Theresia (Kinderpagina)

Voornaam:


theresia
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladen

Met dit plaatje van de Heilige Theresia van Lisieux kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes. Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens het voorbeeld.

Als je heel handig bent kun je het zelfs gebruiken om er een "glas in lood" raampje van te maken.
Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

jacobusZ

Als je hier klikt kun je het raam downladen
OF: Als je hier klikt kun je het raam downladen in kleur

Als je heel handig bent kun je een "glas in lood" raampje maken.
Neem de tekening over op zwart papier of karton (met een beetje hulp kun je die eerst vergroten). Knip de witte vlakken van de tekening uit en plak daar gekleurde stukjes papier: achter, b.v. tissue, vlieger- of sitspapier. Tenslotte teken je de kleine lijntjes op de gekleurde "glas"stukjes en klaar is je raampje.Als je luistert naar de mooie naam Trees of Tessa vind je hier wat informatie over je naam.
Maar ook als je een naam draagt uit het lijstje hieronder kun je op deze pagina het een en ander lezen over je voornaam.

Voornamen

Meisjesnamen afgeleid van Theresia:
Resie, Teresa, Tess, Tessa, Theresa, Theresia, Therèse, Trea, Trees, Tresita, Treze.

Maar als je een andere naam hebt typ dan je naam in boven aan deze pagina in het zoekvenster dan zie je gelijk of deze site "Patroonheiligen in kruissteek" je verder kan helpen.

Betekenis van de naam Theresia

Zoals veel voornamen in Nederland en in heel Europa komt de naam Theresia uit het Grieks.
De naam is afgeleid van een Griekse woord 'Theros' en dat woord betekent: "warmte of zomer".
Maar er is ook een werkwoord 'Theraein' en dat bekent: "jagen".

Je naam kan dus zowel "Jaagster" betekenen als "Zonnestraal" (of zoiets).

Je moet dus maar kiezen, wat het beste bij jou past.


Waar komen voornamen vandaan?

Je hebt je misschien wel eens afgevraagd: waar komen namen, voornamen of achternamen, nu eigenlijk vandaan?
Nou die vraag is niet zo gauw beantwoord. Elke voor- en achternaam heeft een eigen geschiedenis. Soms is het heel interessant om de oorsprong van je eigen namen te achterhalen, maar makkelijk is dat niet altijd.

Vroeger was het haast altijd zo dat de mensen de naam kregen van een heilige.
Ook nu nog krijgen veel kinderen de naam van een Heilige, al weten ze dat soms zelf niet.
Maar je weet misschien niet eens wat een 'Heilige' is. Ik probeer het kort uit te leggen.

Wat is een Heilige?

Vroeger hoorden de mensen die in het spoor van Jezus van Nazareth probeerden te leven bij één kerk (dus voor de 'reformatie' of 'hervorming' zal ik voor het gemak maar zeggen).

Vroeger hadden de 'heiligen' in de kerk een bijzondere plaats.
Het waren mensen die gestorven waren, maar die om de een of andere reden bekend bleven lang na hun dood.

Zo waren er bijvoorbeeld 'martelaren' die ter dood werden gebracht omdat ze voor hun geloof uitkwamen. Ze leefden dan tegen de zin van bijvoorbeeld de keizer van Rome. Dat kon gebeuren omdat sommige keizers vonden dat ze zelf God waren. En ze wilden niet dat hun onderdanen in ander goden geloofden dan in hunzelf.

Je hebt vast wel eens gehoord van Bonifatius die in de buurt van Dokkum werd vermoord toen hij probeerde de Friezen tot het christendom te bekeren. Ook hij was dus een martelaar, een heilige.

Maar er waren ook christen mensen die een heel goed voorbeeld gaven door veel voor andere mensen over te hebben. Door heel hun leven lang zieken te verzorgen, gevangenen te bevrijden, of armen te eten te geven.

Weer andere werden na hun dood heilig genoemd omdat ze het 'heil' hadden gebracht bij vreemde volkeren. Zij preekten het evangelie, de blijde boodschap, die Jezus op aarde had gebracht.

Theresia van Lisieux


De Heilige Theresia van Lisieux is zo een heilige. Zij wordt in 1873 geboren.
Haar vader, Louis Martin, is horlogemaker. Haar moeder heet Thërése-Marie. Ze wordt gedoopt als Marie-Françoise-Thërése.

In haar derde doopnaam is zij vernoemd naar de Heilige Theresia van Avila een zeer geleerde vrouw, die in een lange rij van "kerkleraren" thuis hoort.
Reeds op vijftienjarige leeftijd treedt Theresia in het Carmel klooster te Lisieux.
Zij is zeer zwak van gezondheid. Maar toont zich sterk tegenover Christus die ze "haar geestelijke bruidegom" noemt.

Theresia is zeer nederig en eenvoudig en gehoorzaamt op kinderlijke manier aan een bijzondere uitverkiezing door God.
Maar ook is zij een humoristische vrouw. Ze draagt een armzalige jas met erin geborduurd de hoofdletters: M.F.T.(afkorting van Marie-Françoise-Thërése en die van haar "goddelijke bruidegom": I.H.S.(Latijnse afkorting van Jezus Zoon van God).
Dat deden verliefden in die tijd, ze kerfden hun namen niet in een boom of zo, maar borduurden die heel romantisch in hun jas.

Theresia vertelt hoe ze zich in een dagdroom ziet als hulp in de huishouding van het heilig huisgezin in Nazareth. En dat ze er vissalade met een glas wijn klaarmaakt voor Sint Jozef, warme gerechten en rijp fruit voor de Heilige maagd Maria en voor het kindje Jezus, soep, rijst en jam.

Maar schrijft ze, als ik zelf een slecht maal voorgeschoteld krijg zeg ik vrolijk tegen mezelf: "Meisje, vandaag is alles voor jou."

Geestelijk heeft ze veel te lijden. Ze wordt gepest en krijgt vaak op haar kop bijvoorbeeld als ze bij het werken in de tuin bloemen uit de grond trekt in plaats van onkruid.

Ondanks haar zwakke gezondheid wil ze toch graag als missionaris (of zendeling) naar China vertrekken. Dat gebeurt in 1896.

Zelf voorspelt ze tijdens haar leven dat ze na haar dood een voorbeeld zal blijven voor heel veel mensen en ook een voorspreekster in de hemel bij allerlei narigheid.

Zij sterft na veel lijden aan een ongeneeslijke tuberculose op 30 september 1897. Haar laatste woorden zijn: "Ik hou van Hem. Mijn God ik hou van U."

Zij zou misschien allang vergeten zijn als haar overste haar niet zou hebben opgedragen een verhaal over haar eigen leven te schrijven. Dat deed zij onder de titel: "Geschiedenis van een ziel".
Na haar dood werd dat boek door haar kloosterorde, de Karmelietessen, uitgegeven, aangevuld met het verhaal over haar lijden en sterven. Het boek vertelt over haar eenvoudige levenswijze en ze houdt er de eretitel "De kleine Theresia van het kindje Jezus" aan over.
De kern van haar boodschap luidt: "Mijn kleine weg bestaat uit heel gewone dingen. Iedere kleine mens kan alles doen wat ik gedaan heb en heilig worden."


Patrones

Zij is de "patrones" van de missie, omdat ze tijdens haar leven bijzonder begaan was met de verkondiging van het geloof onder de heidenen. In die tijd noemde men alle mensen die niet in Jezus geloofden heidenen.

Feestdag

Elke Heilige wordt één dag in het jaar bijzonder herdacht. Zo'n dag heet dan "feestdag van de Heilige".
3 oktober is de dag dat de Heilige Theresia door de kerk in het zonnetje wordt gezet.


Afbeelding

Als je hier klikt kun je het borduurpatroon downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon downladen (48 x 32 kruisjes)


In de tijd dat er nog geen foto's bestonden wilden de mensen toch graag weten hoe hun naamheilige er ongeveer uitzag. Ze wilden graag een beeld van hem of haar hebben als herinnering aan hun heilige leven.
Als je wel eens in een R.K. kerk komt zie je er veel beelden. Soms heel mooi, soms heel eenvoudig maar grappig genoeg altijd herkenbaar voor iedereen die er een beetje meer van af weet.
Er zijn namelijk vaste regels om de heiligen uit te beelden. En dus kun je aan de kleding maar vooral aan de attributen (voorwerpen die ze bij zich dragen) zien welke heilige door een heiligen-beeld wordt voorgesteld.

Maar van Theresia van Lisieux bestaat nog een hele serie echte foto's.


Op afbeeldingen is Theresia van Lisieux altijd een jonge zuster gekleed zoals de zusters Karmelietessen uit haar tijd. Dat is een bruin habijt en scapulier, een zwarte sluier om het hoofd met een witte ondersluier en nog een witte mantel.
Ze strooit dikwijls rozen als symbool van haar dienstbaarheid aan de mensen, ook na haar dood.
Tegen de borst draagt ze vaak een kruisbeeld.
Ook vinden we haar dikwijls afgebeeld met haar geliefde kindje Jezus.

Links

Op het internet kun je veel vinden óók over de heiligen.

Kijk voor Theresia bijvoorbeeld maar eens op deze links:
  • Meer over Theresia Mary Pages.
  • Of over Lisieux.