelie van Mattheüs lezen we over de wijzen uit het Oosten Matteüs 2: 1-14.
In die tijd is koning Herodes heerser over Israël.

Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: "Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen." Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. "In Bethlehem in Judea," zeiden ze tegen hem, "want zo staat het geschreven bij de profeet: 'En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk IsraŽl zal hoeden.'" Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: "Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen." Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.


In het oud testamentische boek Psalmen (72: 10) lezen we:
De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbieden; de koningen van Arabië en Saba zullen offers aandragen.
Ook deze 'voorzegging' zou ertoe hebben bijgedragen om over drie koningen te gaan spreken.

De wijzen uit het Oosten worden in de geschiedenis beschouwd als de eerste niet-Joden die Jezus hebben erkend.

Al heel vroeg in de Christelijke kunst, zoals in de catacomben te Rome, worden deze geliefde heiligen afgebeeld.

Betekenis van de namen van de drie Koningen:

Waarschijnlijk pas in de zesde eeuw krijgen de drie koningen namen:

Balthasar, vergelijkbaar met Belsazar uit het boek Daniël. Waarschijnlijk een naam van Perzische afkomst met als betekenis: "God (Baal) bescherme zijn leven."

Caspar, is mogelijk afkomstig van het Perzische woord Kandschwar. En heeft als betekenis: "schatbewaarder".

En Melchior, deze naam betekent in het Hebreeuws : "De koning is licht." Maar mogelijk komt ook deze naam oorspronkelijk uit Perzië.

(Voor wie daarin geïnteresseerd is een citaat uit het boek "Baudolino" van Umberto Ecco. Hier worden meer namen genoemd die eventueel aan de "drie koningen" kunnen hebben toebehoord.

VoornamenMannenamen afgeleid van de naam Balthasar:
Baals (Groningen) Baalster (Groningen), Balte (zuid Nederland);
Frans: Blathazar, Balthazard;
Duits: Balthasar, Balthassar;
Engels: Balthasar; Deens: Baltser;
Zweeds: Baltsar;
Hongaars: Baldizsár.Mannennamen afgeleid van de naam Caspar:
Cas, Casparinus, Casparus, Casper, Cassie, Gaspar, Gaspard, Gaspare, Gasparo, Jappe, Jas, Jassie, Jasper, Jaspert, Kas, Kaspaar, Kaspar, Kasper, Kasperus;
Frans: Gaspar, Gaspard, Gasparius;
Italiaans: Gapare, Gasparo;
Duits: Kaspar, Caspar;
Engels: Caspar, Jasper;
Deens: Jesper;
Hongaars: G´spár.

Vrouwennamen van Caspar afgeleid:
Caspara, Casparina, Jas, Lasperina, Jaspertsje, Kaspertsje.Mannennamen afgeleid van Melchior:
Frysk: Melcher, Melchert, Melker, Melkert, Mylger, Mylgert;
Frans, Duits en Engels: Melchior;
Italiaans: Marchionne, Melchiorre;
Zweeds: Melker, Melkior.

Vrouwennamen van Melchior afgeleid:
Frysk: Melchiora, Melchje.

Hoogfeest

Het hoogfeest van "Drie Koningen" zoals dat in de volksmond heet wordt in het Westen op 6 januari gevierd. In de officiële kerktaal draagt dit feest de naam: "Feest van de Verschijning van de Heer." Die benaming komt uit het Grieks: 'Επιφανεια'(Epiphaneia) en betekent "verschijning".
Drie gebeurtenissen uit het leven van Jezus worden dan herdacht:
Het bezoek van de wijzen uit het Oosten aan het kind Jezus, zoals beschreven in Mattheüs 2:1-12;
De Doop van Jezus in de Jordaan door zijn voorloper Johannes de Doper Mattheüs: 3, 13-17;
En het eerste wonder waarbij Jezus water in wijn verandert op de bruiloft te Kana Johannes 2:1-11.

Martyrologium Romanum:

Octávo Idus Januárii
Epiphanía Domini.

In het Nederlands:
6 januari:
Verschijning van onze Heer.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Of Klik hier telpatroon 32 x 24 kruisjes in kleur

Dit mooie borduurwerk is te vinden op de weblog van Berthi.Plaquette van Egino Weinert

Aanvankelijk werd één van de "Koningen" geschilderd als een jonge man, één als iemand van middelbare leeftijd en de derde als een oude man.
Later bedacht men dat wanneer de wijzen uit het Oosten (b.v. Ethiopië) afkomstig waren er minstens één zwart moet zijn geweest (ver vóór de slavernij vanuit Afrika naar Zuid Amerika werd ingevoerd!).
Ook over de betekenis van de gaven is veel gezegd.
Goud zou duiden op Jezus Koningschap.
Wierook stond voor de vroomheid.
Terwijl mirre, dat gebruikt wordt bij het balsemen van de doden, een voorafbeelding zou zijn van het lijden en de dood van de Heer.


Relieken van de drie Koningen worden, (volgens overlevering) bewaard in een kostbare schrijn in de Dom van Keulen.

Weerspreuken

  • Als 't Driekoningen is in 't land, komt de vorst in 't vaderland.
  • Met Driekoningen lengt de dag zoveel een geitje springen mag.
  • Literatuur

  • Heiligen van Alle Tijden, pag. 133;
  • Links

  • Meer informatie op Heiligen Net.
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie.
  • Over de relieken in Keulen.
  • Play Mobil heeft een speelgoed model van de drie koningen!