Sofia van Rome

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Betekenis van de naam Sofia

De naam Sofia (of Sophia) komt uit het grieks: 'Σοφα' (Sophia) dat "Wijsheid" betkent.

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Sofia:
Fia, Fianna, (+ Anna), Fianna, Fie, Fietje, Fieke, Sofia (Grieks), Sofie, Sofietje, Sonia Slavisch), Sonja (Russisch), Sonya, Sophia, Sophie, Sophy.

Sofia1
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Sofia van Rome

Sofia geboren te Romein ItaliŽ. Sterft als weduwe in de 2e eeuw (135?).
Er is veel onzekerheid over het leven en sterven van de Heilige Sofia van Rome.
Sommigen plaatsen haar in de 2de eeuw. Ze zou het martelaarschap hebben "ontvangen" tijdens de vervolgingen van de Romeinse keizer Hadrianus (117-138).
In dat geval is ze gestorven rond 135.

Volgens een legende woont deze Sofia ten tijde van de Romeinse keizer Hadrianus (117-138) met haar man in de stad Milaan. Zij zijn christen en behoren tot de hogere kringen in het Romeinse Rijk.
Na de dood van haar echtgenoot besluit Sofia haar rijke bezittingen onder de armen te verdelen. En ze gaat en met haar drie dochters naar Rome. Haar grote verlangen is omwille van Christus de marteldood te ondergaan.
Inderdaad worden ze al gauw als christen bij de overheid aangebracht. De drie meisjes, die eigenlijk de kinderschoenen nog niet eens ontgroeid zijn sterven dan de marteldood.
Als Sofia drie dagen later hun graf bezoekt om er te bidden, blijft zij daar dood achter.

Maar anderen beweren dat Sofia (mogelijk een andere) rond 304 gestorven is. En wel tijdens de Christenvervolgingen onder keizer Diocletianus.

Altijd is er sprake van een weduwe met drie dochters, zonder dat hun namen worden genoemd.

In een legendarische levensverhaal dat pas uit de 8e eeuw stamt, hebben de drie dochters ook namen: Fides, Spes en Caritas (= Geloof, Hoop en Liefde). De verering van een heilige Sofia met drie dochters gaat in ieder geval terug tot de eerste eeuwen van het christendom. Vooral in het Oost-Romeinse Rijk zijn de vier vrouwen populair.

In de 6e eeuw verrijst in de stad Constantinopel een basiliek die wordt toegewijd aan 'Haya Sophia' (Sint Sofia). Tegenwoordig is dat een zeer bekende moskee in Istanboel.
Toch zou het een vergissing zijn te menen dat deze kerk aan Sofia van Rome toegewijd is. Deze kerk is toegewijd aan de goddelijke wijsheid, die als een persoon wordt opgevat.
Het is niet onmogelijk dat die goddelijke wijsheid aan de oorsprong staat van de verering van de heilige Sofia van Rome. De 'Haya Sophia' brengt als verpersoonlijking van de goddelijke wijsheid immers de drie belangrijkste deugden van de christelijke godsdienst voort: geloof, hoop en liefde. Het is niet ondenkbaar dat de gelovigen in de loop der eeuwen de drie goddelijke deugden als heilige personen zijn gaan beschouwen. En dus de namen Sofia, Fides, Spes en Caritas dragen.

Patroonheilige

Sofia is patrones van de weduwen.

Gedachtenis viering

Feest 15 mei en 1 augustus (vooral haar drie dochters) en 17 september (oosterse kerk) en ook nog 30 september

Afbeelding

Sofia2
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

De Heilige Sofia van Rome wordt voorgesteld als adelijke dame in omgord gewaad en mantel. Soms met hoofddoek of kap en meestal in gezelschap van drie meisjes. Dikwijls houdt Sofia een zwaard, martelaarspalm of een boek in de hand.
De drie dochters dragen soms een martelaarspalm ofwel het moordwerktuig waarmee zij zijn omgebracht. Een enkele keer hebben zijn de symbolen van geloof hoop en liefde bij zich (kruis, anker en hart).


Sofia3 Sofia4 Sofia5

Sofia6 Sofia7WE

Sofia

Emaille beeltenis door Egino Weinert


Bronzen Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter S)

Literatuur

  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 134;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon .