6x Gilbert

Voornaam:
Nieuw op deze site:

           
Eleonora    Stanislaus    Peerke Donders    Aemilianus   

Betekenis van de naam Gilbert

In de loop van de geschiedenis is deze naam langzaam veranderd, langs twee lijnen, waarschijnlijk omdat de naam moeilijk uit te spreken was voor niet Frans sprekende mensen:
1. Gislebert verloor de "l" en werd vervolgens Gisbert, Gysbert en Gijsbert(us) met nog verschillende namen die er op gelijken.
De oude naam Gislebert kan als volgt verklaard worden: het eerste lid 'Gisel-' kan op twee manieren worden herleid:
1. verkorting van het Germaanse woord 'gisel-'= "kind van aanzienlijke ouders of van edele afkomst".
2. verkorting van het Keltische woord 'gisil' = "pijl".
Het tweede lid '-bert' is afgeleid van het Germaanse woord 'brecht' of 'beorht'. Dat betekent "stralend".
De samenstelling betekent dus ofwel: 1. "stralend kind van aanzienlijke afkomst"
ofwel: 2. "schitterend door de pijl".

Voornamen

Mannennamen afgeleid van Gislebert:
Gijp, Gijs, Gijsbert, Gijsbertus, Gijsbrecht, Gijsje, Gilbert, Gilberto (Spaans) Gisbert, Giselbert, Giselbertus, Gislebert, Giso, Gys, Gysbert, Gysbertus.

Vrouwennamen afgeleid van Gislebert:
Gilberte, Gisberta, Gijsberta, Gijsina, Gijsje, Gysa.

Giselbert

Er zijn een groot aantal Heiligen die een naam dragen die verwant is, of afgeleid van Gislebert.
We noemen er 6 die hierna kort worden beschreven:
Giselbert van Zumarshausen (11e eeuw)
Giselbert van Hirsau (gestorven 1101)
Giselbert van Castelre (Omstreeks 1130)
Giselbert von Cappenberg (miden 12e eeuw)
Gilbert van Sempringham (1083-1189)
Gisbert van Bebenhausen (rond 1200)
En tenslotte: Gilbert van Neuffontaine (gestorven 1152). Deze heilige heeft zijn eigen pagina op deze site.

Giselbert van Zumarshausen

Volgens de overlevering is hij een Schotse prins, die zich in de elfde eeuw in Zuid-Duitsland als herder terugtrekt om zich geheel en al aan God te kunnen wijden.
Reeds bij zijn leven geniet hij bij de mensen grote verering als heilige. Dat wordt versterkt, als er na zijn dood talrijke wonderen gebeuren op zijn graf.

Gedachtenis viering

Feest 1 oktober

Links

====================================================

Giselbert van Hirsau osb

Giselbert van Hirsau wordt ook aangeduid als afkomstig van Admont of van Reinhardsbrunn.

In zijn jonge jaren is hij Benedictijner monnik in Hirsau, maar wordt van daaruit gevraagd om als abt leiding te geven aan klooster Reinhardsbrunn in Thüringen. Vervolgens krijgt hij hetzelfde verzoek voor klooster Admont.
Hij vergezelt graaf Thiemo van Salzburg op diens kruistocht naar het Heilig Land. Zij vallen daarbij in de handen van de Saracenen en worden in 1101 gemarteld tot de dood erop volgt.

Gedachtenis viering

1 oktober.

Links

====================================================

Giselbert van Castelre (ook van Tongerlo) o.praem.

Omstreeks 1130 doet de rijke Giselbert van Castelre een royale schenking om er de Premonstratenzer abdij (ook Sint Michielsabdij genoemd) mee te stichten. Behalve een aantal jaarlijkse belastinggelden omvat zijn gulle gift ook 40 bunders grond in Tongerlo, een molen, enkele huizen met de daarin wonende mensen, twee ruime boerenhoeven en nog enkele stukken grond in Tongerlo en Oevel.

Enige tijd later treedt Giselbert in zijn eigen abdij in om er eenvoudig monnik te worden.
Hij laat de abdij onder bijzondere bescherming van de Heilige Maagd Maria plaatsen. Sindsdien geldt Tongerlo dan ook als een Maria-bedevaartsoord.

Tot op heden leven, bidden en werken hier volgelingen van Sint-Norbertus, de monnikenorde die daarom ook wel de orde der Norbertijnen wordt genoemd.

Links

======================================================

Giselbert von Cappenberg

Als bediende van Gottfries von Cappenberg volgt Giselbert hem als hij in het klooster treedt. Giselbert wordt dan lekenbroeder in Cappenberg.
Hij staat erom bekend zeer vrijgevig te zijn voor arme mensen.
Hij sterft in het midden van de 12e eeuw.

Gedachtenis viering

In Cappenberg wordt zijn gedachtenis gevierd op 8 Juni.

Links

 • Heiligen Lexikon, Duitstalig.
 • ======================================================

  Gilbert van Sempringham (1083-1189),

  Rond 1085 wordt de heilige Gilbert in de Engelse plaats Sempringham (Lincolnshire) geboren als zoon als zoon van een welgestelde ridder.

  Als Gilbert niet bereid is soldaat te worden, stuurt zijn vader hem naar Parijs om er theologie te studeren. Na zijn studie keert Gilbert terug naar Engeland en opent een school voor arme kinderen in Sempringham. Hij besteedt veel aandacht aan de religieuze opvoeding.

  Na zijn priesterwijding op 40 jarige leeftijd wordt hij pastoor in zijn geboorteplaats. Hij geeft de totale opbrengst van het land dat hij van zijn vader krijgt, weg aan de armen.

  Daarnaast sticht hij in 1135 een religieuze orde. Het is de eerste religieuze orde in Engeland voor zowel vrouwen als mannen, de zogeheten Gilbertijnen.

  Hun regel is geïnspireerd op die van de Cisterciënzers (de orde van Sint Bernardus van Clairveaux) in Frankrijk. Maar omdat Gilbert zowel nonnen als mannelijke religieuzen wil "huisvesten" wil de orde van de Cisterciënzers niet dat hij zich bij hen aansluit.
  Tenslotte worden de Gilbertijnen in 1148 officieel door paus Eugenius III goedgekeurd. De orde heeft een grote bloei doorgemaakt in Engeland. Maar sinds de Reformatie (1538) is ze volkomen verdwenen.

  Verder is nog bekend dat Gilbert onderdak verleent aan de grote Thomas Becket als die op de vlucht is voor Koning Hendrik II

  Gilbert sterft op 106-jarige leeftijd in 1189.

  In 1202 volgt zijn heiligverklaring. Bijzonder daaraan is dat hij de eerste persoon is die via het dan nieuwe protocol van de heiligverklaring opgenomen wordt in de lijst van heiligen.

  Op zijn voorspraak worden na zijn dood zieken en kreupelen genezen.
  Vele pelgrims hebben in de loop van de geschiedenis een bedevaart naar zijn graf volbracht.

  Martyrologium Romanum

  Prídie Nonas Februárii:
  Sempringhámiæ, in Anglia, sancti Gilbérti, Presbyteri et Confessóris; qui Ordinis Sempringhamiénsis fuit Institútor.

  Romeins Martelaarsboek

  4 februari:
  Te Sempringham in Engeland, Sint Gilbert, priester en belijder, die een religieuze orde stichtte te Sampringham.

  Patroonheilige

  Gilbert wordt vereerd als patroon van kreupelen.

  Gedachtenis viering

  Hoewel hij op 3 februari is gestorven, wordt hij toch meestal op 4 februari herdacht.
  In Engeland wordt de overbrenging van zijn relieken gevierd op 12 oktober.

  Afbeelding

  Op afbeeldingen draagt Gilbert meestal het kleed van de orde der Gilbertijnen. Het habijt is wit.
  Gilbert heeft soms een staf in de hand en draagt als pelgrim een klokje. Ook zien we een kreupele die door hem genezen wordt.


  Links

 • Heiligen net.
 • Heiligen Lexikon Duitstalig.
 • Engelstalige site.
 • Saints.sqpn.com geeft ook veel informatie.

 • =====================================================

  Gisbert van Bebenhausen

  Leeft rond 1200.
  Gisbert is prior van het Cisterciënzer klooster te Bebenhausen bij Tübingen.
  Hij geniet bekendheid als wonderdoener.

  Gedachtenis viering

  Feest 7 november.

  Links

  =====================================================