Ruben

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Ruben
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Ruben

Ruben betekent: "zie, een zoon".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Ruben:
Reuben (Engels), Reuven (Joods), Ruben, Rubèn (Spaans), Rubin, Ruuben (Finland), Röuen.

Ruben Aartsvader

Kanaän/Egypte; gestorven ca 1700 vóór Chr.

Ruben wordt geboren in Paddan-Aram als oudste zoon van Jakob en Lea. Zijn moeder Lea noemt haar eerstgeborene "Ruben", hetgeen betekent "Zie, een zoon!". Ruben is één van de stamvaders van de twaalf stammen van Israël. Zijn nakomelingen wonen ten oosten van de Jordaan ter hoogte van de stad Jeruzalem.

Zijn vader Jakob, die omwille van zijn strijd met God, ook wel Israël (= Gods-strijder) heet, heeft tien zoons bij zijn eerste vrouw Lea ( Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issakar, Zebulon). Uiteindelijk krijgt hij bij zijn veelgeliefde tweede vrouw, Rachel, nog twee jongens, zijn lievelingetjes Jozef en Benjamin.

Als de kleine Jozef droomt dat hij de koning is en dat alle huisgenoten voor hem buigen, besluiten de oudste tien hem te grazen te nemen.

Zij willen hem zelfs doden, maar als Ruben dat hoort, wil hij proberen Jozef te redden. Hij zegt: "Nee, laten we hem niet om het leven brengen, er mag geen bloed vloeien! Gooi hem in die put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om."

Zo wil Ruben Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten gaan.

Nu gooien ze Jozef in een droogstaande put. Ruben is van plan hem er op een stil moment weer uit te bevrijden. Maar de anderen zijn hem voor en verkopen Jozef, de dromer, aan een Egyptische karavaan.

Als Ruben weer bij de put komt en ontdekt dat Jozef er niet meer in zit, scheurt hij zijn kleren. Hij gaat naar zijn broers terug. "De jongen is weg!" roept hij. "Wat nu, wat moet ik nu!" Dan slachten ze een bokje, pakken Jozefs veelkleurige gewaad (the Amazing Technicolor Dreamcoat!) en dompelen dat in het bloed. Daarna laten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: "Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon?" Jakob herkent het en roept uit: "Het kleed van mijn zoon! Hij moet verslonden zijn door een roofdier! Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd!" Jakob scheurt zijn kleren, doet een rouwkleed om en rouwt over zijn zoon, dagenlang. (Genesis 37:29-34)

Later ontneemt vader Jakob Ruben zijn eerstgeboorterecht, omdat hij overspel heeft gepleegd met Bilha een bijvrouw van Jakob.

Bijbelplaatsen met de naam Ruben

Genesis:

Geboorte:
Gen 29,32; Gen 30,14;

Overspel met Bilha:
Gen 35,22; Gen 35,23;

Het verhaal van Jozef in de put:
Gen 37,21; Gen 37,22; Gen 37,29; Gen 42,22; Gen 42,37; Gen 46,8;

Ander citaat in Genesis:
Gen 48,5;

Eerstgeboorterecht ontnomen:
Gen 49,3-4;

Ook in Exodus en Numeri wordt Ruben enkele malen genoemd:

Ex 1,2; Ex 6,13;

Num 1,5; Num 1,20; Num 1,21; Num 2,10; Num 2,16.

Afbeelding

Ruben
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes


Ruben komt bij de put, maar vindt zijn broer Jozef niet terug. Hij is daarom zeer treurig en als teken van rouw scheurt hij zijn kleding.Stamvader Ruben, een kroon in de rechterhand, een staf in de linkerhand. De linkerarm rust op een kruik waaruit water wegstroomt. Naast de kruik ligt een tweede staf. Op de achtergrond een scène uit het leven van Ruben: een man (Ruben) stapt in bed bij een vrouw (Bilha, bijvrouw van zijn vader Jakob).

Er zijn weinig afbeeldingen van Ruben alleen. Meestal vinden we hem samen met zijn broers in een bijbelse scène, zoals het moment dat Jozef zijn dromen verteld, als Ruben Jozef uit de put wil bevrijden, of als de broers samen voor Jozef staan in Egypte. Meestal is Ruben gekleed zoals men dacht dat de tijdgenoten van Jakob en zijn 12 zonen gekleed waren in het land IsraëlJozef wordt door zijn broers in een put gegooid.Aartsvader Jakob temidden van zijn zonen, weent om het "verlies" van zijn zoon Jozef.De broers herkennen Jozef in Egypte.De stenen van de hogepriester.
In de oudheid droeg de hogepriester bij de Joden een orakeltas. In die tas zaten twee stenen: URIEM en TUMMIEM, de stenen van het lot.
De orakeltas was vastgemaakt op de EPHOD, een doek van blauw en rood textiel met gouddraad doorweven. Dit doek was op de schouders vastgemaakt met 2 stenen van onyx. Op de orakeltas waren 12 stenen bevestigd met daarop de namen van de 12 zonen van aartsvader Jakob.Kaartje van de woongebieden van de twaalf stammen van Israël


Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter R)

Links

  • Heiligen net.
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Ruben.
  • Uitleg over de afbeelding 16e eeuwse afbeelding van Ruben.