David

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

david

Betekenis van de naam David

Hebreeuwse naam, vermoedelijk met de betekenis 'lieveling, vriend'.

Voornamen

Mannennamen afgeleid van David:
Dauwe, Dave (Engels), Daved, Davey, David, Davin, Davis, Davon (Amerikaans), Davy (Engels), Dawit (Ethiopisch).

Vrouwennamen afgeleid van David:
Davida (Duits), Davide (Italiaans), Davien, Davina (Italiaans), Davine (Schots). Davita,

David

David is de opvolger van Saul als koning van Israël en vader van zijn opvolger konging Salomon. Als herdersjongen overwint hij de reus Goliath.
als koning is David de eigenlijke grondvester van het rijk Israël. Hij maakt Jeruzalem tot hoofdstad. Verder is hij bekend als een belangrijk psalmdichter.

Geboren 1034 voor Christus in Bethlehem in Palestina.
Gestorven 971 voor Christus in Jeruzalem in Israël.


In de boeken 1 en 2 Samuel vinden we het uitvoerige levensverhaal van Koning David.

Davids jeugd

1 Samuel 16


David is de zoon van Isaï (Jesse) uit de stam van Juda. Hij wordt in de bijbel beschreven als een knappe rossige jonge man die zijn carrière begint als herder.
Bekend is ook dat hij de kunst van het harpspelen beheerst. Als harpspeler wordt hij door koning Saul aangesteld om de hem tijdens zijn depressies op te vrolijken met harpspel.
Een tijdlang wisselt David zijn verblijf aan het hof van de koning af met het hoeden van zijn vaders schapen.

David en Goliath

1 Samuel 17


David's broers vechten tegen de Filistijnen. Tijdens dat gevecht worden de Israëlieten uitgedaagd tot een persoonlijk duel met de Filistijnse reus Goliath. Maar niemand durft het tegen hem op te nemen.
Dan verschijnt David op het strijdtoneel. In opdracht van zijn vader brengt hij voedsel aan zijn strijdende broeders.
David is getuige van een van de ettelijke keren herhaalde uitdagingen van Goliath.
David biedt koning Saul aan om persoonlijke het duel aan te gaan. Hij is echter zo klein van stuk dat Saul moeite heeft om het aanbod aan te nemen. Als David zegt dat hij in de naam van de HERE het gevecht wil aangaan zwicht de koning en biedt David zijn wapenrusting aan. Maar David verdrinkt in het veel te ruime harnas en kan zich er niet in bewegen.
Dan neemt hij zijn herderstas met 5 kiezelstenen en zijn slinger en betreedt het strijdperk. Goliath lacht zich een hoedje, maar wordt door een goed gemikte steen uit de slinger van David aan het voorhoofd geraakt en gedood. Vervolgens onthoofdt David Goliath met diens eigen zwaard.

David aan het hof

1 Samuel 18, 19, 20 en 21,


David wordt legeraanvoerder en komt aan het hof van koning Saul. Daar wordt hij bevriend met Jonathan, de oudste zoon van Saul .
Weldra staat het volk als één man achter David. Zo wordt in het land de roep gehoord: "Saul versloeg ze (de Filistijnen) bij duizenden, David bij tien-duizenden". Hierdoor wordt Saul jaloers en probeert David om het leven te brengen.
Saul doet dan alsof hij zijn dochter Merab als echtgenote aan David wil afstaan, maar hij moet daarvoor 100 voorhuiden van Filistijnen "betalen".
David biedt er 200 aan maar toch loopt alles uiteindelijk allemaal anders af. Saul wil alles in het werk stellen om David te doden. David moet vluchten, waarbij hij geholpen wordt door zijn grote vriend Jonathan.

David redt het leven van Saul

1 Samuel 24,1-23


Als David zich tijdens een van zijn tochten schuil houdt in een spelonk komt Saul toevallig die spelonk binnen om zijn behoefte te doen. Hoewel David dus de kans heeft zijn belager te doden doet hij dat niet uit respect voor het kroningsschap. Zo spaart David Saul's leven.

David koning van Israël

1 Samuel 16, 22, 25


Reeds als jongeling zalft de profeet Samuel David tot koning, al blijft Saul dan nog jaren op de troon.
Volgens 1 Samuel 22 verzamelt David mensen om zich heen die zijn hulp nodig hebben.
Dan huwt David met Abigail en voert strijd tegen de Filistijnen. In die strijd verliest koning Saul uiteindelijk het leven en wordt David daadwerkelijk koning van Israël en vestigt zich te Hebron.

In 1011 voor Christus wordt David koning van Juda. In 1004, op 30 jarige leeftijd van heel Israël.

De ark van God overgebracht naar Jeruzalem

1 Samuel 6,1-23,


Na de dood van koning Saul, waarbij ook Davids vriend Jonathan het leven verliest, neemt David langzamerhand de taken van zijn voorganger op zijn schouders.
Vervolgens wordt het gebied uitgebreid door talloze oorlogen.
Omdat David Jeruzalem als hoofdstad van het land wil, moet hij ook die stad veroveren. Dat gebeurt.
Er moet ooit een tempel gebouwd worden, maar dat mag David niet doen, het werk wordt gedaan door zijn opvolger koning Salomon.
Wel wordt de Ark van het verbond plechtig overgebracht naar de nieuwe hoofdstad. Daarbij danst David voor de Ark uit, slechts gekleed in een dun priesterhemd. Zijn vrouw Abigail ergert zich aan dit optreden waarbij David zich te veel bloot geeft.

Davids goede en slechte daden

2 Samuel 11,1-12,24


De bijbel vertelt niet alleen de goede daden en het heldhaftige gedrag van koning David maar ook zijn zwakheden.
Meest berucht is wel zijn buitenechtelijke relatie met Bathseba, nadat hij haar vanuit zijn huis naakt heeft zien baden. Hij schrikt er zelfs niet voor terug haar wettelijke echtgenoot Uria van het leven te beroven.
De profeet Nathan wijst David er uitdrukkelijk op dat hij fout is.

Psalmdichter

Alom blijft de muzikale David bekend als dichter van Psalmen. Een aanzienlijk deel van de Psalmen, die in de bijbel zijn opgenomen, worden wel aan hem toegeschreven.

Psalm 23

1 Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Patroonheilige

David wordt vereerd als patroon van zangers, dichters, muzikanten en bergbeklimmers.

Gedachtenis viering

Op 29 december wordt de gedachtenis van koning David gevierd.

Afbeelding

david

David wordt meestal afgebeeld als koning en/of harpspeler.
Zijn attributen zijn zowel de slinger waarmee hij Goliath om heeft gelegd, als de harp waarmee hij Saul tot rust bracht en die hij gebruikt zou hebben bij het zingen van psalmen.
Veel scènes uit zijn gehele leven zijn veelvuldig afgebeeld ook door grote kunstenaars.


Plaquettes van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter D)

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 94;
  • Links

  • Koning David op Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over David.