Christoffel

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 48 x 32 kruisjes

Betekenis van de naam Christoffel (Christophorus):

De oorspronkelijk Griekse naam Christophorus 'Χρισθω-φωρος' (Christoforus) betekent: "Christus-drager". De naam Christoffel wordt in Nederland en België meestal gebruikt en is een verbastering van de oorspronkelijke naam.

Mannennamen afgeleid van Christoffel

Chris, Christ (Engels),Christof, Christoffel, Christoffer, Christofoor, Christoforo (Italiaans), Christoforus, Christoph (Duits), Christophe (Frans), Christopher (Engels), Christophorus.

Christoffel, martelaar

Volgens de officiële lijst van heiligen, het martyrologium Romanum, dat na het concilie geheel is vernieuwd, heeft de heilige Christophorus in de derde eeuw geleefd in Lycia.

Onder keizer Decius is hij na vele martelingen ter dood gebracht.
De legende over de heilige Chrisoffel (Nederlandse verbastering van Christophorus), is zeer bekend en kan mensen nog altijd inspireren vandaar een korte versie van die legende.

Aanvankelijk is Reprobus zijn eigen naam.
Het verhaal vertelt dat hij een enorme reus is die in dienst staat van de Canaanieten.
Om rede van zijn lichaamslengte streeft hij ernaar de grootste koning van de wereld te dienen.
Reprobus weet wel dat dat de duivel niet kan zijn, want die is bang voor God.
En omdat hij weinig hoop heeft de grootste koning ooit te ontmoeten besluit hij reizigers een diepe rivier over te gaan zetten.
Eens ligt hij in zijn hut bij de rivier te slapen als hij een kinderstem hoort roepen: "Reprobus, wordt wakker en draag mij de rivier over."
Reprobus tilt het kind op zijn schouder, neemt zijn staf in de hand en stapt het water in.
Het water van de rivier begint te wassen en komt alsmaar hoger en hoger en tegelijkertijd schijnt het kind alsmaar zwaarder te worden.
Bijna aan het eind van zijn krachten roept Reprobus:
"Kind, ik verkeer in hoge nood. Het lijkt of ik het gewicht van de hele wereld op mijn schouders draag. Ik kan echt niet meer gewicht verdragen!"
Het kind antwoordt: "Reprobus verwonder je er niet over dat het zo is als je zegt. Ik ben Jezus Christus, de koning die jij dient door dit werk te doen. En op mijn schouders draag ik het gewicht van de wereld."
Om deze reden verandert Reprobus zijn naam in Christophorus wat in het Grieks betekent 'Christus drager'.


Uiteindelijk sterft Christoffel, naar men zegt, als martelaar in het plaatsje Lycia en hoewel hij sterk genoeg geweest moet zijn geweest om zijn moordenaars te overwinnen, zou hij zich vrijwillige over hebben gegeven aan hun macht.

Patroonheilige

Christophorus is bekend als de patroon van reizigers, handelsreizigers, automobilisten;
Tevens is hij een van de noodhelpers, hij helpt tegen onweer en andere gevaren en tegen een onverwachte dood.
In de middeleeuwen ontstond het geloof dat al wie opkeek naar een afbeelding van de Heilige Christophorus die dag geen enkel gevaar liep. Zo ontstond de gewoonte om de heilige met het kind op zijn schouders af te beelden bij de uitgang van kerken.
In de twintigste eeuw ook patroon van automobilisten en motorrijders geworden.

Gedachtenis viering (in Duitsland)

Hoewel de Gedachtenis viering voor de gehele kerk is afgeschaft mag in Duitsland op 25 juli de "legendarische" heilige worden herdacht.

Reisgebed

God die de kinderen van Israël droogvoets door het midden van de zee hebt doen gaan.
Die de drie Wijzen onder het geleide van een ster een weg hebt gebaand om tot U te komen.
Geef ons, die het vrome verhaal van Christoffel, de drager van Uw Zoon Jezus, overdenken een voorspoedige reis en rustig weer, opdat wij en al onze medereizigers behouden de plaats van onze bestemming bereiken, en uiteindelijk de haven van het eeuwige heil. Amen.

Ander reisgebed:
God, die uw dienaar Abraham, na zijn vertrek uit Ur der Chaldën, op al de wegen van zijn omzwervingen hebt bewaard;
wij vragen U, dat gij U gewaardigd ons, uw dienaren. te beschermen.
Wees ons Heer, in de strijd een bescherming, een vertroosting op de weg, in hitte een dekking, in regen en koude een beschutting, bij uitputting een voertuig, in tegenspoed een steun, in gevaar een staf, in schipbreuk een haven;
opdat wij onder uw geleide voorspoedig het doel van onze reis bereiken en tenslotte ongedeerd naar onze woning terugkeren. Door onze Heer Jezus uw Zoon die met U leeft en regeert nu en altijd tot in eeuwigheid. Amen.

Afbeelding

Klik hier voor gratis te downladen telpatroon 32 x 24 kruisjes
Plaquette van Egino Weinert
(doorklikken "Namenspatronale" en letter C)


Patroonnaamkaarten vanEgino Weinert zijn hier te bestellen (doorklikken "Namenskarten" en letter C)


Christoffel wordt meestal afgebeeld als een sterke man die door het water loopt en eenvoudig gekleed is.
Daarbij steunt hij op een staf.
Op zijn schouders draagt hij het Jezus kind, dat een wereldbol in de hand heeft.

Bekende naamdrager:

Christoffel Columbus 'ontdekker' van Amerika.

Literatuur

 • Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen, pag. 136 ;
 • Heiligen van Alle Tijden, pag. 106;
 • Plantennaam

  Zwarte Gifbes (Actaea spicata L.)

  Ook genoemd Christoffelkruid.


  De Heilige Christoffel, waar de plant naar genoemd wordt, is "heer en meester over alle geesten" en dus ook over de boze geesten die de onderaardse schatten bewaken. Met dit kruid dacht men vroeger die geesten te kunnen bezweren en zo in het bezit van hun schatten te kunnen komen.

  Links

 • Meer over Christoffel op Heiligen Net.
 • Op de Duitstalige site: Heiligenlexicon meer informatie zoals de officiële toestemming aan Duitsland om de Gedachtenis viering voort te zetten.
 • Bijbelse planten te vinden in kerktuin NPB Wassenaar zie Zwarte Gifbes.