Maria

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   


Knop naar de Kinderpagina Heilige Maria


Maria1
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes
Maria2
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Stella Maris
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 16 kruisjes
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 50 x 48 kruisjes
Maria Sterre der Zee (Maastricht)

Betekenis van de naam Maria

Meestal wordt aangenomen dat de naam Maria "bitterheid" betekent.
Maar een andere naam voor de heilige Maria is 'Sterre der Zee' (Stella Maris), mogelijk betekent Maria dus "zee".
De Arabische naam 'Maarja' is vooral omdat de geliefde van Mohammed die naam droeg. Zij was de moeder van Ibrahim, de zoon van Mohammed.

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van de naam Maria:
Bea, Béatrice, Beatrijs (bijnaam), Beatrix, Carmen (- v.d.Berg Carmel), Carmina (- v.d.Berg Carmel), Concepción (- onbevlekte ontvangenis Spaans), Conchita(- onbevlekte ontvangenis, Spaans), Dimara (+Dina), Delores (- van 7 smarten, Spaans), Delsie (Engels), Dolores (- van 7 smarten, Spaans), Dolorosa (Spaans), Doremieke (+Dora), Fatima, Estrella (Spaans), Estrelle (Frans), Jasminne (ME.), Jasmijn, Maaike, Maaitje, Maam, Maardien, Maarja (Arabisch), Maartje,Maayke, Macy, Madonna, Maire, Maise, Maj, Maja, Majate, Majo (+Johannes),Malou, Manel, Manja, Manon, Manou, Mara, Mare (Fries), Marelle, Maren, Maret, Margje, Maria, Mariam, Marian, Mariandel, Marianka, Marianne, Marica, Marida (+Ida), Marie, Marie-Carolien (+Carolina), Marie-Chris (+Christina), Marie-Claire (+Clara), Marie-Laure (+Laura), Marie-Rose (+Rosa), Marieke, Mariel, Mariellea, Mariëlla, Marielle, Marie-Louise (+Louise), Mariet, Mariët, Mariëtta, Marihuela, Marij, Marije, Marijke, Marijse, Marijtje, Marika, Marike, Mariken, Marilee (+Losa), Marileen (+Helena), Marilisa (+Lisa), Marilyn, Marin, Marina, Marinka, Mariola, Marion, Marionne, Marique, Marise, Mariska, Marit, Marley, Marita, Marite, Marja, Marjam, Marjan, Marjanne, Marjella, Marjenka, Marjenke, Marjet, Marjetta, Marjoeska, Marjoke (+Johanna), Marjolein, Marjoleine, Marjolien (+Angelien), Marjolijn, Marjolijne, Marjon, Marla, Marleen (+Helena), Marlene (+Helena), Marlie (+Helena), Marlieke (+Helena), Marlies (+Elisabeth) Marlinda (+Linda), Marlinde (+Linda), Marlotte, (+Charlotte), Marlous (+Louise), Marnel,(+Cornelia), Maroucha, Marouschka, Marre, Marret, Marretje, Marrit, Mary, Marya, Mascha, Marye, Maryke, Mascha, Masja, Maureen, May, Mayara, Mayke, Mayon, Mayee, Mee, Meerke, Meike, Melissamarye (+Melissa), Mercedes ( - tot vrijkoping van slaven), Merlijn, Mia, Miarleen (+Helena), Mie, Mieke, Miekje, Mien, Mienke, Miep, Mies, Miesa, Miesje, Mietje, Mijke, Mijke-Janne (+Johannes), Mikke, Mimi, Minnie, Miriam, Mirja, Mirjam, Mitz, Mitzy, Moira, Moire, Molly, Mynke, Myriam, Ria, Rianda, Rianne, Riek, Rielle, Riet, Riete, Rieteke, Riette, Rit, Rita, Riti, Ritsche, Roosmarie (+Rosa), Rose–Mary (+Rosa), Rosemarie (+Rosa)/a>, Rosemyn (+Rosa), Sanne-Marye (+Sanne), Stella en Sterre (M. Sterre der Zee) Tiete.

Mannennamen afgeleid van de naam Maria:
Josry, Maai, Maak, Mari, Maricus, Marikus, Marinko, Marius, Maryone.

Canon Heilige

Maria is een van de z.g.n. canon heiligen.
Tot aan het concilie van 1976 werd over de hele wereld in de Heilige Mis hetzelfde Latijnse canon gebed gebruikt. Daarin zijn twee lijstjes met heiligen opgenomen.
Het eerste voor de consecratie waarin de volgende heilige staan:
MARIA altijd Maagd en haar bruidegom Jozef, verder de heilige apostelen en martelaren Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus (de Meerdere), Johannes, Thomas, Jacobus (de Mindere), Philippus, Bartholomeus, Matthëus, Simon, en Thaddeus; Linus, Cletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Lauretius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus.
Na de consecratie volgde het lijstje:
De heiligen, apostelen, martelaren en martelaressen: de heilige
Johannes (de Doper), Stephanus, Mathias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Caecilia en Anastasia.

Maria, moeder van Jezus

Maria is wel de meest bekende heilige. We kennen haar als de moeder van Jezus.

Wat we van haar weten vinden we vooral in eerste hoofdstukken van het Lucas evangelie (Lucas 1,24-52).
Zo lezen we daar dat als zij nog niet gehuwd is maar wel samenwoont met Jozef, van de engel Gabriël de boodschap ontvangt dat zij een zoon zal baren.
Na enige twijfel accepteert zij de opdracht om de Zoon van de Allerhoogste ter wereld te brengen.

Ze gaat op bezoek bij haar nicht Elisabeth die ook een zoon verwacht, de heilige Johannes de Doper.

De geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem, wordt nog steeds gevierd met Kerstmis.(Lucas 2,1-21).
Ook in de Koran wordt dit verhaal op eigen wijze vertelt.

Volgens de bijbel is Maria dikwijls bij haar zoon als hij zijn tochten maakt door het land van Israël om zijn leer te verkondigen.
Zo treffen we Maria aan op de bruiloft van Cana waar Jezus door haar toedoen zijn eerste wonder, de wijn vermenigvuldiging, verricht (Johannes 2,1-12).

Veel later loopt ze mee in de droeve tocht naar de Calvarieberg waar Jezus gekruisigd wordt.
Onder dat kruis vertellen de evangelisten ons van haar duidelijke aanwezigheid. (Johannes 19,17-42).

Maria is volgens het evangelie van Lucas een van de vrouwen die als eersten bij het lege graf aankomen.
(Lucas 24,1-12).

Ook vinden we haar terug in de Handelingen van de Apostelen: Zij is er bij als Christus ten hemel opstijgt, (Handelingen 1,1-14), en als op het Pinksterfeest de Heilige Geest over de apostelen neerdaalt (Handelingen 2,1-4).

Eretitels

Onder allerlei eretitels is Maria door de eeuwen heen bekend gebleven zoals: Sterre der zee, Koningin van de vrede, Koningin van de Rozenkrans, Troosteres van de bedroefden, Moeder van altijddurende bijstand, Maria van Lourdes en nog vele anderen.

Feestdagen

Maria kent in de kerk ook veel feestdagen. De meest bekende zijn:
 • Maria onbevlekt ontvangen op 8 december.
 • Negen maanden later het feest van Maria geboorte op 8 september.
 • Op 25 maart negen maanden voor kerstmis, Maria Boodschap, waarbij herdacht wordt dat de engel Gabriël aankondigde dat Maria zwanger zou worden van haar zoon Jezus.
 • Maria Lichtmis op 2 februari, dit feest herinnert aan de opdracht van haar kind Jezus in de tempel te Jeruzalem.
 • En 15 augustus: Maria ten hemel opneming.
 • De verschijning van de Maagd Maria, de "Onbevlekt Ontvangene" te Lourdes wordt gevierd op 11 februari.
 • De verschijning te Fatima op 13 mei.
 • Maar er zijn nog heel veel meer Maria feestdagen.

 • Gebed

  Wees gegroet Maria,
  vol van genade,
  de Heer zij met U.
  Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
  en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
  Heilige Maria, Moeder van God,
  bid voor ons, zondaars,
  nu en in het uur van onze dood.
  Amen,

  Martyrologium Romanum:

  Octávo Kaléndas Aprílis:
  Annuntiátio beatíssimæ Vírginis Genitrícis Dei Maríæ.

  Sexto Idus Septémbris:
  Natívitas beatíssimæ semper Vírginis Genitrícis Dei Maríæ.
  In het Nederlands:
  25 maart:
  De blijde boodschap aan de allerheiligste maagd Maria, de moeder van God.

  8 september: Geboortedag van de allerheiligste maagd Maria, moeder van God.

  Afbeelding

  Maria2
  Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes  Maria2b
  Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 39 x 33 kruisjes

  OF
  Klik hier voor gratis te downladen telpatroon in kleur

  maria3 maria4
  maria5 maria6
  maria7 maria8 maria9 maria10
  maria11
  maria12 maria13
  Onze Lieve Vrouw van Den Bosch en Maria Sterre der Zee Maastricht (ontwerp en/of bewerking: Irene Welle)


  Bronzen plaquette van Egino Weinert
  (doorklikken "Namenspatronale" en letter M)

  Ook zijn er heel veel voorstellingen zowel door icoon-schilders als door westerse kunstenaars gemaakt.
  Veelal wordt Maria afgebeeld als moeder met het kindje Jezus. Maar ook als de bedroefde moeder die haar dode zoon op de schoot neemt: de Piëta.

  Bedevaartplaatsen

  Op heel veel bedevaartplaatsen in de wereld wordt zij bijzonder vereerd. Te Lourdes in Frankrijk, Fatima in Portugal en op veel andere plaatsen komen pelgrims bidden om voorspraak bij haar Zoon in de hemel.

  Plantennamen

  Heel veel planten hebben in de loop van de geschiedenis een naam gekregen die op de een of andere manier verband houden met Moeder maria. We noemen er een paar van:
 • Mariahartjes, -tranen: Dicentra spectabilis;
 • Mariaswaterpotje: Campanula persicifolia L.
 • Maagdepalm: Vinca major L.
 • Onzer Lieve Vrouwe Bedstroo: Galium verum L.
 • Mariadistel (Silybum Marianum L.)
 • Over deze en vele andere bijbelse planten vindt U van alles op de prachtige site van Kerktuin NPB te Wassenaar.

  Als voorbeeld citeren we hier hier de legende van de Akkerwinde (Convolvulus arvensis L.) ook wel genoemd: O.L. Vrouwenglazeken: (West-Vl.)

  mariaA
  Daar was een keer een voerman. Zijn wagen die zwaar met wijn geladen was, zat diep in het slijk aan eenen slechten eerdeweg versteld, en nutteloos zweepte hij zijne peerden om uit den modderpoel te geraken. Alle moeite was verloren: voerman en peerden zweetten onder den last en de wagen bleef even diep verzonken. Maar Onze-Lieve-Vrouwe kwam daar van passe voorbij gegaan, en den nood van den armen voerman ziende, had zij er pijne mede, en zij sprak tot hem : "Ik ben moede en afgemat van gaan, en ik lijde van den dorst: geef mij wat wijn te drinken en terstond zoo maak ik uwen wagen los" .
  " Zeer geern, Lieve Vrouw, antwoordde de voerman, maar 'k en hebbe geen glas om er den wijn in te doen".
  Onze vrouwe en gaf daarop geen antwoord, zij keerde heur om, en trok uit de hage een wit met rood gestreept bloemeken af, dat nog al een glazeken geleek, gaf het aan den voerman en zei : "Schenk mij uwen wijn daarin".
  De blijde man goot het witte bloemeken boordeke vol en gaf het met eerbied aan O.L.Vrouwe. " God zegene u, zeide hij, Lieve Vrouwe".
  En O.L. Vrouwe ledigde het blommeken, en op den zelfsten oogenblik stond de wagen vrij en de voerman reisde voort.
  't Is sedert dien, dat men dat bloemeken, O.L. Vrouwenglazeken heet.

  Links

  Op het internet is veel te vinden over Maria,
 • Heiligen Net heeft meerdere pagina's over Maria de moeder van de Heer.
 • Een mooie Duitse site: 'Heiligenlexicon' heeft veel informatie en afbeeldingen.
 • Via deze startpagina is het niet moeilijk zoeken.
 • Plantennamen: Bijbelse planten en planten met de naam van een Heilige zijn, samen met uitleg of verhaal, te vinden in de mooie site kerktuin NPB Wassenaar

 • maria11
 • De abdij Sint Joseph te Clairval biedt mooie iconen en andere afbeeldingen van Maria aan.
 • Een feministische pagina Over het priesterschap van Maria