Patrick

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

patrick
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Patrick

De naam Patrick is de Engelse vorm van de Latijnse naam: Patricius. De Latijnse naam was oorspronkelijk de naam voor: "leden van een Romeins geslacht waarvan de pater familias lid was van de senaat". Later werd de betekenis: "eerbiedwaardig burger, lid van een regentenfamilie."
Eenvoudig gezegd is de betekenis: "van adel".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Patricius:
Pat (Engels), Patrice (Frans), Patricio (Italiaans), Patricius (Latijn), Patrick (Engels), Patrik, Patrique (Frans), Patriz (Duits), Ticho (Spaans).

Vrouwennamen afgeleid van Patricius:
Pat (Engels), Patrice (Frans), Patricia (Latijn), Patty (Engels).

Patrick, bisschop (387-460)

Sint Patrick is één van werelds populairste heiligen.

St. Patrick wordt geboren in 387 in Schotland, in een dorpje dat tegenwoordig Kill-Patrick heet. Zijn echte naam luidt Maewyn Succat.

Als kind vertoont Patricius niet veel interesse in religie en als jongeling verwerpt hij de godsdienst van zijn ouders, (Calpurnius Succat en Conchessa) die in een naburige stad Romeinse burgerrechten verkregen hebben.

Op zijn 16e wordt hij door piraten ontvoerd naar Ierland en verkocht als slaaf. Hij wordt te werk gesteld als schaapherder. Tijdens zijn zes jaar durende slavernij krijgt hij steeds vaker religieuze visioenen en put hij kracht uit het geloof. Ook leert hij de Ierse taal en raakt bekend met de gewoonten van het volk. Zo steekt hij veel op van de druïdische en heidense gewoonten die in Ierland nog in gebruik zijn.
Na zes jaar slavernij beveelt een engel hem in een droom om weg te rennen naar de kust. Hij reist 320 kilometer van Ballymena naar Wexford en ontsnapt met een schip dat honden naar Frankrijk vervoert.

Nadat het schip in Engeland is gestrand, wordt Patrick opnieuw gevangen genomen en teruggeleid in slavernij, maar hij ontsnapt na twee maanden weer en reist door Europa om zijn levenstaak te zoeken.
Patrick brengt vijftien jaar door als leerling van Sint Germanus van Auxerre en wordt priester gewijd in het jaar 417.
Sint Germanus wijdt Patrick tot bisschop rond het jaar 432. Op zijn eigen verzoek stuurt paus Celestinus I hem terug naar Ierland om daar het Christendom te verspreiden.

Patrick landt in 433 in Slane en raakt al gauw in conflict met de lokale stamhoofden omdat hij het vuur dat hij ter gelegenheid van de paasnacht maakt, niet volgens de wensen van de koning aansteekt. De lokale druïdes, die bang zijn voor de persoon en het geloof van Patrick, voorspellen dat dit vuur voor altijd zal blijven branden, als het niet in dezelfde nacht nog gedoofd zal worden. Het vuur blijft wonderbaarlijk genoeg branden ondanks alle inspanningen om het te doven en hierdoor krijgt Patrick toestemming om zijn geloof in Ierland te verspreiden.

Tijdens het preken gebruikt Patrick het klaverblad als een metafoor om de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest aan te duiden. Het klavertje drie heeft de vorm van een kruis en men gelooft in het algemeen dat dit een teken is van perfecte eenheid.

Een legende zegt dat St. Patrick alle slangen uit Ierland weet te verjagen.

De vorm van het Ierse christendom gepredikt door Patrick is minder zwaar op de hand dan dat van zijn Romeinse voorgangers. Patrick, bekend met het oude geloof van de Ieren, heeft begrip voor de cultuur en integreert die in zijn prediking.

Patrick is de eerste die de katholieke kerk in Ierland organiseert. Hij vestigt zijn bisschoppelijke zetel waarschijnlijk in 435 te Armagh.

Hij reist door het land terwijl hij predikt, les geeft, kerken bouwt en scholen en kloosters opent. Ook bekeert hij veel mensen uit alle sociale klassen, waarbij hij er velen inspireert monnik of non te worden.

Sint Patrick overlijdt op 17 maart 460.

Patroonheilige

Vrijwel iedereen weet dat Patrick de beschermheilige van Ierland is. Ook is hij de beschermheilige van Nigeria, een land dat grotendeels gekerstend is door Ierse geestelijken.

Sint Patrick is de patroon van kuipers, mijnwerkers, smeden en het vee.
En hij beschermt tegen ongedierte, veeziekte en het kwaad.

Gedachtenis viering

De nationale feestdag van Ierland is naar hem vernoemd: St. Patrick's Day of Là Fhéile Pádraig, en wordt gevierd op 17 maart.
Het is ook de dag waarop de kerk zijn gedachtenis viert.
Sint Patrick wordt nog steeds vereerd, niet alleen in Ierland maar misschien nog wel meer in de Verenigde Staten van Amerika en Australiƫ.

Martyrologium Romanum:

Sextodécimo Kaléndas Aprilis.
Apud civitátem Dunum, in Hibérnia, natális sancti Patrícii, Epíscopi et Confessóris, qui primus in ea ínsula Christum evangelizávit, et máximis miráculis et virtútibus cláruit.

In het Nederlands:
17 maart:
Te Downpatrick in Ierland, geboortedag ten hemel van Sint Patrick, bisschop en belijder. Hij was de eerste die in dat land het christendom predikte en door vele wonderen en grote daden bekendheid verwierf.

Afbeelding

patrick
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter P)

Op afbeeldingen is St. Patrick meestal afgebeeld als bisschop met staf, mijter, koorkap of kazuifel met pallium.
Met de wijsvinger wijst hij naar slangen aan zijn voeten, omdat hij Ierland bevrijd zou hebben van de slangen.
Ook het klaverblad (shamrock) zien we dikwijls vanwege zijn uitleg van de Drie-eenheid. Maar ook wel als symbool van Ierland.

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 49;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 245;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 353.
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Patrick.
  • Een informatieve site over Sint Patrick
  • Andere site over Sint Patrick's Day.