Aemilianus de la Cogolla

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

aemilianus
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Aemilianus

De naam betekent: de ijverige ofwel: ut het geslacht van de Ämilianen (Latijn) Etimologisch: komt Emilianus van het latijnse "amable" = 'menslievendheid' Emiliano de la Cogolla

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Aemilianus (in opbouw) :
Aemilianus, Aemilian, Ämilian, Emiel, Emil, Emilian, Emilianus, Émilien, Milhan, Millán, Misanus

Aemilianus de la Cogolla

Aemilianus de la Cogolla (verlatijnst tot Cucullatus; ook van Vergeye, soms verlatijnst tot Vergegium) osb, Aragon, Spanje; kluizenaar en abt; gestorven 574.
In Spanje heet de heilige: Millán de la Cogolla.

Aemilianus is van eenvoudige afkomst en moet rond 474 of 484 geboren zijn in Spanje in Castilla in de provincie Logroño.
Aanvankelijk is hij 40 jaar lang schaapherder in het gebied van de Rioja, Castilië.

Terug bij wat meer zeker is:
Na een verblijf van 4 jaar bij zijn leermeester Felix keert Aemilianus terug naar zijn geboortestreek om er het leven van een kluizenaar te leiden. Aanvankelijk verblijft hij in een grot op de plaats waar tegenwoordig het klooste Suso nog ligt, dat door hem gesticht zou zijn. Rond hem ontstaat al spoedig een kloostergemeenschap, waarvan hij abt is.
Vanwege zijn menslievendheid wordt hij door bisschop Didymus van Tarragone tegen zijn zin tot priester gewijd. Deze vertrouwt hem de zielzorg van het plaatsje Vergeye toe (ook genoemd Berceo ten oosten van Burgos). Zijn pastorale zorg blijkt zo groot dat zijn collega-priesters er niet aan kunnen tippen en er jaloers van worden. Met name vinden zij dat Aemilianus te veel geld aan de armen van de streek "verknoeit". Ze maken hem verdacht bij de bisschop, waarop deze zich genoodzaakt ziet Aemilianus uit de zielzorg terug te trekken.
Dat stelt hem in staat zijn geliefde kluizenaarsleven weer op zich te nemen.

Hij trekt weer in bij de groep monniken die hij bij elkaar gebracht heeft, hij geeft ze onderricht in de ordes Regel van Beneditus en treedt op als abt van de kloostrgemeenschap.

Er zijn talrijke verhalen overgeleverd, waarin hij als wonderdoener wordt gepresenteerd: hij geneest zieken, drijft duivels uit en doet goed waar hij maar kan. Kortom de mensen die over hem vertellen, presenteren hem als een soort nieuwe Jezus die in hun midden woont en hun genade op genade brengt. Hij moet bijna honderd jaar oud zijn als hij in 574 sterft.

Al kort na zijn dood wordt hij vereerd als de eerste benedictijner heilige van Spanje

In 1030 wordt een gedeelte van zijn gebeente overgebracht naar het naar hem genoemde en volgens sommigen door hem gestichte klooster San Millán.
Beroemd is zijn Romaanse reliekschrijn; deze bevindt zich thans in het Archeologisch Nationaal Museum te Madrid.

Legende

Volgens de legende valt hij als schaapherder eens in slaap terwijl hij wat op de citer zit te spelen. Hij droomt dat hij op hogere dingen uit moet zijn in het leven. Onmiddellijk gaat hij op zoek en stelt zich onder leiding van een kluizenaar, Felix, die te Bilibin woont in de buurt van Najara.
Traditioneel behoort Aemilianus samen met Jacobus de meerdere tot de strijders tegen de Moren in de slag van Clavijo in 844! Dat kan dus alleen maar een legende zijn. Wel is mogelijk dat van beide heiligen het verhaal is ontstaan dat ze tijdens die strijd verschenen zijn om de strijders aan te moedigen.

Martirologio Romano

In de bergen van de regio la Cogolla, niet ver van Logroño in Spanje, Sint Emilianus (of Millán), priester, die na een kluizenaarsleven en een leven als clericus het kloosterleven omhelsde. Hij verwierf bekendheid door zijn zorg voor de armen en zijn profetische gaven.

Gedachtenis viering

Feest 12 november.

Patroonheilige

Mede patroon van Spanje.

Afbeelding

Aemilianus wordt afgebeeld als herder met schapen of als abt, met staf.
Maar ook te paard met een zwaard, strijdend tegen de Moren.

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Ivoor, reliekschrijn. Spanje, San-Millán, Cogolla.

Literatuur

  • Claes, Jo e.a. Sancti, meer heiligen herkennen, pag. 307 ;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Aemilianus.