Blasius

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

blasius
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Blasius

De Griekse naam 'Βασιλεια' (Basileia) betekent "de Koninklijke". Of komt van het Griekse 'Βλαισοσ'(blaisos) dat "struikelend, stamelend" betekent.

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Blasius:
Blasius (Latijn); Biagio (Italiaans); Blaise, Balu, Blay (Frans); Blasius (Duits); Blas (Spaans); Blazek (Slavisch), Blees.

Vrouwen afgeleid van: Blasius
Blasina.

Blasius, martelaar, bisschop en medicus

Van de Heilige Blasius zijn meer legenden bekend als geschiedkundige feiten.
Hij leeft in de vierde eeuw na Christus.
Als arts wordt hij tot bisschop van Sebaste in Turkije uitgeroepen. Hij heeft als het ware twee spreekkamers in zijn bisschoppelijk paleis. In het ene ontvangt hij zieke mensen en dieren om ze te genezen, in de andere de gelovigen die hem raadplegen over hun zielenheil.
Tijdens de christen vervolging onder Keizer Diocletianus moet hij zich verstoppen in een grot.

Van daaruit zorgt hij ervoor dat een wolf een varkentje dat hij geroofd heeft terugbrengt bij een arme oude vrouw. Dit vooral omdat het haar enige rijkdom betreft
Als Blasius later in de gevangenis zit stuurt de vrouw uit dankbaarheid de gebraden kop en poten van het varkentje naar de kelder waar Blasius zonder eten of drinken gevangen zit.
Op zekere dag zoekt de gouverneur van Capadocië in het bos wilde dieren die de christenen moeten verslinden in het circus. Dan ziet hij voor de grot waarin Blasius verblijft een grote hoeveelheid wilde dieren die staan te wachten op gebed en genezing van de Heilige.

Blasius wordt uiteindelijk gevonden en in de kerker gegooid.
Maar door de tralies van het gevang blijft hij mensen en dieren helpen.

Het meest bekende verhaal over deze heilige arts en bisschop is wel dat hij een visgraad uit de keel van een klein jongetje verwijdert, zodat die het leven kan behouden. Vandaar de later Blasius zegen.

Uiteindelijk beveelt de gouverneur dat Blasius in een vijver verdronken moet worden.

Maar tot zijn grote verbazing zien de beulen hem levend en wel over het water lopen. Omdat zij dat ook proberen te doen verdrinken ze.

Na zware mishandelingen met ijzeren wolkammen sterft Blasius tenslotte in 316 de marteldood.

Patroonheilige

Blasius is beschermheilige tegen keelaandoeningen, maar ook tegen hoest, blaren, bloedingen en tandpijn.
Bovendien is Blasius patroon van artsen, bakkers, hoedenmakers, metselaars, muzikanten, kleermakers, schoenmakers, wevers en molenaars.
Verder van wolkaarders (vanwege de kammen waarmee hij gemarteld werd), en varkenshouders vanwege de legende van het varkensvrouwtje.
En tenslotte ook van huisdieren vooral paarden.

Gedachtenis Viering

3 februari.
Sinds de 16e eeuw wordt in de R.K. Kerk op deze dag de Blasiuszegen gegeven.
De priester houdt twee (vroeger brandende) kaarsen in de vorm van een Andreas kruis voor de hals van de gelovige, waarbij de priester een zegenbede uitspreekt.
De zegening is bedoeld om de gelovige te vrijwaren van keelziekten.

Afbeelding

blasius
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes

Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter B)

In de Oosterse Kerken wordt Blasius ook vereerd, de manier van uitbeelden op iconen verschilt duidelijk van de westerse manier. Altijd wordt de naam erbij geschilderd, zij het in de Koptische taal.

Het leven van de Heilige Blasius wordt in het Westen afgebeeld in verschillende scènes de meest voorkomende zijn: Blasius met de wilde dieren in de grot; de genezing van het jongetje met de visgraad in de keel; het varken dat teruggebracht wordt bij de arme weduwe; de martelingen van de Heilige met de ijzeren wolkammen; en de onthoofding.
Meestal is Blasius gekleed als bisschop, tenzij hij gemarteld wordt dan is hij bijna naakt.
Attributen: één of twee kaarsen (dan gekruist); varken; hoorn (vooral in Duitsland waar de naam Blasius doet denken aan hoornblazen); een ijzeren wolkam.

Weerspreuken

Blasius en is 't geen wind, dan is 't wazius

Literatuur

  • Butler H.L., Heiligen Levens pag. 30;
  • Jo Claes e.a.: Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 282;
  • Clemen Jöckle: Heiligen van Alle Tijden, pag. 76;
  • Links

  • Meer informatie op Heiligen Net.
  • Op de Duitstalige site: Heiligenlexicon meer informatie en mooie plaatjes.
  • Bijzondere verering te Kadier en Keer.