Joris

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Joris

Joris is een verkorte vorm van de oorspronkelijke Griekse naam 'Γεοργος' (Georgius). Dit betekent "Bewerker van de aarde", "Landbouwer".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Joris of Georgius:
Jor, Jordi, Jorge (Spaans), Jorian, Jorik, Joris, Jorrín (Spaans), Jory, Geo (Vlaams), Georg (Duits), George (Engels), Georgios (Grieks), Georgius, Gregorio (Spaans), Sjors.

Vrouwennamen afgeleid van Joris of Georgius:
Jorica, Jorieke, Jorinda, Jorinda, Jorien, Jorinde (+Line), Jorine, Georgette, Georgia, Gergine.

Sint Joris, martelaar

Veel is ons van de heilige Georgius (of Joris) niet bekend. Veel mensen kennen hem wel als Sint Joris met de draak.
Evenals bijvoorbeeld Sint Margriet en Sint Christoffel is hij een heilige die meer bekendheid geniet vanwege de legenden die over hem voortleven, dan om de weinige historische gegevens die van hem overgeleverd zijn.
Toch heeft de Romeinse kalender hem na de "opschoning" van 1969 als martelaar gehandhaafd.
Dat vooral vanwege zijn populariteit in zowel het Oosten als het Westen.

Wat geschiedkundig van hem ongeveer vast staat is het volgende:
Sint-Joris wordt geboren uit een christelijke familie, aan het einde van de 3e eeuw.
Zijn vader komt uit Cappadocië (een landstreek in Klein-Azië, Turkije), zijn moeder uit Palestina.
Zijn vader, officier in het leger, sterft als Joris nog jong is. Joris gaat dan met zijn moeder naar Palestina.
Als volwassen man wordt hij net als zijn vader militair en officier in het leger van Diocletianus.
Hij ondergaat ongeveer in het jaar 303, tijdens de vervolging van keizer Diocletianus in Palestina, te Lydda de marteldood.

De meest bekende legende over de heilige Joris is die van zijn strijd met de draak:

In zijn tijd wordt het land (Libië) door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslindt het monster twee schapen, die hem geofferd worden opdat hij zich rustig houdt.
Als de laatste schapen op deze manier verdwenen zijn eist de draak mensenoffers.
Als eerste valt het lot op de dochter van de koning. In bruidskleren treedt zij haar dood tegemoet. Maar Sint Joris valt de draak met een lans aan en verwond het gedrocht. Hij belooft de koning en het volk dat hij het ondier zal doden als iedereen zich door hem laat dopen. De koning en het volk gaan akkoord. Hij doodt het ondier en er zijn vier ossenwagens nodig om het kadaver op te ruimen. Op die zelfde dag laten zich 15.000 mensen dopen.

Ook omtrent zijn levenseinde gaan legendarische verhalen rond:

Volgens zo'n verhaal wordt de heilige Georgius in 303 door de christenvervolgers gevangen genomen en gefolterd. Hij wordt op een rad gelegd en in ongebluste kalk gedrenkt. Hij loopt echter geen letsels op.
Onder de indruk van dit wonder laat de keizerin zich dopen. Omdat ze zich tot het christendom bekeert wordt ze samen met Sint Joris op de toren van de stadsmuur onthoofd.
Dit alles zou gebeurd zijn in het beloofde land, Palestina.

Gedachtenis viering

23 april is de gedachtenis viering van Sint Joris.
Op die dag wordt hij ook door scouting internationaal herdacht.
Lord Baden-Powell de oprichter van scouting, bewonderde Sint Joris om zijn ridderlijkheid en zijn ijver om maagden te redden.
Tegenwoordig staat Sint-Jorisdag voor de scouts in het licht van het thema goed en kwaad.

Patroonheilige

Sint Joris is Patroon van: Engeland en Catalonië. Ook van padvinders en verkenners (scouts); toeristen; boeren met hun vee; mijnwerkers, kuipers, blikmakers, zadelmakers, wapensmeden; soldaten, militairen, gevangenen, ridders en ruiters.
De heilige Joris is een van de 14 noodhelpers. Hij wordt aangeroepen om regen te krijgen.
Hij beschermt vooral tegen pest, lepra, slangenbeten, syfilis en oorziekten.
En de beschermheilige van Ridderkerk is ook St. Joris.

Martyrologium Romanum:

Nono Kaléndas Maji Natális sancti Geórgii Mártyris, cujus illústre martyrium inter Mártyrum coránas Ecclésia Dei venerátur.

In het Nederlands:
23 april:
Geboortedag (ten hemel) van Sint Joris, wiens glorierijke martelaarschap door de kerk van God geëerd wordt onder alle andere martelaren.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Deze mooie plaat is van Ronald Domendes en is als E-cart te verzenden.


Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter G)


Patroonnaamkaart vanEgino Weinert zijn hier te bestellen (doorklikken "Namenskarten" en letter G)

Meestal word Georgius in harnas afgebeeld zittend op een paard, terwijl hij de draak aan zijn voeten doodt met een lans.

Weerspreuken

 • "Het liefst rijdt er langs de wegen, sint Joris in de regen."
 • "Sint Joris die de draak overwon, houdt meer van regen dan van zon."
 • Uitdrukkingen

 • "Bij Sint Joris in de kost zijn" = voor niets mee-eten.
 • "Joris Goedbloed" een goedaardig en zachtmoedig mens.
 • "Het is Joris en Trijn" van het ene uiterste in het andere vallen, nu eens zeer intiem zijn dan weer hevige ruzie hebben.
 • Literatuur

 • Butler H.L., Heiligen Levens pag.: 63;
 • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 64;
 • Heiligen van Alle Tijden, pag. 178.
 • Links

 • Veel informatie op Heiligen net
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Joris.
 • Het oude verhaal in de vorm van een gedicht
 • Kampvuurverhalen over Joris voor scouts.