Petrus

Voornaam:

Knop naar de Kinderpagina Heilige Petrus


Nieuw op deze site:

           
Elia    Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Petrus

Het Latijnse woord 'Petrus' betekent "Steenrots".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Petrus:
Ferris, Pait, Paiter, Pedere, Pedro, Peer, Peerke, Peet, Peiter, Peke, Pelle, Perez, Perke, Peteerus, Peter, Peter-Paul (+Paulus), Petrus, Pico, Pie, Pier, Pierke , Pierre, Piers, Piet, Pieten, Piet-Hein (+Hendricus), Pieter, Pieter-Jan, (+Johannes), Pieterjan (+Johannes), Pietje, Pietro, Piëer, Piotr, Piter, Pitrik, Pike, Pyt, Pytrik.

Vrouwennamen afgeleid van Petrus:
Paiterke, Paitje, Patje, Peeke, Perkje, Pernette, Perretta, Pertsje, Perusa, Perwina (+Liduina), Peter, Petertsje, Petien, Petina, Petra, Petruschka, Pety, Pie, Pien, Pierette, Pierke, Pierkje, Pieta, Pieterke, Pieternel (+Helena), Peternele (+Helena), Pietertje, Pietie, Pietje, Piety, Pirkje, Pita, Piterke, Pitertsje, Pitrik, Pitrikje, Pjirkje, Pjittrik, Pytsje.

Canon Heilige

Petrus is een van de z.g.n. canon heiligen.
Tot aan het concilie van 1976 werd over de hele wereld in de Heilige Mis hetzelfde Latijnse canon gebed gebruikt. Daarin zijn twee lijstjes met heiligen opgenomen.
Het eerste voor de consecratie waarin de volgende heilige staan:
Maria altijd Maagd en haar bruidegom Jozef, verder de heilige apostelen en martelaren PETRUS en Paulus, Andreas, Jacobus (de Meerdere), Johannes, Thomas, Jacobus (de Mindere), Philippus, Bartholomeus, Matthëus, Simon, en Thaddeus; Linus, Cletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Lauretius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus.
Na de consecratie volgde het lijstje:
De heiligen, apostelen, martelaren en martelaressen: de heilige
Johannes (de Doper), Stephanus, Mathias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Caecilia en Anastasia.

Apostel Petrus

De heilige Petrus is één van de twaalf apostelen die Jezus tijdens zijn 'openbare' leven ter zijde hebben gestaan.

In de evangelieën kunnen wij het verhaal van zijn roeping lezen. Hij is een eenvoudige visserman, woonachtig te Capharnaum, die zijn netten in de steek laat om Jezus te volgen. (Marcus 1, 16-20.)
Volgens zijn meester zal hij voortaan visser van mensen zijn.

Vóór zijn roeping tot het apostelambt heet hij Simon, hij is de zoon van ene Jonas en zijn broer is bekend als de apostel Andreas, samen worden ze door Jezus de zonen van de donder genoemd. Het zullen dus wel 'vurige kerels' geweest zijn.

We weten zeker dat Petrus getrouwd is geweest want het evangelie vertelt hoe Jezus zijn schoonmoeder van een ziekte geneest. (Marcus 1, 30-31)

Volgens de overlevering heeft Jezus hem al tijdens zijn leven de sleutels van het koninkrijk in handen gegeven.
Zo lezen we in Matheus 16: 16-18 dat Jezus tot hem zegt:"voortaan zult gij geen Simon meer heten maar Petrus en op deze 'petrus' dat is steenrots zal ik mijn kerk bouwen."

Met Johannes en Jacobus bevindt Petrus zich op de berg Thabor als Jezus van gedaante verandert en de drie bevoorrechte apostelen laat zien hoe hij er na de voltooiing van zijn Rijk uit zal zien. (Marcus 9: 2-13)

Petrus moet een fel mannetje geweest zijn. Zo weten we dat hij in de hof van Olijven, waar Jezus gevangen wordt genomen (kort voor zijn kruisiging), een zwaard draagt waarmee hij een van de soldaten een oor afslaat (Marcus 14, 42)

Maar ook over de laffe verloochening van zijn Meester als deze voor de rechter Pilatus staat lezen we telkens wanneer wij het lijdensverhaal van Jezus onder ogen krijgen. (Marcus 14: 66-72)
Christus heeft dat gedrag trouwens voorspeld toen Hij zei: "voor de haan drie maal kraait zult gij mij drie maal verloochend hebben." (Lucas 24,32).

In de Handelingen van de apostelen lezen we dat Petrus soms met Paulus van mening verschilt bijvoorbeeld over de vraag of nieuwe aanhangers van het geloof na hun doop ook de wetten van het Jodendom moeten opvolgen.

Ook lezen we er dat Petrus streng is, bijvoorbeeld het verhaal over Ananias en Saphira die oneerlijk zijn en daarvoor door Petrus met de dood worden gestraft! (Handelingen 5: 1-11)

Maar ook lezen we dat Petrus naar het voorbeeld van zijn Meester rondgaat en vele wonderen doet, zieken en kreupelen geneest en zelfs doden weer ten leven wekt.


Twee korte brieven van zijn hand zijn bewaard gebleven en opgenomen in de lijst van boeken van het Nieuwe Testament:
Petrus 1 en Petrus 2

Petrus is voor zijn geloof gestorven in Rome.
Op de Romeinse heuvel waar nu het pauselijk verblijf "het Vaticaan" staat werd hij gekruisigd.
Omdat hij uit eerbied voor zijn Meester Jezus Christus echter niet op dezelfde wijze wilde sterven zou hij op eigen verzoek met het hoofd omlaag gekruisigd zijn.

Boven zijn graf is later de bekende Sint Pieter gebouwd.

Hoogfeestdag

Het hoogfeest van de heiligen Petrus en Paulus wordt gevierd op 29 juni.

Patroon

Petrus is de patroon van de vissers en schippers, maar ook van gevangenisbewakers, slotenmakers, smeden en nog vele andere beroepen.

Martyrologium Romanum:

Tértio Kaléndas Júlii:
Romæ natális sanctórum Apostolórum Petri et Pauli, qui eódem anno eodémque die passi sunt, sub Neróne Imperatóre. Horum prior, in eádem Urbe, cápite ad terram verso cruci affíxus, et in Vaticáno juxta viam Triumphálem sepúltus, totíus Orbis veneratióne celebrátur; postérior autem, gládio animadvérsus, et via Ostiénsi sepúltus, pari honóre habétur.

In het Nederlands:
29 juni:
Te Rome, geboortedag ten hemel van de heilige apostelen Petrus en Paulus, die op dezelfde dag de marteldood hebben ondergaan onder keizer Nero.
De eerste werd in de stad gekruisigd met het hoofd naar beneden en begraven in het Vaticaan dicht bij de Via Triumphalis alwaar hij door de hele wereld vereerd wordt.
De tweede werd gedood door het zwaard en begraven op de Via Ostia, waar hij gelijkwaardige eer genoot.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
OF
Klik hier voor gratis te downladen telpatroon in kleur

Petrus en Paulus op de kerkelijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice".

Bronzen plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter P)


Op afbeeldingen zien we Petrus meestal in lange tunica, blootsvoets met 1, 2 of 3 sleutels van het koninkrijk (hemel, aarde en hel!) in zijn handen. Vaak ook met het kruis waaraan hij gestorven is met het hoofd omlaag.

Verder komen voor de tekenen van het beroep van visser, of de haan die driemaal kraaide tijdens de veroordeling van Jezus.
Er zijn veel schilderijen gemaakt die evangelie gedeelten uitbeelden waarin Petrus een rol speelt.

Ook wordt Petrus, die wel gezien wordt als de eerste paus, afgebeeld in de veel later in gebruik gekomen witte kleding van pausen met drievoudige kroon (tiara) en kruisstaf.

Veel voorstellingen zijn bekend van de beide apostelen Petrus en Paulus die ook samen gevierd worden op 29 juni.


De beroemdste Rooms Katholieke kerk van Rome: de Sint Pieter.

Literatuur

 • Butler H.L., Heiligen Levens pag: 92;
 • Honderd en een Heiligen, pag 111;
 • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 247;
 • Heiligen van Alle Tijden, pag. 359;
 • Weerspreuken

 • Petrus(29 juni): Donder is rond Petrus en Paulus geen wonder.
 • Sint Pieter helder en klaar is een goed bijenjaar.
 • Petrus' Stoel Antiochie(22 februari): Sint Petrus stoel heft de lente aan, de zomer brengt ons dan Sint-Urbaan.
 • Vriest het op Sint-Pieter-in-de-winter, dan vriest het nog 40 dagen.
 • St. Pieter in de bocht? De winter op de tocht!
 • Petrus' Stoel Rome: (18 januari) Sint-Petrusstoel bevroren, is een droog jaar geboren.
 • Sint Petrus stoeltje koud, wordt 14 dagen oud.

 • Bloemennaam

  De bekende struik: Sneeuwbes (Symphoricarpus ), wordt ook Petrustranen genoemd.
  Dit vanwege een legende: toen Petrus vluchtte voor de soldaten van Pilatus, verborg hij zich in deze struik. Hij weende bitter vanwege zijn verraad en de tranen bleven als witte parelen aan de takken hangen.

  Links

 • Meer over de apostel Petrus op Heiligen Net.
 • Op de Duitstalige site Heiligenlexicon meer informatie over Apostel Petrus en mooie afbeeldingen.
 • Ook in de Othodoxe Kerk hebben Petrus en Paulus een belangrijke plaats
 • Beelden van de 12 apostelen
 • Bijbelse planten te vinden in kerktuin NPB Wassenaar