Oscar Romero

Voornaam:


Romero
Als je hier klikt kun je het plaatje gratis downladenMet dit plaatje van Oscar Romero kun je van alles doen.
Je kunt het in mini steck maken of in insteek kraaltjes.
propjes
Je kunt ook propjes papier maken in de aangegeven kleuren en die vervolgens op een stuk ruitjespapier plakken volgens dit voorbeeld van de Heilige Nicolaas.

Maar als je van borduren houdt kan dat ook vanzelf. Misschien bedenk je zelf nog iets leuks!
In ieder geval veel plezier!

Als je heel handig bent kun je een "glas in lood" raampje maken.
Neem de tekening (met een beetje hulp kun je die eerst vergroten!) over op zwart papier of karton. Knip de witte vlakken van de tekening uit en plak daar gekleurde stukjes papier achter, b.v. vlieger- of sitspapier. Tenslotte teken je de kleine lijntjes op de gekleurde "glas"stukjes en klaar is je raampje.

Betekenis van de naam Romero

Romero is de achternaam van de Zuid Amerikaanse bisschop Oscar Romero. Als zodanig is het een veel gebruikte familienaam in Zuid Amerika.

Oscar is een Germaanse naam uit de woorden "Ans" (God) en "GÍerr" (speer).
En betekent dus: "Door God beschermde speerdrager".

Oscar Arnulfo Romero


Zou jij ooit een "heilige" willen worden? Waarschijnlijk vind je dat niet zo heel cool of vet. Je denkt misschien dat een heilige erg braaf is en nooit iets fout doet of zo. Dat is eigenlijk niet zo. Mensen die veel voor anderen betekenen en dat met overtuiging doen, kunnen door de kerk na hun dood heilig verklaard worden. Dat betekent dat ze een voorbeeld blijven voor andere mensen, andere gelovigen.
Lees maar eens iets over Oscar Romero die waarschijnlijk binnen kort door Paus Franciscus heilig wordt verklaard omdat hij zelfs zijn leven heeft gegeven voor de arme uitgebuite indianen in zijn land.

Oscar Arnulfo Romero wordt op 15 augustus 1917 geboren in het land El Salvador en de plaats: San Miguel. Hij is de tweede van acht kinderen in een gezin dat financieel maar net kan rondkomen.
Zijn vader is telegrafist bij de post, zijn moeder, huisvrouw.
El Salvador is dan nog best een welvarend land, dankzij de export van koffie. Maar, er bestaan ook grote sociale tegenstellingen. Het land wordt bovendien geregeerd door een groep rijke mensen die de boerenbevolking uitbuit.

Als jongen is Romero erg verlegen. Niets wijst er op, dat hij aartsbisschop zal worden. Dat hij zelfs internationaal, de gemoederen in beroering zal brengen met zijn harde aanvallen tegen de rijke machthebbers.

Tijdens zijn jeugd ervaart Oscar wat het betekent om keihard voor je brood te moeten vechten. Rond 1930 werkt hij tijdelijk, samen met zijn broers, in de zilvermijnen van Potosi, in Bolivia, om zijn familie te helpen het hoofd boven water te houden.

Terug in El Salvador bezoekt Oscar het klein- en daarna het groot-seminarie om voor priester te leren. Midden in de Tweede Wereldoorlog vertrekt hij naar Rome, om er aan de pauselijke universiteit theologie te studeren. Daar wordt hij in 1942 priester gewijd.

De oorlog dwingt hem echter om naar zijn vaderland terug te keren. In El Salvador gaat hij aan de slag als priester in zijn geboortestad San Miguel. Hij zal er twintig jaar blijven. Romero is er vooral pastoraal en sociaal bezig. Zo richt hij een groep voor Anonieme Alcoholisten op.

Intussen beleeft het land de ene militaire staatsgreep na de andere en wordt het leven voor de boerenbevolking steeds grimmiger.
Na zijn overplaatsing naar Santiago de Maria (in 1974) krijgt hij meer oog voor de armen hij ziet ze als personen die een levenswijze hebben die nagevolgd kan worden.

Heb je wel eens gehoord van een heilige die preekte dat mensen eigenlijk net zo arm moeten zijn als Jezus was?

In 1977 volgt zijn benoeming tot aartsbisschop van San Salvador. Niet iedereen vindt Romero daar geschikt voor, omdat hij een beetje ouderwets overkomt.
Toch wordt Oscar Romero op 22 februari 1977 gewijd als aartsbisschop van San Salvador, de hoofdstad van El Salvador.

De eerste maand van Romero als aartsbisschop verloopt dramatisch. Als duidelijk wordt dat er fraude gepleegd is bij de presidentsverkiezing verzamelen de betogers tegen de regering zich in de hoofdstad. Op 28 februari keren de regeringstroepen zich tegen de menigte. Talloze mensen vluchten de kerk van de Dominicanen binnen. Tientallen personen worden vermoord. 5 maart 1977 schrijven de bisschoppen van El Salvador samen een brief waarin niet alleen het geweld wordt veroordeeld, maar ook de schending van mensenrechten als gevolg van het beleid van de regering.
Deze brief zou in alle kerken worden voorgelezen op 13 maart. Maar op 12 maart trekt Aartsbisschop Romero de brief terug omdat die naar zijn overtuiging niet duidelijk genoeg opgesteld is.
Nog diezelfde avond wordt zijn vriend de jezuÔet Rutillio Grande samen met twee medebroeders vermoord in de stad Aquilares als hij op weg is om de Mis te vieren. Deze moord betekent een totale omkeer in het leven van Romero. Je kan zeggen dat hij "uit de kast komt". Tot nu toe heeft hij oogluikend het doen en laten van de machthebbers laten gebeuren maar nu eist de aartsbisschop van de regering een onderzoek. Maar de regering geeft niet thuis.
Dan dreigt Romero de katholieke scholen te sluiten en weg te blijven bij officiŽle staatsplechtigheden. En dat zijn zware dreigementen in het katholieke land El Salvador.
De volgende dag leest Romero zelf de teruggetrokken brief toch voor, met nog een eigen commentaar dat er niet om liegt. De regering en andere rijke machthebbers kijken lelijk op hun neus!
Sinds die tijd pleit Romero er onophoudelijk voor om de arme klasse te steunen. Hij preekt niet alleen, hij weet ook te luisteren naar priesters, arbeiders, landarbeiders en handelslieden en probeert hun grote problemen op te lossen.


Gekruisigde campesino protestbeeld van de verdrukte zuid Amerikaanse indianen.

Romero maakt zich zo sterk voor zijn Salvadorianen, dat zijn strijd ook in het buitenland wordt opgemerkt. Het levert hem eredoctoraten op. In 1979 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede! Deze internationale erkenningen betekenen echter geen bescherming voor de bisschop. Doodsbedreigingen zijn aan de orde van de dag. Maar Romero laat zich, niet bang maken. "Ik geloof niet in dood zonder wederopstanding. Als ze mij doden, herrijs ik in het Salvadoriaanse volk", zegt hij kort voor zijn dood.

Op 23 maart 1980 doet de bisschop een hartstochtelijke oproep over de radio: "Een soldaat is niet verplicht te gehoorzamen aan een bevel dat tegen de Wet van God ingaat. Die Wet zegt: 'Gij zult niet doden!' Ik bid u, ik smeek u, ik gebied u in de naam van God: houdt op met doden en onderdrukken."
Die oproep heeft Oscar Romero met zijn leven moeten betalen. De volgende morgen draagt hij de mis op in de kapel van een zusterklooster. Bij die gelegenheid wordt hij in zijn priestergewaden door een huurmoordenaar doodgeschoten.

Omdat zijn begrafenis op de televisie wordt uitgezonden, is de hele wereld er getuige van hoe de mensen bij die gelegenheid roepen om rechtvaardigheid. Daarop barst er uit de geweren van de aanwezige soldaten een spervuur los. Voor de camera's blijven talloze doden en gewonden op het plein voor de kerk achter... Bijna direct na zijn dood wil het volk Oscar Romero heilig verklaren.
Kun je je voorstellen dat de arme boeren dat graag wilden?

Enrico Romero was een van de weinige hoge kerkleiders die het voor de onderdrukte bevolking opnam. En dat terwijl hij aanvankelijk te boek stond als een ongevoelige ouderwetse boekenworm.

Patroonheilige

Hoewel de heiligverklaring als zodanig nog niet heeft plaatsgevonden, mag rustig gezegd worden dat heel zuid Amerika en zelfs de gehele derde wereld Oscar Romero als een groot voorbeeld beschouwt. Het is dan ook niet vreemd dat de nieuwe paus Franciscus heeft beloofd Romero heilig te verklaren.

Gedachtenis viering

24 Maart 1980, de dag van zijn overlijden, staat gegrift in het geheugen van de Zuid Amerikaanse 'campesinos' (arme landarbeiders). Elk jaar wordt hij daarom op 24 maart herdacht.

Afbeelding

romero
Als je hier klikt kun je het borduurpatroon downladen (32 x 24 kruisjes)
OF
romero
Als je hier klikt kun je het (grotere) borduurpatroon downladen (48 x 32 kruisjes)


Van Oscar Romero zijn nog vele foto's aanwezig. Maar ook zijn er reeds kunstenaars die Romero vereeuwigd hebben, soms tijdens protest acties maar ook als Heilige voorvechter van de arme inlandse bevolking van El Salvador.


Links

Op het internet kun je veel meer informatie vinden over Oscar Romero, bv. op de onderstaande links
  • Heiligen Net.
  • Mary Pages.