Evangelisten (Kinderpagina)

Voornaam:


Matthëus

Matteus
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downloaden


Markus

Marcus
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downloaden

Lucas

Lucas
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downloaden


Johannes

Johannes
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downloaden

Met deze plaatjes van de 4 evangelisten kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes. Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens het voorbeeld.

Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!
(als je met de rechter muisknop op één van de plaatjes klikt en vervolgens op afbeelding bekijken, komt er een vergroting op het scherm, maar dat wist je al, denk ik)

Vier Evangelisten

De Bijbel bestaat uit een heleboel "boeken". Je zou de bijbel een kleine bibliotheek kunnen noemen.
Er zijn twee afdelingen in die bibliotheek:

Het Oude Testament heeft verhalen, liederen, preken, spreuken en nog veel meer. Al deze teksten zijn geschreven in de eeuwen voordat Jezus van Nazareth leefde. Ze zijn altijd overgeleverd door mensen die we nu Joden noemen en die vanuit deze heilige boeken geleefd hebben. Ook nu zijn er nog veel Joodse gelovigen en zij gebruiken het Oude Testament nog steeds als wegwijzer voor hun leven.

Het Nieuwe testament is later geschreven, in ieder geval nadat Jezus aan het kruis was gestorven.
In het Nieuwe Testament staan onder andere de vier Evangeliën. 
Bekend onder de namen: Het Evangelie van Jezus Christus volgens Matthëus, Markus, Lucas en Johannes.
Elk van die evangeliën beschrijft het leven en werken van Jezus op aarde.

Het Evangelie is voor de volgelingen van Jezus Christus, die zich Christenen noemen, heilig en ze vinden er steun en inspiratie in. Deze vier boekjes noemen ze daarom "de Blijde Boodschap". Dat is trouwens de letterlijke vertaling van het Griekse woord "Evangelie".

Je komt de namen van de vier evangelisten misschien wel eens tegen. Ook hun afbeeldingen tref je wel aan als je er op gaat letten. Als je in een Protestante of Rooms Katholieke kerk komt moet je maar eens goed opletten op de preekstoel. Heel dikwijls zie je daar de vier "symbolen" van de evangelisten die hieronder beschreven worden.

In het Nieuwe Testament staat als laatste gedeelte het boek 'Openbaring' waarin de apostel Johannes zijn droombeelden op het eiland Patmos te boek heeft gesteld.
In hoofdstuk 4:6-8 lezen we: "Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar."

Al in een vroeg stadium van het Christendom heeft een Paus deze vier 'dieren' aangewezen als 'symbolen' van de vier Evangelisten.

Matthëus


Matthëus begint zijn Evangelie in hoofdstuk 1 met een stamboom van de familie van Jezus, over mensen dus en daarom beeld men Matthëus meestal af als een gevleugelde mens. Maar soms ook gewoon als een man maar dan met de gevleugelde mensen figuur aan de zijkant of op de achtergrond.

Markus


Markus begint zijn Evangelie met de ontmoeting van Johannes de Doper met Jezus in de woestijn. De Leeuw is een woestijndier en daarom is er voor gekozen om afbeeldingen die op Markus betrekking hebben, te voorzien van een leeuw of leeuwenkop.

Lucas


Lucas begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper op het moment dat zijn vader Zakarias priesterdienst heeft in de tempel.
Nu kwam het vroeger veel voor dat er een Stier, Koe of Os als offerdier werd gebruikt en vandaar dit dier als symbool wanneer men Lucas wil uitbeelden.

Johannes


Johannes vangt aan met een overzicht over tijd en eeuwigheid.
Dus welk dier kon beter als symbool gebruikt worden dan de hoog in de lucht vliegende Adelaar die van bovenaf een goede kijk op onze aarde heeft.

Vaak hebben al deze dieren ook nog een boek of boekrol bij zich.

Betekenis van de namen van de vier evangelisten

De naam Matthëus komt uit het Hebreeuws en betekent: "Geschenk van God."

De naam Markus komt uit het Latijn en is waarschijnlijk afgeleid van Mars. Marcus Antonius was een bekende Romeinse vorst met dezelfde naam.

De naam Lucas wordt meestal beschouwd als een verkorting van de Latijnse naam 'Lucanus' en betekent dan: "Iemand afkomstig uit Lucanië."

Tenslotte de naam Johannes het woord komt uit het Hebreeuws en betekent: "God kent genade".

Voornamen

Voornamen afgeleid van Matthëus:
Mateo (Spaans); Matheuw (Engels); Mathias; Mathieu (Frans); Mathijs; Mathys; Matt (Engels); Matteo (Italiaans); Matthew (Engels) Mattheus (Grieks); Matthias (Grieks); Matthieuw; Matthijs; Matys.


Mannen voornamen afgeleid van Markus:
Marc (Frans); Marcello (Italiaans); Marcellus (Latijn); Marcelo; Marcha (Russisch); Marck; Marco (Italiaans); Marcos (Spaans); Marcus (Latijn); Marek (Slavisch); Mark; Marko.

Vrouwen voornamen afgeleid van Markus:
Marcha; Marcia.

Mannen voornamen afgeleid van Lucas:
Luc; Lucas (Latijn); Luco; Luke; Lukas; Luuc; Luuk.

Vrouwen voornamen afgeleid van Lucas:
Luca.

Voornamen afgeleid van Johannes:
Zie de pagina Johannes
.

Patroonheiligen

De vier Evangelisten worden als heiligen vereerd en zijn door de eeuwen heen dus ook speciaal aangeroepen door bepaalde groepen gelovigen:Matthëus is tollenaar (een soort belasting ambtenaar) als hij door Jezus geroepen wordt om Hem te volgen. Vandaar is hij gekozen tot patroon van financiële ambtenaren; douaniers; handelsreizigers en boekhouders.Markus is de patroon van opticiens; glasschilders; ambtenaren; secretaressen en notarissen.
Maar ook van metselaars en bouwvakkers omdat ooit een bouwvakker die van een steiger viel tijdens zijn val de heilige Marcus aanriep en zonder letsel op aarde terecht kwam.Lucas is patroon van de schilders en kunstschilders omdat hij volgens een legende een portret van Moeder Maria heeft geschilderd.En Johannes is de patroon van boekbinders, glazenmakers, scheikundigen; boekdrukkers; bibliothecarissen; boekhandelaars; uitgevers en theologen.

Feestdagen

De feestdag van Matthëus wordt gevierd op 21 september
Markus' feestdag is 25 april.

Lucas heeft op 18 oktober zijn feestdag.

Johannes feestdag wordt gevierd op 27 december.

Afbeeldingen

Evangelisten
klik hier voor Telpatroon Mattëus 24 x 24 kruisjes
klik hier voorTelpatroon Markus 24 x 24 kruisjes
klik hier voorTelpatroon Lucas 24 x 24 kruisjes
klik hier voorTelpatroon Johannes 24 x 24 kruisjes
Spreekwoord

"Wat hij zegt is geen evangelie" wil zeggen: Men kan er niet van op aan.
Vergelijk: Kolosenzen 1: 5.