Theresia

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   


Knop naar de Kinderpagina Heilige Theresia


Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Theresia (1873-1897)

Het Griekse woord 'Θερος (Theros) betekent: "warmte, zomer." Maar 'θηραει (Thèraein) betekent: "jagen." De naam kan dus zowel 'Jaagster' als 'De Zomerse' betekenen.
Maar ook is mogelijk: "Bewoonster van het eiland Theros" of "Inwoonster van Therasia."

Voornamen

Vrouwennamen afgeleid van Theresia:
Maite (+Maria), Resie, Teresa, Tess, Tessa, Theresa, Theresia, Therèse, Trea, Trees, Tresita, Tessa (Engels), Treze.

Theresia

De kerk kent twee beroemde heiligen met de naam Theresia.
De eerste is Theresia van Avila. Zij is de stichteres van de ongeschoeide Karmelietessen.
De tweede is Theresia van Lisieux, zij is een bijna nog beroemder lid van diezelfde orde.

Theresia van Lisieux

De Heilige Theresia van Lisieux wordt in 1873 geboren.
Haar vader Louis Martin is horlogemaker, haar moeder heet Azélie-Marie.
Ze wordt gedoopt als Marie-Francoise-Thérèse.
In haar derde doopnaam is zij vernoemd naar de Heilige Theresia van Avila, de zeer geleerde vrouw, die in 1970 officieel het predikaat "kerkleraar" heeft ontvangen.

Reeds op vijftienjarige leeftijd treedt Theresia in het Karmel klooster te Lisieux.
Zij is bedeeld met een zeer zwakke gezondheid, maar toont zich sterk tegenover haar geestelijk bruidegom Christus.
Zij is zeer nederig en eenvoudig en gehoorzaamt op kinderlijke wijze aan de bijzondere uitverkiezing door God.

Maar ook is het een humoristische vrouw, die een armzalige jas draagt met erop geborduurd haar initialen M.F.T.(Marie, Françe, Thérèse en die van haar goddelijke bruidegom I.H.S.(Griekse afkorting van Jezus, Zoon, Verlosser). Ze volgt daarmee, met een kwinkslag, een goede gewoonte van gehuwden in haar tijd.

Ook vertelt ze hoe ze zich voorstelt in dienst te zijn van het heilig huisgezin in Nazareth en ervissalade met een glas wijn klaarmaakt voor Sint Jozef, warme gerechten en rijp fruit voor de Heilige maagd Maria en voor het kindje Jezus, soep, rijst en jam. Maar schrijft ze, als ik zelf een slecht maal voorgeschoteld krijg zeg ik vrolijk tegen mezelf: "Meisje, vandaag is alles voor jou."
Geestelijk heeft ze veel te lijden. Ze krijgt vaak op haar kop bijvoorbeeld omdat ze in de tuin bloemen in plaats van onkruid uit de grond trekt.

Ondanks haar zwakke gezondheid wil ze in 1896 toch graag als missionaris naar China worden uitgezonden.

Zelf voorspelt ze tijdens haar leven dat ze na haar dood een voorbeeld zal zijn voor heel veel mensen en ook een voorspreekster in de hemel bij allerlei noodsituaties. Of zoals ze letterlijk heeft gezegd: "Ik zal na mijn dood rozen doen regenen op aarde."
Zij sterft na veel lijden aan een ongeneeslijke tuberculose op 30 september 1897. Haar laatste woorden zijn: "Ik hou van Hem. Mijn God ik hou van U."

Theresia zou misschien allang vergeten zijn als haar overste haar niet zou hebben opgedragen een autobiografie te schrijven. Dat deed zij onder de titel: 'Histoire d'un âme' (Geschiedenis van een ziel).

Na haar dood wordt dit boek door haar orde uitgegeven, aangevuld met het verhaal over haar lijden en sterven. Het boek getuigt van een eenvoudige levenswijze en ze houdt er de eretitel "De kleine Theresia van het kindje Jezus" aan over. De kern van haar boodschap luidt: "Mijn kleine weg bestaat uit heel gewone dingen. Iedere kleine ziel kan alles doen wat ik gedaan heb."

In 1997 is Theresia van Lisieux uitgroepen tot kerklerares.

Patrones

Zij is de patrones van de missie, omdat ze tijdens haar leven bijzonder begaan was met de verkondiging van het geloof onder wat men toen nog de heidenen noemde.

Gedachtenis viering

Haar gedachtenis viert de kerk op 1 oktober.
De karmelieten en ongeschoeide karmelieten vieren sterfdag 30 september.

Martyrologium Romanum

Quinto Nonas Octábris:
Sanctæ Terésiæ a Jesu Infánte, ex Ordine Carmelitárum Excalceatórum, Vírginis, peculiáris ómnium Missiónum Patrónæ; cujus dies natális prídie Kaléndas Octóbris recensétur.

In het Nederlands:
3 oktober:
Theresia van het Kind Jezus, maagd van de orde van de ongeschoeide Karmelietessen, bijzonder patroon van alle missies. Haar geboortedag ten hemel wordt gevierd op 3 oktober.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
OF
Klik hier voor telpatroon in kleur

Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter T)

Van Theresia van Lisieux zijn foto's gemaakt die bewaard zijn gebleven.
Op afbeeldingen is Theresia altijd een jonge zuster karmelietes (bruin habijt, bruin scapulier, witte halssluier, zwarte bovensluier en witte mantel) die rozen strooit als symbool van haar dienstbaarheid aan de mensen, ook na haar dood.
Meestal drukt zij een kruisbeeld tegen de borst.
Ook vinden we haar dikwijls met haar geliefde kindje Jezus.

Literatuur

  • Honderd en een Heiligen, pag 125;
  • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 217;
  • Heiligen van Alle Tijden, pag. 431;
  • Links

  • Heiligen Net
  • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Theresia van Lisieux.
  • Meer over Lisieux.
  • Een site met veel foto's in Engelse, Franse, Italiaanse of Spaanse taal